You cannot view this unit as you're not logged in yet.

15 Responses

 1. Czy na wniosek pracownika pracodawca może/powinien wyrazić zgodę na niekorzystanie z nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego w ilości 14 dni kalendarzowych?

 2. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem , Czy dopuszczalna jest sytuacja że po 8 godzinach urlopu (w dniu gdzie praca zaplanowana była na 8 godzin) można pracownika wezwać do pracy w nadgodzinach? Czy urlop wypoczynkowy udzielamy w dobie kalendarzowej czy dobie pracowniczej?

 3. Czy pracodawca, jeśli odwoła pracownika z urlopu zwraca pracownikowi całkowity koszt jaki poniósł w związku z urlopem (np. pracownik + narzeczona) czy tylko za niego (1 osobę)?

 4. Kierownik działu sporządza dla każdego pracownika kartę czasu pracy.W karcie tej są godziny rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy i wszystkie nieobecności (także urlopy które są uzgadniane ustnie).Pracownik na koniec miesiąca potwierdza swoim podpisem na tej karcie, że dane w niej zawarte są zgodne ze stanem faktycznym. Czy w takiej sytuacji konieczne są wnioski urlopowe na piśmie? Czy to że pracownik podpisał tą kartę wystarczy jako dowód że na urlopie przebywał?

 5. Odwołanie z urlopu. Pracownik przedstawił koszty poniesione w związku z odwołaniem go z urlopu (faktura za pobyt w pensjonacie oraz bilety komunikacyjne) w jaki sposób zwrócić koszty pracownikowi? Czy wartość zwróconych kosztów poniesionych w związku z odwołaniem z urlopu będzie przychodem pracownika?

 6. Czy pracownik może zrezygnować z pojedynczego dnia urlopu rozpisanego w planie urlopów? Czy należy uzasadniać rezygnację?

 7. Czy 14 kolejnych dni kalendarzowych oznacza, że jeżeli w systemie równoważnym czasu pracy zostanie udzielonych np. 8 dni urlopu a pozostałe 6 dni to będą dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy czy to oznacza, że zostanie spełniony warunek,aby jedna część wypoczynku trwała co najmniej 14 dni?

 8. Czy wnioski urlopowe stanowią konieczny element przy ewidencjonowaniu czasu pracy ? Czy jest przepis mówiący o obowiązku stosowania wniosków urlopowych ?

 9. Czy na urlop zaległy, który wykorzystuje się do 30 września kolejnego roku, można wysłać pracownika jednostronną decyzją pracodawcy (wyznaczyć termin na jego wykorzystanie np. w okresie od… do np. w miesiącach marzec- maj zobowiązany jest Pan/Pani do wykorzystania urlopu wypoczynkowego za 2019 r. )?

 10. co w sytuacji jeśli Pracodawca informuje pracownika o niemożliwości pójścia na urlop w wyznaczonym terminie? mowa jest tylko jak już z urlopu odwołuje, a jak odwoła przed rozpoczęciem? też należy się zwrot pracownikowi za to co stracił?

 11. Czy pracownik powracający po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim musi wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy? Do kiedy pracownik powinien wykorzystać ten zaległy urlop wypoczynkowy?

 12. Jak dokładnie wygląda procedura udostępnienia i zaakceptowania planu urlopowego przez związki zawodowe? Czy mają prawo wglądu do planów urlopowych całej załogi? Należy im to wydrukować i na tym akceptują?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *