You cannot view this unit as you're not logged in yet.

13 Responses

 1. Pracownik nie zamierza przedłużać obowiązującej umowy i składa pracodawcy odpowiednie oświadczenie. Czy takie oświadczenie przechowujemy w części B czy C akt osobowych?

 2. Pracownica młodocianym zatrudniona w celu nauki zawodu,ciąża klasa 2.Od kwietnia 2019 na urlopie macierzyńskim później rodzicielskim. W październiku 2019 informacja ze szkoły że została skreślona z listy uczniów z powodu niezaliczenia roku. Jak rozwiązać z nią umowę o pracę po zakończonym urlopie rodzicielskim? Brak kontaktu

 3. 1.rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia wysłane do domu…jak liczyć siedem dni pierwszego awizowania no i kolej, czy od dni w który było dostarczone? czy też od dnia następnego po dostarczeniu?
  2. na jaki adres wysyłamy wypowiedzenie jeśli mamy podany zarówno adres do korespondencji jak i zamieszkania i te adresy są inne się inne?

 4. W jaki sposób zwolnić pracownika, który od 4 miesięcy jest na zwolnieniu lekarskim? Trzeba odczekać 182dni czy można po 3 miesiącach ?

 5. jeśli chodzi o wydanie duplikatu świadectwa pracy które było wydane przed 01,01,2019r , czy po zmianach wystarczy jak zrobię kopię naniosę pieczątkę za zgodność z oryginałem?

 6. Nurtuje mnie takie zagadnienie. Czy chcąc zwolnić pracownika na postawie art. 52KP (bez zachowania okresu wypowiedzenia) lub za wypowiedzeniem w piśmie ujmuję tylko zdarzenia przyczyniające się do rozwiązania/ wypowiedzenia umowy o ktróch dowiedziałam się w ciągy 30 dni od zdarzenia, czy również wypunktować mogę wcześniejsze sytuacje, które spowodowały rozwiązaniu lub wypowiedzenie umowy?

 7. W sytuacji kiedy pracodawca chce rozwiązać umowę z pracownikiem zatrudnionym na czas nieokreślony lub też czas określony ale bez wypowiedzenia konieczne jest zasięgnięcie opinii związków zawodowych. Czy taka korespondencja powinna znaleźć się w aktach osobowych? Czy np jeśli związki zawodowe nie wyrażą zgody na zwolnienie pracownika i pracodawca ostatecznie rzeczywiście pracownika nie zwolni to czy taka korespondencja musi być w aktach osobowych? Jeśli tak to w części C czy B?
  Czy możliwe jest udostępnienie wzoru takiej korespondencji? Jeśli związki w ciągu trzech dni nie mają uwag do rozwiązania umowy o pracę i nie udzielą odpowiedzi na piśmie to czy w części C akt osobowych należy wraz z wypowiedzeniem umowy o pracę trzymać złożone do związków zawodowych pismo?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *