You cannot view this unit as you're not logged in yet.

12 Responses

 1. Dotychczas zgody pracownika, który ma dziecko do 4 r.ż przechowywane były w aktach osobowych. Rozumiem, że osoby zatrudnione od 1/01/2019 te zgody muszą mieć w ewidencji czasu pracy. W takim razie z akt osobowych należy taką zgodę usunąć?
  Karta wynagrodzeń za dany rok msi być podpięta do ewidencji czasu pracy? nie można podpiąć pod PIT 11 w aktach osobowych?

  Wniosków urlopowych i wniosków na opiekę nad dziecko z art 188 KP nie można pzechowywać pod ewidencją czasu pracy za dany okres rozliczeniowy?

  W aktach osobowych wniosk macierzyński czy pod niego należy podpiąć akt urodzenia dziecka czy ze względu na rodo na wniosku wpisać tylko numer aktu urodzenia?

  To jak mamy tydzień pracowniczy i pracownik ma tylko jeden dzień wolny w takim tykodniu, brak DW5 tzw sobota, to wówczas jak jest oddane np w kolejnym tygodniu np. pracownik ma 3 dni wolne odbiór za DW5 z poprzedniego tygodnia, DW5 wynkiający z danego tygodnia i dzień wolny niedziela. To za ten odbiór zawsze musi być wnisek na konkretny dzień?

 2. Jak na praktykę przełożyć prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją czasu pracy…. Cz pracownik Jan Kowalski powinien mieć np swój segregator i w nim wszystkie dokumenty ewidencji czasu pracy oraz teczkę akt osobowych, czy może inaczej….np wnioski o urlopy wszystkich pracowników w jednym segregatorze, w innym segregatorze wynagrodzenia, w innym informacje o ekwiwalentach za pranie odzieży roboczej itd. Bo rozumiem, że gdy pracownik kończy pracę to cała ewidencja czasu pracy za cały okres pracy tego pracownika jego teczka akt osobowych jest w jednym miejscu?

 3. gdzie powinno przechowywać się oświadczenie rodzica/opiekuna o zamiarze korzystania z uprawnień zawartych w art. 189(1) K.p.? w części B akt czy też w „teczusi”?
  Jaką formę powinna przybrać „teczusia” i jak należy ją przechowywać ? czy może to być np. koszulka foliowa z imieniem i nazwiskiem oraz tytułem „dokumentacja w sprawach związanych z stosunkiem pracy”?
  Czy „teczusię” można przechowywać w aktach np wpiąć przed częścią A? czy należy założyć segregatora z „teczusiami” dla każdego pracownika?
  gdzie należy przechowywać dostarczone przez pracownika pracodawcy np. zaświadczenie w formie papierowej o oddaniu krwi lub informację z sądu o byciu świadkiem lub biegłym, na podstawie którego została wprowadzona do ewidencji czasu pracy (ewidencja jest prowadzona w formie elektronicznej) nieobecność usprawiedliwiona płatna/niepłatna ? czy takie kopie dokumentów przechowujemy w „teczusi” ?

 4. Czy wnioski pracowników o prywatne wyjścia w czasie pracy należy przechowywać wraz z ewidencją czasu pracy?

 5. Jak dokonać rozróżnienia odnośnie udzielania czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych? Na wniosek pracownika 1:1, na wniosek pracodawcy 1:1,5 – ale jak to ustalać? jeżeli pracownik pracował w poniedziałek dłużej, a w czwartek chciałby sobie odebrać nadgodziny – to który wniosek powinien otrzymać do wypełnienia? czy w okresie rozliczeniowym zawsze mam podsuwać do wypełnienia „na wniosek pracodawcy”? Czy jeśli w okresie rozliczeniowym pracownik wypełni druk „na wniosek pracownika” to jest to niewłaściwe?

 6. – czy ewidencję czasu pracy tzw.” teczusię” archiwizujemy razem z aktami osobowymi czy osobno?
  – czy dobrze zrozumiałam, iż nie muszę prowadzić ewidencji przy zadaniowym czasie pracy oraz dla kierowników zarządzających w imieniu pracodawcy – czyli nie wpisuję im godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, pozostałą dokumentację zbieram?
  – czy mając plany urlopowe muszę zbierać wnioski o urlop wypoczynkowy, który udzielany jest zgodnie z planem? Dodam, że plany urlopowe są zbiorcze.
  – Czy jeżeli ewidencja czasu pracy jest w formie elektronicznej i listy wynagrodzeń również, pozostała dokumentacja w formie papierowej to po zakończeniu stosunku pracy pracownika dokumentację w formie elektronicznej powinnam wydrukować i zarchiwizować czy wystarczy że będzie przechowywana w formie elektronicznej?
  – na jednym wniosku mam oświadczenie rodzica o korzystaniu z uprawnień przewidzianych art. 1891K.p. oraz o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do 4 lat – zawsze wpinałam do akt osobowych część B, czy teraz dodatkowo jeszcze do tzw. „teczusi”?
  – jak wpisywać godz. rozpoczęcia i zakończeniu czasu pracy przy ruchomym czasie pracy ( rozpoczęcie pracy między 6 a 8 i od momentu przyjścia należy przepracować 8 godz.), system czasu pracy rejestrowany jest elektronicznie od momentu przyjścia do pracy naliczane jest 8 godzin pracy. A bardzo często bywa, że pracownik nie odbija się po 8 godzinach pracy tylko np. 30 min później ponieważ czekał na autobus? Powinniśmy wpisywać rzeczywiste godziny czyli jakie wpisywać (np. przyszedł 6:47 to powiniem wyjść 14:47 a rzeczywiście wychodzi 15:10)? Dodam że jeżeli wpiszę w ewidencji że wyszedł o 15:10 naliczy pracownikowi nadgodziny a w rzeczywistości nie miał nadgodzin. Mam z tym problem.

 7. 1. Urlop okolicznościowy – 2 dni na urodzenie dziecka -> w praktyce przysługuje tylko ojcu dziecka, bo matka jest na urlopie macierzyńskim od dnia urodzenia dziecka. Z tego co rozumiem, nie ma możliwości wykorzystania przez matkę tych 2 dni urlopu okolicznościowego.
  2. Jaka jest podstawa prawna do wniosku o udzielenie czasu wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy? To jest „nowość”, więc zastanawiam się jaki przepis to reguluje.

 8. Czy jest możliwość udostępnienia aktywnych formularzy: listy obecności, miesięcznej ewidencji czasu pracy, wniosku na urlop wypoczynkowy oraz karty przydziału odzieży.

 9. Jaka powinna być prawidłowa procedura przełożenia dokumentu z akt osobowych do pozostałej dokumentacji, jeżeli jakiś dokument został błędnie wpięty do akt?

 10. Jeżeli akta osobowe pracownika (zatrudnionego przed 01.01.2019), gdzie ustanie stosunku pracy nastąpi np. w 2022, będą przechowywane przez okres 50 lat, to przez jaki okres należy przechowywać pozostałą dokumentację pracowniczą zgromadzoną dla tego pracownika od 01.01.2019 (na podstawie par. 6 rozporządzenia w sprawie dokumentacji…) ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *