You cannot view this unit as you're not logged in yet.

4 Responses

 1. Witam.
  Chciałabym uzyskać zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu, ale mimo zakończenia bieżącej lekcji i kliknięciu przycisku „Następna lekcja” w ogóle nie posiadam lekcji „Dane do zaświadczenia”.

 2. Dzień dobry,

  mam kilka pytań do zagadnień poruszanych na szkoleniu. Będę bardzo wdzięczna za odp.

  1. Czy premie miesięczne nie pomniejszane proporcjonalnie o czas przebywania na urlopie, tylko pomniejszane o czas przebywania na zwolnieniu chorobowym powinny wchodzić do podstawy średniej urlopowej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?
  2. Czy premie miesięczne wypłacone w kwocie faktycznie przyznanej (np. premia za kaizen) nie pomniejszane o urlop wypoczynkowy oraz chorobowe powinny wchodzić do podstawy średniej urlopowej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?
  3. Czy premia miesięczna absencyjna wypłacona w całej wysokości w przypadku kiedy pracownik przepracował cały miesiąc oraz kiedy był na urlopie wypoczynkowym, i nie wypłacana w ogóle jeśli pracownik wziął urlop na żądanie lub miał przynajmniej 1 dzień zwolnienia chorobowego powinna wchodzić do wyliczenia podstawy średniej urlopowej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?
  4. Czy składnik premii miesięcznej, który został zamieniony na inną premię miesięczną (nowy regulamin) powinien wchodzić do wyliczenia średniej urlopowej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?
  5. Czy premia kwartalna i roczna za brak nieobecności chorobowej, która już nie obowiązuje ze względu na zmianę regulaminu premiowania powinna być brana do wyliczenia podstawy średniej urlopowej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?

  1. Dzień dobry
   Przepraszam za ługi czas oczekiwania na odpowiedź.
   1.
   Czy wypłacane premie są składnikiem „stałym” czy „zmiennym” ?
   W sytuacji gdy premia jest składnikiem zmiennym (nie pomniejszanym za okres przebywania pracownika na urlopie wypoczynkowym) uważam, że nie powinna zostać wliczana do podstawy jako składnik zmiennik, gdyż za czas urlopu pracownik zachowuje do niej prawo. Zgodnie z art. 172 K.p. wynagrodzenie za urlop powinno zostać ustalone w takiej wysokości jaką pracownik otrzymałby gdyby w tym samym czasie wykonywał pracę.
   Ekwiwalent za urlop:
   premia będzie wliczana do podstawy, gdyż w przeciwieństwie do urlopu, podstawę do ekwiwalentu stanowi przeciętnie miesięczne wynagrodzenie. Jeżeli premia nie jest pomniejszana za czas urlopu wypoczynkowego to nie będzie ona dopełniała podstawy do ekwiwalentu. Ze względu na jej pomniejszanie za okres choroby będzie dopełniana za ten okres (par. 16 ust. 2 rozporządzenia urlopowego)
   2.
   W kwestii podstawy do urlopu tak jak wskazano w punkcie 1.
   Jeżeli na wysokość premii nie wpływa nieobecność związana z chorobą pracownika to składnika takiego nie uwzględnia się w podstawie.
   3.
   Jeżeli premia absencyjna jest wypłacana w stałej wysokości i nie przysługuje w sytuacji korzystania przez pracownika np. z urlopu na żądanie:
   to zastosowanie znajdzie tutaj § 7 rozporządzenia urlopowego zgodnie z którym, składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu. Wymieniony w pytaniu składnik wynagrodzenia: premia absencyjna, jeżeli jest przyznawana w stałej wysokości, oznacza to, że przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego powinna być przyjęta w wysokości przysługującej w miesiącu korzystania z urlopu. Jeśli więc premia w takim miesiącu jest zmniejszona z uwagi na niespełnienie kryterium jej otrzymania lub nie przysługuje w pełnej wysokości, to w tej zmniejszonej wartości powinna być uwzględniona w wynagrodzeniu urlopowym, gdyż przy składnikach stałych nie dokonuje się żadnych przeliczeń. Jeżeli pracownik nie nabył do niej prawa w związku z korzystaniem urlopu na żądanie to w danym miesiącu nie otrzyma jej.
   W orzecznictwie nie było do tej pory kwestionowane premiowanie niekorzystania np. ze zwolnień lekarskich. To prowadzi do wniosku, że dopuszczalne jest obniżanie tzw. premii za nieobecność w razie złożenia wniosku o urlop na żądanie.
   Podstawa do chorobowego:
   W sytuacji gdy pracownik pobiera świadczenie chorobowe w danym miesiącu kalendarzowym to premia pracownikowi nie przysługuje. Oznacza to, że powinna zostać przyjęta do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego w kwocie faktycznie wypłaconej bez uzupełniania.
   4.
   Podstawa za urlop:
   zgodnie z par. 10 rozporządzenia urlopowego: jeżeli nastąpiła zmiana w składnikach wynagrodzenia przyjmowanych do podstawy, pracodawca powinien uwzględnić te zmiany dokonując przeliczenia podstawy.
   Przykład:
   Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy do 31 marca 2021 r. wykonywał pracę na stanowisku „A” na którym otrzymywał:
   wynagrodzenie zasadnicze: 2 800 zł zmienną premię regulaminową.
   Z dniem 01 kwietnia 2020 r. zmieniono pracownikowi stanowisko na którym otrzymuje:
   wynagrodzenie zasadnicze: 3 400 zł prowizję: % od sprzedaży
   W dniach od 20 do 23 kwietnia 2021 r. pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym (32 h).
   Za miesiąc kwiecień 2021 r. pracownik otrzyma: pełne wynagrodzenie za pracę w wysokości: 3 400 zł prowizję, która za ten miesiąc wyniosła: 987 zł zmienne urlopowe: które obliczone zostaną na bazie wypłaconej prowizji (premii regulaminowej wypłaconej w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego przyjąć do podstawy nie można, gdyż od 01 kwietnia premia pracownikowi nie przysługuje).
   Pomimo tego, że przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego pracownik nie otrzymał żadnej prowizji, aby jednak spełnić warunek wynikający z art. 172 K.p. słusznym będzie przyjąć prowizję należną za miesiąc w którym pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego.
   Ustalenie wysokości zmiennych urlopowych: 987 zł : 136 h = 7,26 zł godziny faktycznie przepracowane w miesiącu 04.2021 r.: 168 h – 32 h urlopu 7,26 zł x 32 h = 232,32 zł Łącznie wynagrodzenie za miesiąc kwiecień 2021 r. wyniosło: 4 619,32 zł (3 400 zł + 987 zł + 232,32 zł).
   Podstawa do chorobowego:
   Zgodnie z komentarzem do ustawy zasiłkowej: jeżeli składnik wynagrodzenia został wliczony do innego składnika wynagrodzenia to ustalając podstawę składnik ten wliczony będzie do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego za okres 12 miesięcy.
   Składnik wynagrodzenia nie byłby ujęty w podstawie gdyby po zmianach regulaminu nie przysługiwał.
   5.
   Jeżeli w okresie pobytu pracownika na urlopie wypoczynkowym oraz w momencie nabycia prawa do ekwiwalentu pracownik nie ma prawa do danego składnika wynagrodzenia (zmiana regulaminu) to nie wlicza się go dno podstawy.
   Należy nadmienić, iż do podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nie wlicza się składników: kwartalnych, rocznych i półrocznych (par. 12 rozporządzenia urlopowego).

   1. Dzień dobry,

    dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi.

    Pozdrawiam serdecznie
    Patrycja Kida

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *