Akademia Online, I Edycja, Kurs: Płace

676,50 

Kurs Płace Akademii Online rozpoczyna się 5 kwietnia 2018 r., składa się z 8 modułów i trwa 2 miesiące. Co tydzień spotykamy się online, codzienny kontakt ze mną i innymi uczestnikami w grupie akademii motywuje i pomaga w systematycznej pracy. Dzięki wspólnej systematycznej pracy szybko osiągniesz mistrzostwo.

Kategoria

Dla kogo przygotowałam Kurs Płace w Akademii Online?

Szkolenie skierowane jest zarówno do osób stawiających pierwsze kroki zawodowe w obszarze kadr i płac jak i praktyków/ specjalistów zamierzających zdobyć i pogłębić  wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.


W jakim celu warto wziąć udział?

Znajomość problematyki kadrowej-płacowej w przedsiębiorstwie jest umiejętnością szczególnie poszukiwaną przez pracodawców.

Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy w dziale kadrowo-płacowym poprzez zdobycie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru kalkulacji wynagrodzeń.  Zdobyta wiedza pozwoli samodzielnie prowadzić sprawy związane z naliczaniem wynagrodzeń pracowników w firmie.


Jaką wiedzę zdobędziesz?

Uczestnicząc w Akademii Online i aktywnie pracując w domu z zeszytem ćwiczeń i materiałami, które dla Ciebie przygotowałam, zdobędziesz wiedzę zawodową i opanujesz umiejętności dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • przygotowaniu i sporządzaniu listy płac,
 • ustalaniu uprawnień z tytułu choroby i macierzyństwa,
 • ustalaniu wysokości wynagrodzenia i zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa,
 • ustalaniu wynagrodzenia za czas nie wykonuwania pracy
 • naliczaniu i ustaleniu wysokości poszczególnych składników wynagrodzeń,
 • przygotowaniu danych i dokumentów do dokonania potraceń z wynagrodzeń,
 • przygotowaniu danych i dokumentów do obliczenia wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.

W programie 8 modułów:

Moduł 1: Ogólne zasady naliczania wynagrodzeń

Moduł 2: Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika, czyli od brutto do netto.

Moduł 3: Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca

Moduł 4: Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa cz. I

Moduł 5: Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa cz. II

Moduł 6: Płatne i niepłatne absencje pracownicze, czyli jak  ustalić wynagrodzenie za czas niewykonania pracy. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Moduł 7: Obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzeń – zasady kalkulacji.

Moduł 8: Wynagrodzenia za pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.


Każdy moduł to:

 • Spotkanie on-line
 • Komplet materiałów dydaktycznych do samokształcenia
 • Zeszyt ćwiczeń do samodzielnej pracy
 • A jeśli odrobisz pracę domową, dostaniesz rozwiązania ;-).

Kurs Płace Akademii Online startuje 5 kwietnia 2018 r.

Spotykamy się raz w tygodniu “na żywo”.
Zapisane video po transmisji znajdzie się na stronie z Państwa kursem, tak byście zawsze mieli do niego dostęp, wraz z innymi materiałami.


Dołącz do naszej klasy online!

→ 2 miesiące intensywnej, grupowej pracy.
→ cotygodniowe spotkanie online.
→ codzienne spotkania w grupie motywujące do systematycznej pracy.

→ ciągła współpraca przy rozwiązywaniu problemów i wątpliwości.
→ codzienna wymiana doświadczeń przez cały okres trwania Akademii.
→ dostęp do wszystkich materiałów przez rok od ukończenia Akademii.
→ konsultacje w grupie non-stop 😉

→ 400 stron materiałów dydaktycznych.

→ stały kontakt ze mną przez cały czas trwania Akademii.
→ ciągła współpraca z innymi uczestnikami akademii na grupie Akademii.
→ końcowy egzamin i Certyfikat ukończenia Akademii.