fbpx

Kurs RODO

w kadrach i płacach

Bezpieczeństwo danych osobowych w kadrach i płacach. Kompendium wiedzy, procedury, dokumenty.

START

dowolny termin

CZAS TRWANIA

kurs do samorealizacji

MATERIAŁY

nagrania i wzory

FORMA KSZTAŁCENIA

online

Jak dbać o bezpieczeństwo danych osobowych z perspektywy pracodawcy?

materiały merytoryczne dostępne rok po zakończeniu akademii

Obowiązki pracodawcy pełniącego funkcję administratora danych osobowych to szereg procedur, które powinny obowiązywać w każdym profesjonalnym dziale kadrowo-płacowym.

Jakie dokumenty i procedury powinieneś wprowadzić? Jakie obowiązki powinieneś (jako pracodawca) wypełnić wobec swoich pracowników?

Stwórz atmosferę zaufania w swoim zakładzie pracy poprzez właściwe zabezpieczenie interesów swoich pracowników i uchroń się przed karami!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego jest Placówką Oświatową, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych Ministerstwa Edukacji Narodowej pod numerem RSPO 273974.

Absolwenci naszych kursów i szkoleń otrzymują zaświadczenia ukończenia kursu wystawione na druku MEN, wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652).

Osoby, które z wynikiem pozytywnym zdały egzamin końcowy otrzymują certyfikat elektroniczny potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu:

 • Specjalista ds. kadr (kod zawodu 242307)
 • Specjalista ds. płac (kod zawodu 242310)

Wybierz pakiet dla siebie!

Kurs RODO
w kadrach i płacach

Kurs do samorealizacji
PLN 297
 • Kurs RODO
 • 8 lekcji
 • Dostosowane do Ciebie tempo nauki
 • Certyfikat ukończenia kursu

Akademia
Mistrzostwa
Kadrowego

5-miesięczny program rozwoju zawodowego
PLN 2250 Możliwość płatności w transzach
 • 4 Kursy: Kadry, Urlopy, Czas Pracy, RODO
 • 5 miesięcy intensywnej nauki
 • 2 Książki: Czas Pracy, Urlopy
 • 2 segregatory na ćwiczenia
 • Cotygodniowe spotkania na żywo
 • Zaświadczenie na druku MEN
 • Certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu:
  Specjalista ds. kadr
  (kod zawodu 242307)
 • BONUS: Kubeczek klubu pasjonatów
Popularna

Akademia Mistrzostwa
Kadrowego-Płacowego

9-miesięczny program rozwoju zawodowego
PLN 3750 Możliwość płatności w transzach
 • 7 Kursów: Kadry, Płace, Urlopy, Czas Pracy, Zasiłki, Excel i RODO
 • 9 miesięcy intensywnej nauki
 • 3 Książki: Czas Pracy, Urlopy, Zasiłki
 • 3 segregatory na ćwiczenia
 • Cotygodniowe spotkania na żywo
 • Zaświadczenie na druku MEN
 • Certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu:
  Specjalista ds. kadr
  (kod zawodu 242307)
  Specjalista ds. wynagrodzeń
  (kod zawodu 242310)
 • BONUS: Kubeczek klubu pasjonatów

Kurs składa się z 8 lekcji

 • dlaczego tak istotne jest stosowanie się do wytycznych RODO,
 • jakie są powody zaostrzenia zasad dotyczących ochrony danych osobowych od maja 2018,
 • czy RODO wymaga prowadzenia pisemnej dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych,
 • dlaczego twojej firmie nie grozi wielomilionowa kara za niestosowanie przepisów RODO.
 • czy pracodawca może przetwarzać wszystkie dane osobowe zatrudnionych,
 • jaka jest podstawa prawna przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych pracowników,
 • czy konieczne jest uzyskanie od pracowników pisemnej zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w związku z zatrudnieniem,
 • czy pracodawca powinien przedłożyć do pracownika oświadczenie dotyczące administratora danych osobowych,
 • czy związek zawodowy ma prawo pozyskać od pracodawcy np. imienną listę wynagrodzeń wszystkich pracowników.
 •  jakie uprawnienia przysługują pracownikom na mocy RODO,
 • w jakiej sytuacji pracownik może wnieść żądanie o usunięcie danych osobowych,
 • czy wszystkie organy publiczne mogą pozyskiwać od pracodawcy dane osobowe pracowników,
 • jakie informacje powinny zostać przekazane pracownikowi w przypadku zbierania jego danych przez administratora danych osobowych,
 • czy pracownik ma prawo wglądu do swoich akt osobowych.
 • co należy rozumieć pod pojęciem „współorganizatorów”,
 • dlaczego pracodawca musi wdrożyć środki techniczne i organizacje, aby przetwarzanie danych osobowych było zgodne z zasadami RODO,
 • czym są środki techniczne i organizacyjne stosowane przez pracodawcę,
 • w jakim przypadku konieczne jest zawarcie umowy powierzenia,
 • czy pracodawca ma obowiązek wprowadzenia polityki ochrony danych osobowych.
 • jakie informacje należy zamieścić w rejestrze naruszeń,
 • w jakim przypadku pracodawca jest zwolniony z obowiązku rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych,
 • czy rejestr czynności przetwarzania danych osobowych musi mieć formę pisemną,
 • w jakim terminie administrator danych ma obowiązek zgłosić do organu nadzorczego naruszenie ochrony danych osobowych,
 • w jakim przypadku administrator danych osobowych ma obowiązek zawiadomienia osoby, której danej dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych.
 • w jakim przypadku konieczne jest wyznaczenie inspektora ochrony danych,
 • jakie cechy powinna posiadać osoba wyznaczona na inspektora ochrony danych,
 • czy osoba wyznaczona w celu pełnienia funkcji IOD musi być zatrudniona w danym zakładzie pracy,
 • czy podmioty przetwarzające muszą powołać IOD.
 • czy pracodawca ma prawo publikować na swoich stronach internetowych takie dane osobowe pracowników jak ich imiona i nazwiska, stanowiska, dokładne miejsce pracy, adresy e-mail bez zgody tych osób?
 • czy obowiązek noszenia przez pracowników identyfikatorów narusza przepisy RODO?
 • czy pracodawca ma prawo w obecności innych pracowników wręczyć osobie zatrudnionej wypowiedzenie umowy o pracę lub nałożyć na nią karę porządkową?
 • czy pracodawca odpowiada za to, że jego pracownik ujawnił informacje o osobie starającej się o pracę, które pozyskał z dokumentów rekrutacyjnych?
 • czy wyniki obowiązkowych badań lekarskich mogą zostać wydane pracodawcy, który na powyższe badania kieruje?
 • jakie są podstawy prawne zobowiązujące do ochrony danych osobowych,
 • jakie elementy składają się na PBI,
 • jakie działania zostają zapewnione poprzez realizację Polityki Bezpieczeństwa Informacji,
 • jakie elementy zawiera charakterystyka administratora danych,
 • jakie elementy powinna zawierać umowa powierzenia.
1000
Uczestników kursów
Wydanych certyfikatów
Stron materiałów
Dni szkoleniowe

Uczestnicy o kursie

Monika Kosmala z Warszawy
Monika Kosmala z Warszawy
Absolwentka Akademii
Czytaj więcej
Wielkie dzięki za ten kurs. Mega potrzebny jest Excel w pracy dlatego tym bardziej się cieszę, że mogłam skorzystać z Twojej wiedzy. Okazało się, że pokazałeś nam dużo przydatnych funkcji Excela.
Barbara Jach z Pabianic
Barbara Jach z Pabianic
Absolwentka Akademii
Czytaj więcej
Super sprawa, ogromne dzięki za przystępne pokazanie możliwości Excela. Niewykluczone, że jeszcze nie raz tutaj zajrzę, ale również na Excel_lent work . Jak dla mnie najlepsze wytłumaczenie dla początkujących i dla samouków.
Inez Winiarczyk z Józefowa
Inez Winiarczyk z Józefowa
Absolwentka Akademii
Czytaj więcej
Dziękuje za kurs RODO, jako osoba początkująca miałam obawy co do szkolenia Online przygotowanego w formule do samodzielnej realizacji. Moje obawy były bezpodstawne, wszystko bardzo dobrze wytłumaczone, lekcja pytania i odpowiedzi.Super sprawa.
Poprzedni
Następny

Kolejna edycja Akademii startuje za

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Gwarancja rozwoju kompetencji

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWA

Programy kursów w kompleksowy sposób omawiają całość zagadnień kadrowo-płacowych, tak aby Uczestnicy dysponowali rozległą wiedzą, podstawami prawnymi oraz umiejętnością praktycznego zastosowania przepisów prawa pracy, przy zachowaniu zasad szeroko pojętej etyki zawodowej.

SYSTEMATYCZNOŚĆ I MOTYWACJA

Interakcje pomiędzy Uczestnikami a Ekspertami, a przede wszystkim stała ich dostępność oraz codzienne wspólne zadania w grupie sprawiają, że zapał do zdobywania wiedzy jest silny i efektywny. Formuła Akademii zakłada, że uczysz się w najbardziej dogodnym dla siebie miejscu i czasie a jednocześnie nie jesteś sam.

INWESTYCJA, KTÓRA SIĘ ZWRACA

Inwestycja poniesiona w kursy przekłada się na budowanie silnej marki osobistej i eksperckiej, utożsamianej z rozwojem, profesjonalizmem, przewagą kompetencyjną i silnymi podwalinami merytorycznymi, niezwykle pożądanymi na dzisiejszym rynku pracy. To się po prostu opłaca!

STAŁY KONTAKT I WSPARCIE EKSPERTÓW

Metodyka przygotowywania i prowadzenia kursów przewiduje bieżące wsparcie ekspertów, którymi są wyjątkowi specjaliści z bogatym doświadczeniem w swoim obszarze. Formuła Akademii daje możliwość konsultowania z nimi problemów, z którymi aktualnie zmaga się Twój dział kadrowo-płacowy.

FAQ

Dostęp do kursu wraz z materiałami wideo jest przyznawany po przeksięgowaniu wpłaty.

To Uczestnik decyduje o przebiegu kursu, w miarę posiadanych możliwości czasowych.

Na ukończenie kursu jest 12 miesięcy od jego zakupu.

Wszystkie potrzebne materiały do samorealizacji kursu są dostępne na platformie Akademii w zakładce „Twoje kursy”.

Tak, oczywiście. Wspieramy przedsiębiorców w pozyskaniu wysoko wykwalifikowanego personelu. Działamy legalnie ;-) płacimy podatki i wystawiamy faktury VAT. Na życzenie wystawiamy również faktury pro forma i faktury z odroczonym terminem płatności dla jednostek sfery budżetowej.

Ukończenie kursu nie jest determinowane żadnym testem – to zdobyte przez Ciebie kwalifikacje i umiejętne zastosowanie ich w zawodowych wyzwaniach pokażą, że warto było podjąć wysiłek zdobycia nowej wiedzy!

Dostęp do kursu jest aktywny przez rok od jego rozpoczęcia.

Sytuacja, która nie powinna się zdarzyć, 12 miesięcy to bardzo dużo czasu na ukończenie kursu. Chcieć to móc. Powodzenia!

Nie ma odpowiedzi
na Twoje pytanie?