fbpx

Powiedz mi, to zapomnę.
Naucz mnie, to może zapamiętam.
Zaangażuj mnie, to się nauczę.

Benjamin Franklin

Powiedz mi, to zapomnę.
Naucz mnie, to może zapamiętam.
Zaangażuj mnie, to się nauczę.

Benjamin Franklin

Metodyka przygotowywania i prowadzenia kursów przewiduje bieżące wsparcie ekspertów, którymi są wyjątkowi specjaliści z bogatym doświadczeniem w swoim obszarze. Autorski proces dydaktyczny daje możliwość konsultowania z nimi problemów, z którymi aktualnie zmaga się uczestnik kursu.

Atmosfera Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i sposób organizacji kursów sprawia, że Uczestnicy skupieni są na wspólnym rozwiązywaniu problemów i codziennych zadań w grupie.

Zapraszam Cię do wspólnej nauki

Filters Sort
Akademia IOD, edycja I
26 października 2021 r.
4 miesiące
Akademia Inspektora Ochrony Danych to 4-miesięczny program rozwoju zawodowego. To kompleksowy kurs, który umożliwi Ci praktyczne zarządzanie obszarem RODO w Twojej organizacji. Nauczymy Cię audytować, wdrażać proste i skuteczne RODO procedury, prowadzić wymagane przez RODO rejestry. Dowiesz się jak zarządzać ryzykiem i jak radzić sobie w sytuacji RODO incydentów. Pokażemy Ci realne wizerunkowe i biznesowe korzyści związane z odpowiednim wdrożeniem RODO
3500,00 4200,00 
Dodaj do koszyka
Zobacz szczegóły
Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego, XV
12 października 2021 r.
9 miesięcy / pakiet kursów
9-miesięczny program dydaktyczny, obejmujący kursy z dziedziny prawa pracy, naliczania wynagrodzeń, procedur RODO oraz narzędzia MS Excel, w kompleksowy sposób omawiający całość zagadnień kadrowo-płacowych. Absolwenci programu dysponują rozległą wiedzą, podstawami prawnymi oraz umiejętnością praktycznego zastosowania przepisów prawa pracy, przy zachowaniu zasad szeroko pojętej etyki zawodowej.
Akademia Zatrudniania Cudzoziemców to 3-miesięczny program rozwoju zawodowego. Kompleksowy kurs zatrudniania cudzoziemców i legalizacji zatrudnienia, obejmujący zagadnienia systemu prawa imigracyjnego, legalności pracy oraz pobytu w Polsce cudzoziemców, opodatkowania oraz ubezpieczeń społecznych stosowanych podczas zatrudnienia cudzoziemców. Dzięki temu połączeniu, uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu będą dysponować wiedzą pozwalającą prawidłowo nawiązywać i utrzymywać współpracę z cudzoziemcem, wystrzegając się najczęściej popełnianych błędów.
Akademia Mistrzostwa Płacowego, VII edycja
7 grudnia 2021 r.
4 miesiące / pakiet kursów
4-miesięczny spójny i zintegrowany program rozwoju zawodowego, ukierunkowany na zagadnienia z obszaru płac, takie jak kalkulacja wynagrodzeń w oparciu o stałe i zmienne składniki, ustalanie podstawy i wymiaru zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa oraz ustalanie podstawy obciążeń składkowo-podatkowych.
Akademia Mistrzostwa Kadrowego, IX edycja
12 października 2021 r.
5 miesięcy / pakiet kursów
Spójny i zintegrowany 5-miesięczny program rozwoju zawodowego skierowany zarówno do osób stawiających pierwsze kroki zawodowe w obszarze kadr i płac, jak i praktyków/specjalistów, ukierunkowany na zagadnienia z obszaru kadr związane z zatrudnieniem, zmianą warunków pracy i płacy, zakończeniem stosunku pracy, ustalaniem prawa do urlopów, udzielaniem zwolnień od pracy, planowaniem i rozliczaniem czasu pracy, a także procedurami RODO w profesjonalnym dziale kadr.
Akademia HR Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, edycja II
3 listopada 2021
6 miesięcy / pakiet kursów
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie wbrew pozorom nie jest takie proste. Musi ono przebiegać w sposób zgodny z aktualnymi trendami oraz potrzebami pracowników i pracodawców, jednocześnie w optymalny dla organizacji sposób realizować cele biznesowe. Bez względu na to, czy pracujesz dla małej firmy, czy wielkiej międzynarodowej korporacji, zarządzanie kapitałem ludzkim, najcenniejszym zasobem firmy, jest sprawą fundamentalną. Akademia Zarządzania Zasobami Ludzkimi może być początkiem Twojej kariery zawodowej!    
Znajomość problematyki kadrowo-płacowej w przedsiębiorstwie jest umiejętnością szczególnie poszukiwaną przez pracodawców. Celem kursu jest przygotowanie do pracy w dziale kadrowo-płacowym poprzez zdobycie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru kalkulacji wynagrodzeń. Zdobyta wiedza pozwoli samodzielnie prowadzić sprawy związane z naliczaniem wynagrodzeń pracowników w firmie.
Najszybszy sposób, by opanować planowanie i rozliczanie urlopów wypoczynkowych. W przystępny sposób nauczysz się poprawnie ustalać uprawnienia urlopowe, ustalać wymiar urlopu i urlop należny.
Kurs stanowi kompendium wiedzy na temat zasad prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.
Nauczysz się poprawnie definiować czas pracy, przygotowywać optymalne grafiki oraz rozliczać czas pracy i klasyfikować godziny nadliczbowe. Dzięki ciekawej formie i dużej ilości przykładów, czas pracy nie będzie miał przed Tobą tajemnic!
Znajomość problematyki kadrowej w przedsiębiorstwie jest umiejętnością szczególnie poszukiwaną przez pracodawców, którzy zobowiązani są prowadzić dokumentację i ewidencję zgodnie z przepisami prawa pracy.
Najszybszy sposób, by opanować wiedzę o świadczeniach pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa. W przystępny sposób nauczysz się ustalać uprawnienia z tytułu choroby i macierzyństwa, obliczać okresy zasiłkowe, ustalać podstawę wymiaru, obliczać i wypłacać świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa.
Ten kurs to absolutny HIT – to połączenie wiedzy eksperckiej, doświadczenia i pasji z jaką chcemy dzielić się z Tobą naszą wiedzą. W tym module nauczysz się w jaki sposób wykorzystać w codziennej pracy możliwości MS Excel w organizacji i optymalizacji procesów kadrowo-płacowych.
RODO w kadrach i płacach to kurs, który omawia najważniejsze zasady RODO z punktu widzenia pracodawcy gromadzącego i przetwarzającego dane osobowe pracowników. RODO w zakładzie pracy omawiam najważniejsze zasady RODO z punktu widzenia pracodawcy gromadzącego i przetwarzającego dane osobowe pracowników.
Jednym z działów w firmie, który niewątpliwie musi znać i poprawnie stosować przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy o dokumentacji pracowniczej jest szeroko rozumiany HR (w tym kadry i płace). Pozwoli to pracodawcy uniknąć bardzo wysokich administracyjny kar finansowych z tytułu naruszenia RODO oraz sankcji ze strony Państwowej Inspekcji Pracy. Nasze szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu ­– zarówno w świetle RODO, Kodeksu pracy, jak i rozporządzenia o dokumentacji pracowniczej. Prowadząca: dr Anna Kamińska-Pietnoczko Szkolenie potrwa 3,5 godziny zegarowej, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat przetwarzania danych osobowych w procesie zatrudnienia. PROMOCJA TRWA DO 8.11.2021
457,00 557,00 
Dodaj do koszyka
Zobacz szczegóły
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu wchodzących w życie zmian do przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy wypadkowej oraz ustawy o świadczeniach chorobowych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających podstawową wiedzę nt. rozliczeń z ZUS, pracowników działów personalnych, doświadczonych praktyków chcących pogłębić swoją wiedzę. Prowadzący: Przemysław Jeżek Szkolenie potrwa 5 godzin zegarowych, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat czekających nas zmian w przepisach ZUS i Świadczeniach Chorobowych.
447,00 547,00 
Dodaj do koszyka
Zobacz szczegóły
Zapraszamy na 2-dniowe szkolenie, podczas którego uczestnicy będą mieli okazję zdobyć, usystematyzować oraz pogłębić swoją wiedzę z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy, prowadzenia dokumentacji w tym zakresie oraz zasad odpowiedzialności za błędy powstałe na tym polu. Zaprezentowane zostaną orzeczenia Sądów, stanowiska Ministerstwa Pracy oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Szkolenie ma charakter warsztatowy. Omówimy praktyczne przykłady z życia, uczestnicy wykonają ćwiczenia i zadania w podstawowym oraz równoważnym systemie czasu pracy, aby nabyć umiejętności w zakresie samodzielnego planowania i rozliczania czasu pracy w swoich organizacjach. Prowadzący: Joanna Cur Szkolenie potrwa 12 godzin zegarowych, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat planowania i rozliczania czasu pracy.
857,00 997,00 
Dodaj do koszyka
Zobacz szczegóły
Rozwiązywanie umów o pracę w dobie pracy hybrydowej
24 listopada 2021 r. godz. 9.00
2 godziny
Niezależnie czy żyjemy w świecie pandemicznym czy też nie, rozstania z pracownikami zawsze będą nam towarzyszyły. Jak rozwiązać umowę o pracę skutecznie? Jak to zrobić podczas pandemii, aby mieć gwarancję, że rozwiązanie stało się faktem? Jak to zrobić „po ludzku”, pomimo, że zdalnie? Jak konstruować przyczyny wypowiedzeń, aby zminimalizować ryzyko postępowań sądowych? Kiedy pracodawca powinien skonsultować rozwiązanie umowy z organizacją związkową i czy zastrzeżenia organizacji wiążą pracodawcę? O tym wszystkim powiemy Państwu na webinarium, na które serdecznie zapraszamy. Prowadzący: Joanna Cur Szkolenie potrwa 2,5 godziny zegarowej, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat rozwiązywania umów o pracę.
347,00 397,00 
Dodaj do koszyka
Zobacz szczegóły
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy oraz przychodów zleceniobiorców po zmianach od 2022 r. Zapowiedziane rozwiązania realizują rządowy program „Polskiego Ładu” w zakresie rozwiązań podatkowych, które polegają w szczególności na: podwyższeniu „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników, podwyższenie progu podatkowego, wprowadzenie nowej ulgi dla klasy średniej, zmianie zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej, co ma bezpośredni wpływ na rozliczenia podatkowo – składkowe wypłacanych świadczeń pracowniczych w tym wynagrodzeń. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną nowe rozwiązania rozliczeń w porównaniu z aktualnie obowiązującymi. Kalkulacja wynagrodzeń „po nowemu” wskaże, kto skorzysta a kto nie na nowych rozwiązaniach. Prowadzący: Przemysław Jeżek Szkolenie potrwa 5 godzin zegarowych, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat czekających nas zmian w rozliczaniu wynagrodzeń. PROMOCJA TRWA DO DNIA 25.10.2021
447,00 547,00 
Dodaj do koszyka
Zobacz szczegóły
Prawo pracy w oświacie, w praktyce
9 grudnia 2021 r. godz. 9.00
6 godzin
Zastanawiasz się: ✅ jaki rodzaj umowy należy zawrzeć z nauczycielem rozpoczynającym pracę? ✅ Kiedy istnieje obowiązek zatrudnienia na podstawie mianowania? ✅ Jakie przepisy wynikające z Kodeksu Pracy mają zastosowanie do nauczycieli? ✅ Jakie są okoliczności uzasadniające nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem nieposiadającym wymaganych kwalifikacji? ✅ Jakie są podstawy rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem, jak sformułować oświadczenie woli pracodawcy o wypowiedzeniu stosunku pracy? ✅ Jakie narzędzia ochrony prawnej przysługują nauczycielowi, z którym rozwiązano stosunek pracy i jakie skutki z tego wynikają dla pracodawcy? ✅ Jakie najczęstsze błędy są popełniane podczas rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielem, w tym w świetle orzecznictwa sądowego? Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas tego szkolenia. Przedstawimy i omówimy najnowsze propozycje zmian do przepisów Karty Nauczyciela w zakresie przedstawionym na dzień szkolenia. Prowadzący: Agata Piszko Szkolenie potrwa 6 godzin, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat prawa pracy w oświacie. PROMOCJA TRWA DO DNIA 15.11.2021
447,00 547,00 
Dodaj do koszyka
Zobacz szczegóły
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy oraz przychodów zleceniobiorców po zmianach od 2022 r. Zapowiedziane rozwiązania realizują rządowy program „Polskiego Ładu” w zakresie rozwiązań podatkowych, które polegają w szczególności na: podwyższeniu „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników, podwyższenie progu podatkowego, wprowadzenie nowej ulgi dla klasy średniej, zmianie zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej, co ma bezpośredni wpływ na rozliczenia podatkowo – składkowe wypłacanych świadczeń pracowniczych w tym wynagrodzeń. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną nowe rozwiązania rozliczeń w porównaniu z aktualnie obowiązującymi. Kalkulacja wynagrodzeń „po nowemu” wskaże, kto skorzysta a kto nie na nowych rozwiązaniach. Prowadzący: Przemysław Jeżek Szkolenie potrwa 5 godzin zegarowych, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat czekających nas zmian w rozliczaniu wynagrodzeń. PROMOCJA TRWA DO DNIA 25.10.2021
447,00 547,00 
Dodaj do koszyka
Zobacz szczegóły
Książka „Prawo pracy. First Minute" to encyklopedia praktycznej wiedzy dla pracodawców, osób zarządzających personelem i pracowników HR, w unikatowym schemacie: PROBLEM – PYTANIE – ODPOWIEDŹ
Magazyn HR na Szpilkach #3
Cena nie zawiera kosztu przesyłki.
Pięknie wydana wersja drukowana magazynu z dostawą prosto do Twojego domu! Z dumą przekazuję w Wasze ręce trzeci, jesienny numer kwartalnika „HR na szpilkach” – kolejną dawkę solidnej wiedzy i doświadczenia wybitnych ekspertów, którzy jako autorzy publikacji dzielą się z Wami swoją praktyczną wiedzą.
Oferujemy Ci prenumeratę roczną naszego kwartalnika, obejmuje ona 4 kolejne numery (3, 4, 5 i 6) Magazynu z dostawą prosto do twojego domu. Magazyn powstał we współpracy z wybitnymi ekspertami w swoich dziedzinach, takich jak prawo pracy i HR, ale również zarządzanie, etyka w biznesie i media społecznościowe, z myślą o jak najlepszym wsparciu wszystkich ludzi HR, którzy chcą mieć najświeższą wiedzę i dbają o swój rozwój zawodowy.
Prawo pracownika jest jednocześnie obowiązkiem pracodawcy, którego zadaniem jest prawidłowe udzielanie i rozliczanie uprawnień pracowniczych. I temu właśnie służy ta książka – poprawnemu ustalaniu, udzielaniu i rozliczaniu urlopów i zwolnień od pracy przysługujących pracownikom zatrudnionym w ramach stosunku pracy.
Książka "Dokumentacja pracownicza i ewidencja czasu pracy" w teorii i praktyce to niezbędnik kadrowego – przydatne wzory dokumentów wraz z instrukcjami ich wypełniania oraz solidna dawką praktycznej wiedzy.
Metody efektywnego zarządzania czasem pracy przyczyniają się zarówno do osiągania celów zawodowych, jak i osobistych, zwiększając tym samym skuteczność działania organizacji i jej przewagę konkurencyjną, a także wpływając na jakość życia pracownika. Temu właśnie służy książka, którą dla Ciebie napisałam – najlepszemu zagospodarowaniu czasu pracy w firmie, poprzez dobór i zastosowanie odpowiednich systemów i rozkładów czasu pracy oraz tworzenie optymalnych i zgodnych z prawem grafików pracy.
Krok po kroku wspólnie z Agnieszką Wachowicz, współautorką naszej najnowszej książki, przeprowadzę Cię przez zasady ustalania, udzielania i naliczania świadczeń chorobowych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych i macierzyńskich.
Wydane na papierze kredowym, w niezwykle pięknej szacie graficznej. Kompendium wiedzy o planowaniu i rozliczaniu czasu pracy oraz urlopach i zwolnieniach od pracy oraz kompendium wiedzy o świadczeniach z tytułu choroby i macierzyństwa. Zestaw obowiązkowy na biurku specjalisty ds. kadr i płac.
Przygotujemy dla Ciebie spersonalizowany pakiet dokumentów dla nowego pracownika, który mam nadzieję, będzie stanowił dla Ciebie rzetelną pomoc i inspirację do wykonywania nawet najprostszych czynności w najlepszy z możliwych sposobów.

Filters Sort
Akademia IOD, edycja I
26 października 2021 r.
4 miesiące
Akademia Inspektora Ochrony Danych to 4-miesięczny program rozwoju zawodowego. To kompleksowy kurs, który umożliwi Ci praktyczne zarządzanie obszarem RODO w Twojej organizacji. Nauczymy Cię audytować, wdrażać proste i skuteczne RODO procedury, prowadzić wymagane przez RODO rejestry. Dowiesz się jak zarządzać ryzykiem i jak radzić sobie w sytuacji RODO incydentów. Pokażemy Ci realne wizerunkowe i biznesowe korzyści związane z odpowiednim wdrożeniem RODO
4200,00  3500,00 
Dodaj do koszyka
Zobacz szczegóły
Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego, XV
12 października 2021 r.
9 miesięcy / pakiet kursów
9-miesięczny program dydaktyczny, obejmujący kursy z dziedziny prawa pracy, naliczania wynagrodzeń, procedur RODO oraz narzędzia MS Excel, w kompleksowy sposób omawiający całość zagadnień kadrowo-płacowych. Absolwenci programu dysponują rozległą wiedzą, podstawami prawnymi oraz umiejętnością praktycznego zastosowania przepisów prawa pracy, przy zachowaniu zasad szeroko pojętej etyki zawodowej.
Akademia Zatrudniania Cudzoziemców to 3-miesięczny program rozwoju zawodowego. Kompleksowy kurs zatrudniania cudzoziemców i legalizacji zatrudnienia, obejmujący zagadnienia systemu prawa imigracyjnego, legalności pracy oraz pobytu w Polsce cudzoziemców, opodatkowania oraz ubezpieczeń społecznych stosowanych podczas zatrudnienia cudzoziemców. Dzięki temu połączeniu, uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu będą dysponować wiedzą pozwalającą prawidłowo nawiązywać i utrzymywać współpracę z cudzoziemcem, wystrzegając się najczęściej popełnianych błędów.
Akademia Mistrzostwa Płacowego, VII edycja
7 grudnia 2021 r.
4 miesiące / pakiet kursów
4-miesięczny spójny i zintegrowany program rozwoju zawodowego, ukierunkowany na zagadnienia z obszaru płac, takie jak kalkulacja wynagrodzeń w oparciu o stałe i zmienne składniki, ustalanie podstawy i wymiaru zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa oraz ustalanie podstawy obciążeń składkowo-podatkowych.
Akademia Mistrzostwa Kadrowego, IX edycja
12 października 2021 r.
5 miesięcy / pakiet kursów
Spójny i zintegrowany 5-miesięczny program rozwoju zawodowego skierowany zarówno do osób stawiających pierwsze kroki zawodowe w obszarze kadr i płac, jak i praktyków/specjalistów, ukierunkowany na zagadnienia z obszaru kadr związane z zatrudnieniem, zmianą warunków pracy i płacy, zakończeniem stosunku pracy, ustalaniem prawa do urlopów, udzielaniem zwolnień od pracy, planowaniem i rozliczaniem czasu pracy, a także procedurami RODO w profesjonalnym dziale kadr.
Akademia HR Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, edycja II
3 listopada 2021
6 miesięcy / pakiet kursów
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie wbrew pozorom nie jest takie proste. Musi ono przebiegać w sposób zgodny z aktualnymi trendami oraz potrzebami pracowników i pracodawców, jednocześnie w optymalny dla organizacji sposób realizować cele biznesowe. Bez względu na to, czy pracujesz dla małej firmy, czy wielkiej międzynarodowej korporacji, zarządzanie kapitałem ludzkim, najcenniejszym zasobem firmy, jest sprawą fundamentalną. Akademia Zarządzania Zasobami Ludzkimi może być początkiem Twojej kariery zawodowej!    

Filters Sort
Znajomość problematyki kadrowo-płacowej w przedsiębiorstwie jest umiejętnością szczególnie poszukiwaną przez pracodawców. Celem kursu jest przygotowanie do pracy w dziale kadrowo-płacowym poprzez zdobycie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru kalkulacji wynagrodzeń. Zdobyta wiedza pozwoli samodzielnie prowadzić sprawy związane z naliczaniem wynagrodzeń pracowników w firmie.
Najszybszy sposób, by opanować planowanie i rozliczanie urlopów wypoczynkowych. W przystępny sposób nauczysz się poprawnie ustalać uprawnienia urlopowe, ustalać wymiar urlopu i urlop należny.
Kurs stanowi kompendium wiedzy na temat zasad prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.
Nauczysz się poprawnie definiować czas pracy, przygotowywać optymalne grafiki oraz rozliczać czas pracy i klasyfikować godziny nadliczbowe. Dzięki ciekawej formie i dużej ilości przykładów, czas pracy nie będzie miał przed Tobą tajemnic!
Znajomość problematyki kadrowej w przedsiębiorstwie jest umiejętnością szczególnie poszukiwaną przez pracodawców, którzy zobowiązani są prowadzić dokumentację i ewidencję zgodnie z przepisami prawa pracy.
Najszybszy sposób, by opanować wiedzę o świadczeniach pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa. W przystępny sposób nauczysz się ustalać uprawnienia z tytułu choroby i macierzyństwa, obliczać okresy zasiłkowe, ustalać podstawę wymiaru, obliczać i wypłacać świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa.
Ten kurs to absolutny HIT – to połączenie wiedzy eksperckiej, doświadczenia i pasji z jaką chcemy dzielić się z Tobą naszą wiedzą. W tym module nauczysz się w jaki sposób wykorzystać w codziennej pracy możliwości MS Excel w organizacji i optymalizacji procesów kadrowo-płacowych.
RODO w kadrach i płacach to kurs, który omawia najważniejsze zasady RODO z punktu widzenia pracodawcy gromadzącego i przetwarzającego dane osobowe pracowników. RODO w zakładzie pracy omawiam najważniejsze zasady RODO z punktu widzenia pracodawcy gromadzącego i przetwarzającego dane osobowe pracowników.

Filters Sort
Jednym z działów w firmie, który niewątpliwie musi znać i poprawnie stosować przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy o dokumentacji pracowniczej jest szeroko rozumiany HR (w tym kadry i płace). Pozwoli to pracodawcy uniknąć bardzo wysokich administracyjny kar finansowych z tytułu naruszenia RODO oraz sankcji ze strony Państwowej Inspekcji Pracy. Nasze szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu ­– zarówno w świetle RODO, Kodeksu pracy, jak i rozporządzenia o dokumentacji pracowniczej. Prowadząca: dr Anna Kamińska-Pietnoczko Szkolenie potrwa 3,5 godziny zegarowej, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat przetwarzania danych osobowych w procesie zatrudnienia. PROMOCJA TRWA DO 8.11.2021
457,00 557,00 
Dodaj do koszyka
Zobacz szczegóły
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu wchodzących w życie zmian do przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy wypadkowej oraz ustawy o świadczeniach chorobowych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających podstawową wiedzę nt. rozliczeń z ZUS, pracowników działów personalnych, doświadczonych praktyków chcących pogłębić swoją wiedzę. Prowadzący: Przemysław Jeżek Szkolenie potrwa 5 godzin zegarowych, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat czekających nas zmian w przepisach ZUS i Świadczeniach Chorobowych.
447,00 547,00 
Dodaj do koszyka
Zobacz szczegóły
Zapraszamy na 2-dniowe szkolenie, podczas którego uczestnicy będą mieli okazję zdobyć, usystematyzować oraz pogłębić swoją wiedzę z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy, prowadzenia dokumentacji w tym zakresie oraz zasad odpowiedzialności za błędy powstałe na tym polu. Zaprezentowane zostaną orzeczenia Sądów, stanowiska Ministerstwa Pracy oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Szkolenie ma charakter warsztatowy. Omówimy praktyczne przykłady z życia, uczestnicy wykonają ćwiczenia i zadania w podstawowym oraz równoważnym systemie czasu pracy, aby nabyć umiejętności w zakresie samodzielnego planowania i rozliczania czasu pracy w swoich organizacjach. Prowadzący: Joanna Cur Szkolenie potrwa 12 godzin zegarowych, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat planowania i rozliczania czasu pracy.
857,00 997,00 
Dodaj do koszyka
Zobacz szczegóły
Rozwiązywanie umów o pracę w dobie pracy hybrydowej
24 listopada 2021 r. godz. 9.00
2 godziny
Niezależnie czy żyjemy w świecie pandemicznym czy też nie, rozstania z pracownikami zawsze będą nam towarzyszyły. Jak rozwiązać umowę o pracę skutecznie? Jak to zrobić podczas pandemii, aby mieć gwarancję, że rozwiązanie stało się faktem? Jak to zrobić „po ludzku”, pomimo, że zdalnie? Jak konstruować przyczyny wypowiedzeń, aby zminimalizować ryzyko postępowań sądowych? Kiedy pracodawca powinien skonsultować rozwiązanie umowy z organizacją związkową i czy zastrzeżenia organizacji wiążą pracodawcę? O tym wszystkim powiemy Państwu na webinarium, na które serdecznie zapraszamy. Prowadzący: Joanna Cur Szkolenie potrwa 2,5 godziny zegarowej, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat rozwiązywania umów o pracę.
347,00 397,00 
Dodaj do koszyka
Zobacz szczegóły
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy oraz przychodów zleceniobiorców po zmianach od 2022 r. Zapowiedziane rozwiązania realizują rządowy program „Polskiego Ładu” w zakresie rozwiązań podatkowych, które polegają w szczególności na: podwyższeniu „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników, podwyższenie progu podatkowego, wprowadzenie nowej ulgi dla klasy średniej, zmianie zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej, co ma bezpośredni wpływ na rozliczenia podatkowo – składkowe wypłacanych świadczeń pracowniczych w tym wynagrodzeń. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną nowe rozwiązania rozliczeń w porównaniu z aktualnie obowiązującymi. Kalkulacja wynagrodzeń „po nowemu” wskaże, kto skorzysta a kto nie na nowych rozwiązaniach. Prowadzący: Przemysław Jeżek Szkolenie potrwa 5 godzin zegarowych, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat czekających nas zmian w rozliczaniu wynagrodzeń. PROMOCJA TRWA DO DNIA 25.10.2021
447,00 547,00 
Dodaj do koszyka
Zobacz szczegóły
Prawo pracy w oświacie, w praktyce
9 grudnia 2021 r. godz. 9.00
6 godzin
Zastanawiasz się: ✅ jaki rodzaj umowy należy zawrzeć z nauczycielem rozpoczynającym pracę? ✅ Kiedy istnieje obowiązek zatrudnienia na podstawie mianowania? ✅ Jakie przepisy wynikające z Kodeksu Pracy mają zastosowanie do nauczycieli? ✅ Jakie są okoliczności uzasadniające nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem nieposiadającym wymaganych kwalifikacji? ✅ Jakie są podstawy rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem, jak sformułować oświadczenie woli pracodawcy o wypowiedzeniu stosunku pracy? ✅ Jakie narzędzia ochrony prawnej przysługują nauczycielowi, z którym rozwiązano stosunek pracy i jakie skutki z tego wynikają dla pracodawcy? ✅ Jakie najczęstsze błędy są popełniane podczas rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielem, w tym w świetle orzecznictwa sądowego? Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas tego szkolenia. Przedstawimy i omówimy najnowsze propozycje zmian do przepisów Karty Nauczyciela w zakresie przedstawionym na dzień szkolenia. Prowadzący: Agata Piszko Szkolenie potrwa 6 godzin, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat prawa pracy w oświacie. PROMOCJA TRWA DO DNIA 15.11.2021
447,00 547,00 
Dodaj do koszyka
Zobacz szczegóły
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy oraz przychodów zleceniobiorców po zmianach od 2022 r. Zapowiedziane rozwiązania realizują rządowy program „Polskiego Ładu” w zakresie rozwiązań podatkowych, które polegają w szczególności na: podwyższeniu „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników, podwyższenie progu podatkowego, wprowadzenie nowej ulgi dla klasy średniej, zmianie zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej, co ma bezpośredni wpływ na rozliczenia podatkowo – składkowe wypłacanych świadczeń pracowniczych w tym wynagrodzeń. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną nowe rozwiązania rozliczeń w porównaniu z aktualnie obowiązującymi. Kalkulacja wynagrodzeń „po nowemu” wskaże, kto skorzysta a kto nie na nowych rozwiązaniach. Prowadzący: Przemysław Jeżek Szkolenie potrwa 5 godzin zegarowych, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat czekających nas zmian w rozliczaniu wynagrodzeń. PROMOCJA TRWA DO DNIA 25.10.2021
447,00 547,00 
Dodaj do koszyka
Zobacz szczegóły

Filters Sort
Książka „Prawo pracy. First Minute" to encyklopedia praktycznej wiedzy dla pracodawców, osób zarządzających personelem i pracowników HR, w unikatowym schemacie: PROBLEM – PYTANIE – ODPOWIEDŹ
Pięknie wydana wersja drukowana magazynu z dostawą prosto do Twojego domu! Z dumą przekazuję w Wasze ręce trzeci, jesienny numer kwartalnika „HR na szpilkach” – kolejną dawkę solidnej wiedzy i doświadczenia wybitnych ekspertów, którzy jako autorzy publikacji dzielą się z Wami swoją praktyczną wiedzą.
Oferujemy Ci prenumeratę roczną naszego kwartalnika, obejmuje ona 4 kolejne numery (3, 4, 5 i 6) Magazynu z dostawą prosto do twojego domu. Magazyn powstał we współpracy z wybitnymi ekspertami w swoich dziedzinach, takich jak prawo pracy i HR, ale również zarządzanie, etyka w biznesie i media społecznościowe, z myślą o jak najlepszym wsparciu wszystkich ludzi HR, którzy chcą mieć najświeższą wiedzę i dbają o swój rozwój zawodowy.
Prawo pracownika jest jednocześnie obowiązkiem pracodawcy, którego zadaniem jest prawidłowe udzielanie i rozliczanie uprawnień pracowniczych. I temu właśnie służy ta książka – poprawnemu ustalaniu, udzielaniu i rozliczaniu urlopów i zwolnień od pracy przysługujących pracownikom zatrudnionym w ramach stosunku pracy.
Książka "Dokumentacja pracownicza i ewidencja czasu pracy" w teorii i praktyce to niezbędnik kadrowego – przydatne wzory dokumentów wraz z instrukcjami ich wypełniania oraz solidna dawką praktycznej wiedzy.
Metody efektywnego zarządzania czasem pracy przyczyniają się zarówno do osiągania celów zawodowych, jak i osobistych, zwiększając tym samym skuteczność działania organizacji i jej przewagę konkurencyjną, a także wpływając na jakość życia pracownika. Temu właśnie służy książka, którą dla Ciebie napisałam – najlepszemu zagospodarowaniu czasu pracy w firmie, poprzez dobór i zastosowanie odpowiednich systemów i rozkładów czasu pracy oraz tworzenie optymalnych i zgodnych z prawem grafików pracy.
Krok po kroku wspólnie z Agnieszką Wachowicz, współautorką naszej najnowszej książki, przeprowadzę Cię przez zasady ustalania, udzielania i naliczania świadczeń chorobowych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych i macierzyńskich.
Wydane na papierze kredowym, w niezwykle pięknej szacie graficznej. Kompendium wiedzy o planowaniu i rozliczaniu czasu pracy oraz urlopach i zwolnieniach od pracy oraz kompendium wiedzy o świadczeniach z tytułu choroby i macierzyństwa. Zestaw obowiązkowy na biurku specjalisty ds. kadr i płac.

Filters Sort
Przygotujemy dla Ciebie spersonalizowany pakiet dokumentów dla nowego pracownika, który mam nadzieję, będzie stanowił dla Ciebie rzetelną pomoc i inspirację do wykonywania nawet najprostszych czynności w najlepszy z możliwych sposobów.

Filters Sort
Akademia IOD, edycja I
26 października 2021 r.
4 miesiące
Akademia Inspektora Ochrony Danych to 4-miesięczny program rozwoju zawodowego. To kompleksowy kurs, który umożliwi Ci praktyczne zarządzanie obszarem RODO w Twojej organizacji. Nauczymy Cię audytować, wdrażać proste i skuteczne RODO procedury, prowadzić wymagane przez RODO rejestry. Dowiesz się jak zarządzać ryzykiem i jak radzić sobie w sytuacji RODO incydentów. Pokażemy Ci realne wizerunkowe i biznesowe korzyści związane z odpowiednim wdrożeniem RODO
3500,00 4200,00 
Dodaj do koszyka
Zobacz szczegóły
Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego, XV
12 października 2021 r.
9 miesięcy / pakiet kursów
9-miesięczny program dydaktyczny, obejmujący kursy z dziedziny prawa pracy, naliczania wynagrodzeń, procedur RODO oraz narzędzia MS Excel, w kompleksowy sposób omawiający całość zagadnień kadrowo-płacowych. Absolwenci programu dysponują rozległą wiedzą, podstawami prawnymi oraz umiejętnością praktycznego zastosowania przepisów prawa pracy, przy zachowaniu zasad szeroko pojętej etyki zawodowej.
Akademia Zatrudniania Cudzoziemców to 3-miesięczny program rozwoju zawodowego. Kompleksowy kurs zatrudniania cudzoziemców i legalizacji zatrudnienia, obejmujący zagadnienia systemu prawa imigracyjnego, legalności pracy oraz pobytu w Polsce cudzoziemców, opodatkowania oraz ubezpieczeń społecznych stosowanych podczas zatrudnienia cudzoziemców. Dzięki temu połączeniu, uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu będą dysponować wiedzą pozwalającą prawidłowo nawiązywać i utrzymywać współpracę z cudzoziemcem, wystrzegając się najczęściej popełnianych błędów.
Akademia Mistrzostwa Płacowego, VII edycja
7 grudnia 2021 r.
4 miesiące / pakiet kursów
4-miesięczny spójny i zintegrowany program rozwoju zawodowego, ukierunkowany na zagadnienia z obszaru płac, takie jak kalkulacja wynagrodzeń w oparciu o stałe i zmienne składniki, ustalanie podstawy i wymiaru zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa oraz ustalanie podstawy obciążeń składkowo-podatkowych.
Akademia Mistrzostwa Kadrowego, IX edycja
12 października 2021 r.
5 miesięcy / pakiet kursów
Spójny i zintegrowany 5-miesięczny program rozwoju zawodowego skierowany zarówno do osób stawiających pierwsze kroki zawodowe w obszarze kadr i płac, jak i praktyków/specjalistów, ukierunkowany na zagadnienia z obszaru kadr związane z zatrudnieniem, zmianą warunków pracy i płacy, zakończeniem stosunku pracy, ustalaniem prawa do urlopów, udzielaniem zwolnień od pracy, planowaniem i rozliczaniem czasu pracy, a także procedurami RODO w profesjonalnym dziale kadr.
Akademia HR Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, edycja II
3 listopada 2021
6 miesięcy / pakiet kursów
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie wbrew pozorom nie jest takie proste. Musi ono przebiegać w sposób zgodny z aktualnymi trendami oraz potrzebami pracowników i pracodawców, jednocześnie w optymalny dla organizacji sposób realizować cele biznesowe. Bez względu na to, czy pracujesz dla małej firmy, czy wielkiej międzynarodowej korporacji, zarządzanie kapitałem ludzkim, najcenniejszym zasobem firmy, jest sprawą fundamentalną. Akademia Zarządzania Zasobami Ludzkimi może być początkiem Twojej kariery zawodowej!    
Znajomość problematyki kadrowo-płacowej w przedsiębiorstwie jest umiejętnością szczególnie poszukiwaną przez pracodawców. Celem kursu jest przygotowanie do pracy w dziale kadrowo-płacowym poprzez zdobycie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru kalkulacji wynagrodzeń. Zdobyta wiedza pozwoli samodzielnie prowadzić sprawy związane z naliczaniem wynagrodzeń pracowników w firmie.
Najszybszy sposób, by opanować planowanie i rozliczanie urlopów wypoczynkowych. W przystępny sposób nauczysz się poprawnie ustalać uprawnienia urlopowe, ustalać wymiar urlopu i urlop należny.
Kurs stanowi kompendium wiedzy na temat zasad prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.
Nauczysz się poprawnie definiować czas pracy, przygotowywać optymalne grafiki oraz rozliczać czas pracy i klasyfikować godziny nadliczbowe. Dzięki ciekawej formie i dużej ilości przykładów, czas pracy nie będzie miał przed Tobą tajemnic!
Znajomość problematyki kadrowej w przedsiębiorstwie jest umiejętnością szczególnie poszukiwaną przez pracodawców, którzy zobowiązani są prowadzić dokumentację i ewidencję zgodnie z przepisami prawa pracy.
Najszybszy sposób, by opanować wiedzę o świadczeniach pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa. W przystępny sposób nauczysz się ustalać uprawnienia z tytułu choroby i macierzyństwa, obliczać okresy zasiłkowe, ustalać podstawę wymiaru, obliczać i wypłacać świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa.
Ten kurs to absolutny HIT – to połączenie wiedzy eksperckiej, doświadczenia i pasji z jaką chcemy dzielić się z Tobą naszą wiedzą. W tym module nauczysz się w jaki sposób wykorzystać w codziennej pracy możliwości MS Excel w organizacji i optymalizacji procesów kadrowo-płacowych.
RODO w kadrach i płacach to kurs, który omawia najważniejsze zasady RODO z punktu widzenia pracodawcy gromadzącego i przetwarzającego dane osobowe pracowników. RODO w zakładzie pracy omawiam najważniejsze zasady RODO z punktu widzenia pracodawcy gromadzącego i przetwarzającego dane osobowe pracowników.
Jednym z działów w firmie, który niewątpliwie musi znać i poprawnie stosować przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy o dokumentacji pracowniczej jest szeroko rozumiany HR (w tym kadry i płace). Pozwoli to pracodawcy uniknąć bardzo wysokich administracyjny kar finansowych z tytułu naruszenia RODO oraz sankcji ze strony Państwowej Inspekcji Pracy. Nasze szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu ­– zarówno w świetle RODO, Kodeksu pracy, jak i rozporządzenia o dokumentacji pracowniczej. Prowadząca: dr Anna Kamińska-Pietnoczko Szkolenie potrwa 3,5 godziny zegarowej, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat przetwarzania danych osobowych w procesie zatrudnienia. PROMOCJA TRWA DO 8.11.2021
457,00 557,00 
Dodaj do koszyka
Zobacz szczegóły
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu wchodzących w życie zmian do przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy wypadkowej oraz ustawy o świadczeniach chorobowych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających podstawową wiedzę nt. rozliczeń z ZUS, pracowników działów personalnych, doświadczonych praktyków chcących pogłębić swoją wiedzę. Prowadzący: Przemysław Jeżek Szkolenie potrwa 5 godzin zegarowych, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat czekających nas zmian w przepisach ZUS i Świadczeniach Chorobowych.
447,00 547,00 
Dodaj do koszyka
Zobacz szczegóły
Zapraszamy na 2-dniowe szkolenie, podczas którego uczestnicy będą mieli okazję zdobyć, usystematyzować oraz pogłębić swoją wiedzę z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy, prowadzenia dokumentacji w tym zakresie oraz zasad odpowiedzialności za błędy powstałe na tym polu. Zaprezentowane zostaną orzeczenia Sądów, stanowiska Ministerstwa Pracy oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Szkolenie ma charakter warsztatowy. Omówimy praktyczne przykłady z życia, uczestnicy wykonają ćwiczenia i zadania w podstawowym oraz równoważnym systemie czasu pracy, aby nabyć umiejętności w zakresie samodzielnego planowania i rozliczania czasu pracy w swoich organizacjach. Prowadzący: Joanna Cur Szkolenie potrwa 12 godzin zegarowych, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat planowania i rozliczania czasu pracy.
857,00 997,00 
Dodaj do koszyka
Zobacz szczegóły
Rozwiązywanie umów o pracę w dobie pracy hybrydowej
24 listopada 2021 r. godz. 9.00
2 godziny
Niezależnie czy żyjemy w świecie pandemicznym czy też nie, rozstania z pracownikami zawsze będą nam towarzyszyły. Jak rozwiązać umowę o pracę skutecznie? Jak to zrobić podczas pandemii, aby mieć gwarancję, że rozwiązanie stało się faktem? Jak to zrobić „po ludzku”, pomimo, że zdalnie? Jak konstruować przyczyny wypowiedzeń, aby zminimalizować ryzyko postępowań sądowych? Kiedy pracodawca powinien skonsultować rozwiązanie umowy z organizacją związkową i czy zastrzeżenia organizacji wiążą pracodawcę? O tym wszystkim powiemy Państwu na webinarium, na które serdecznie zapraszamy. Prowadzący: Joanna Cur Szkolenie potrwa 2,5 godziny zegarowej, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat rozwiązywania umów o pracę.
347,00 397,00 
Dodaj do koszyka
Zobacz szczegóły
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy oraz przychodów zleceniobiorców po zmianach od 2022 r. Zapowiedziane rozwiązania realizują rządowy program „Polskiego Ładu” w zakresie rozwiązań podatkowych, które polegają w szczególności na: podwyższeniu „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników, podwyższenie progu podatkowego, wprowadzenie nowej ulgi dla klasy średniej, zmianie zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej, co ma bezpośredni wpływ na rozliczenia podatkowo – składkowe wypłacanych świadczeń pracowniczych w tym wynagrodzeń. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną nowe rozwiązania rozliczeń w porównaniu z aktualnie obowiązującymi. Kalkulacja wynagrodzeń „po nowemu” wskaże, kto skorzysta a kto nie na nowych rozwiązaniach. Prowadzący: Przemysław Jeżek Szkolenie potrwa 5 godzin zegarowych, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat czekających nas zmian w rozliczaniu wynagrodzeń. PROMOCJA TRWA DO DNIA 25.10.2021
447,00 547,00 
Dodaj do koszyka
Zobacz szczegóły
Prawo pracy w oświacie, w praktyce
9 grudnia 2021 r. godz. 9.00
6 godzin
Zastanawiasz się: ✅ jaki rodzaj umowy należy zawrzeć z nauczycielem rozpoczynającym pracę? ✅ Kiedy istnieje obowiązek zatrudnienia na podstawie mianowania? ✅ Jakie przepisy wynikające z Kodeksu Pracy mają zastosowanie do nauczycieli? ✅ Jakie są okoliczności uzasadniające nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem nieposiadającym wymaganych kwalifikacji? ✅ Jakie są podstawy rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem, jak sformułować oświadczenie woli pracodawcy o wypowiedzeniu stosunku pracy? ✅ Jakie narzędzia ochrony prawnej przysługują nauczycielowi, z którym rozwiązano stosunek pracy i jakie skutki z tego wynikają dla pracodawcy? ✅ Jakie najczęstsze błędy są popełniane podczas rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielem, w tym w świetle orzecznictwa sądowego? Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas tego szkolenia. Przedstawimy i omówimy najnowsze propozycje zmian do przepisów Karty Nauczyciela w zakresie przedstawionym na dzień szkolenia. Prowadzący: Agata Piszko Szkolenie potrwa 6 godzin, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat prawa pracy w oświacie. PROMOCJA TRWA DO DNIA 15.11.2021
447,00 547,00 
Dodaj do koszyka
Zobacz szczegóły
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy oraz przychodów zleceniobiorców po zmianach od 2022 r. Zapowiedziane rozwiązania realizują rządowy program „Polskiego Ładu” w zakresie rozwiązań podatkowych, które polegają w szczególności na: podwyższeniu „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników, podwyższenie progu podatkowego, wprowadzenie nowej ulgi dla klasy średniej, zmianie zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej, co ma bezpośredni wpływ na rozliczenia podatkowo – składkowe wypłacanych świadczeń pracowniczych w tym wynagrodzeń. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną nowe rozwiązania rozliczeń w porównaniu z aktualnie obowiązującymi. Kalkulacja wynagrodzeń „po nowemu” wskaże, kto skorzysta a kto nie na nowych rozwiązaniach. Prowadzący: Przemysław Jeżek Szkolenie potrwa 5 godzin zegarowych, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat czekających nas zmian w rozliczaniu wynagrodzeń. PROMOCJA TRWA DO DNIA 25.10.2021
447,00 547,00 
Dodaj do koszyka
Zobacz szczegóły
Książka „Prawo pracy. First Minute" to encyklopedia praktycznej wiedzy dla pracodawców, osób zarządzających personelem i pracowników HR, w unikatowym schemacie: PROBLEM – PYTANIE – ODPOWIEDŹ
Magazyn HR na Szpilkach #3
Cena nie zawiera kosztu przesyłki.
Pięknie wydana wersja drukowana magazynu z dostawą prosto do Twojego domu! Z dumą przekazuję w Wasze ręce trzeci, jesienny numer kwartalnika „HR na szpilkach” – kolejną dawkę solidnej wiedzy i doświadczenia wybitnych ekspertów, którzy jako autorzy publikacji dzielą się z Wami swoją praktyczną wiedzą.
Oferujemy Ci prenumeratę roczną naszego kwartalnika, obejmuje ona 4 kolejne numery (3, 4, 5 i 6) Magazynu z dostawą prosto do twojego domu. Magazyn powstał we współpracy z wybitnymi ekspertami w swoich dziedzinach, takich jak prawo pracy i HR, ale również zarządzanie, etyka w biznesie i media społecznościowe, z myślą o jak najlepszym wsparciu wszystkich ludzi HR, którzy chcą mieć najświeższą wiedzę i dbają o swój rozwój zawodowy.
Prawo pracownika jest jednocześnie obowiązkiem pracodawcy, którego zadaniem jest prawidłowe udzielanie i rozliczanie uprawnień pracowniczych. I temu właśnie służy ta książka – poprawnemu ustalaniu, udzielaniu i rozliczaniu urlopów i zwolnień od pracy przysługujących pracownikom zatrudnionym w ramach stosunku pracy.
Książka "Dokumentacja pracownicza i ewidencja czasu pracy" w teorii i praktyce to niezbędnik kadrowego – przydatne wzory dokumentów wraz z instrukcjami ich wypełniania oraz solidna dawką praktycznej wiedzy.
Metody efektywnego zarządzania czasem pracy przyczyniają się zarówno do osiągania celów zawodowych, jak i osobistych, zwiększając tym samym skuteczność działania organizacji i jej przewagę konkurencyjną, a także wpływając na jakość życia pracownika. Temu właśnie służy książka, którą dla Ciebie napisałam – najlepszemu zagospodarowaniu czasu pracy w firmie, poprzez dobór i zastosowanie odpowiednich systemów i rozkładów czasu pracy oraz tworzenie optymalnych i zgodnych z prawem grafików pracy.
Krok po kroku wspólnie z Agnieszką Wachowicz, współautorką naszej najnowszej książki, przeprowadzę Cię przez zasady ustalania, udzielania i naliczania świadczeń chorobowych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych i macierzyńskich.
Wydane na papierze kredowym, w niezwykle pięknej szacie graficznej. Kompendium wiedzy o planowaniu i rozliczaniu czasu pracy oraz urlopach i zwolnieniach od pracy oraz kompendium wiedzy o świadczeniach z tytułu choroby i macierzyństwa. Zestaw obowiązkowy na biurku specjalisty ds. kadr i płac.
Przygotujemy dla Ciebie spersonalizowany pakiet dokumentów dla nowego pracownika, który mam nadzieję, będzie stanowił dla Ciebie rzetelną pomoc i inspirację do wykonywania nawet najprostszych czynności w najlepszy z możliwych sposobów.

[]