fbpx

Wykorzystaj czas na doskonalenie się poprzez czytanie dzieł innych ludzi, aby łatwo osiągnąć to, na co oni ciężko pracowali.

Sokrates

Wykorzystaj czas na doskonalenie się poprzez czytanie dzieł innych ludzi, aby łatwo osiągnąć to, na co oni ciężko pracowali.

Sokrates

Zaloguj się lub załóż konto Premium, aby mieć bezpłatny dostęp do wszystkich materiałów.

Format: PDF
Ilość stron: 32
19 kwietnia 2023
Informacja o warunkach zatrudniania wg nowelizacji Kodeksu pracy, które wejdzie w życie z dniem 26 kwietnia 2023 r. Merytoryczne omówienie, instrukcja zastosowania oraz wzór informacji z art. 29 § 3 Kp
Format: PDF
Ilość stron: 22
15 marca 2023
Chcesz zorientować się w zmianach przepisów kadrowo-płacowych, które weszły lub dopiero wejdą w życie w 2023 roku? Zweryfikuj stan wiedzy! Sprawdź, czy w codziennym biegu nie umknęły Ci ważne informacje! Zapraszam Cię do pobrania „Podsumowania zmian w kadrach i płacach 2023”. To druga część z cyklu podsumowań. Pierwsza, czyli „Zmiany w kadrach i płacach 2022” dostępna jest poniżej.
Format: PDF
Ilość stron: 15
5 stycznia 2023
Chcesz sprawdzić jak wiele zmian weszło w życie w 2022 roku? Zweryfikuj swoją wiedzę! Sprawdź, czy w codziennym biegu nie umknęły Ci ważne informacje! Zapraszam Cię do pobrania „Podsumowania zmian w kadrach i płacach 2022”. To pierwsza część z cyklu podsumowań. Druga, czyli „Zmiany w kadrach i płacach 2023” dostępna jest do pobrania wyżej!
Format: PDF
Ilość stron: 24
4 stycznia 2023
PIT-2 Krok po kroku, czyli instrukcja dla pracowników i działów kadrowo-płacowych dot. nowego PIT-2(9). W e-booku znajdziesz omówienie formularza oraz Q&A, czyli odpowiedzi na najcześciej zadawane pytania!
Format: PDF
Ilość stron: 9
5 października 2022
Poznaj fundamentalne założenia ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, czyli ustawy o zwolnieniach grupowych. Dowiedz się, jak liczyć stan zatrudnienia oraz 30-dniowy termin dokonywania zwolnień. W e-booku zapoznajemy Czytelników z instytucją programu dobrowolnych odejść – przedstawiamy podstawowe zasady wdrażania PDO, obowiązki pracodawcy oraz procedury.
Format: PDF
Ilość stron: 11
29 lipca 2022
Czy praca z wakacyjnej lokalizacji jest możliwa? Czy „workation” albo cyfrowi nomadzi wpisują się w realia polskiego prawa pracy? Jakie implikacje na prawa i obowiązki pracownicze wywołuje wykonywanie pracy w czasie urlopu? Czy zakres odpowiedzialności pracodawcy zmienia się w trakcie pracy zdalnej świadczonej z wakacyjnej lokalizacji?
Format: PDF
Ilość stron: 28
11 lipca 2022
Jak w bezpośrednim sprzężeniu z wojną, zgodnie z prawem pracy, wspierać solidarnościowe działania pracowników i budować wzrost potencjału ludzkiego na otwartym rynku pracy? Przesłanki do zastosowania przestoju spowodowanego przerwaniem łańcucha dostaw z art. 81 KP. Odmowa wykonania polecenia służbowego w kontekście własnego sumienia. Dyskryminacja wg narodowości w miejscu pracy. Urlop humanitarny i honorowe dawstwo krwi.
Format: PDF
Ilość stron: 24
24 marca 2022
Zmiany w przepisach wprowadzone Ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wywołują poważne skutki w sposobie obliczenia zaliczki na podatek dochodowy z tytułu umowy o pracę. Sprawdź, jakie implikacje wywołuje zmiana systemu podatkowego w kontekście wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę.
Format: PDF
Ilość stron: 16
18 marca 2022
Oddajemy w Państwa ręce informator dotyczący legalizacji pobytu i pracy obywateli Ukrainy w świetle tzw. specustawy ukraińskiej, czyli ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Publikacja uwzględnia również przesłanki wywodzące się z decyzji Rady UE i dyrektywy 2001/55/WE. W e-booku zawarliśmy odpowiedzi na 10 najczęściej pojawiających się pytań powiązanych z tematyką legalizacji pobytu i pracy. Mamy nadzieję, że odnajdą tam Państwo rozwiązania swoich problemów!
Format: PDF
Ilość stron: 15
17 marca 2022
Śmierć pracownika jest zdarzeniem powodującym ustanie stosunku pracy w każdym przypadku. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa, zaś zdarzenie to powodu implikacje w zakresie m.in. obowiązku wystawienia świadectwa pracy, naliczenia i wypłacenia osobom uprawnionym odprawy pośmiertnej, rozliczenia świadczeń należnych pracownikowi, a nie wypłaconych przed jego śmiercią. Zapraszam do lektury e-booka, w którym kompleksowo omawiam zagadnienie obowiązków pracodawcy związanych ze śmiercią pracownika.
Format: PDF
Ilość stron: 30
29 września 2020
Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, chcąc zatrudnić pracownika młodocianego? Po lekturze niniejszego opracowania dojdziesz do wniosku, że wokół zatrudniania pracowników młodocianych przez lata narosło wiele mitów, a zastosowanie obowiązujących przepisów nie jest tak trudne, jakby się wydawało. Rozważmy wszystkie udostępnione przez prawo pracy możliwości!
Format: PDF
Ilość stron: 11
21 czerwca 2020
Pierwszy rok pracy a prawo do urlopu to zagadnienie ­przysparzające­ wielu­ kłopotów­, szczególnie­ początkującym ­kadrowcom.­ A ­to wszystko­ z ­uwagi­ m.in.­ na ­rozbieżności­ interpretacyjne.­ W ­niniejszym e-booku „Tajemnice pierwszego urlopu w życiu” ­postaram ­się ­wyjaśnić­ to ­zagadnienie. Zapraszam do korzystania i zdobywania wiedzy!
Format: PDF
Ilość stron: 15
17 czerwca 2020
„Tajemnice wymiaru urlopu wypoczynkowego”, czyli jak obliczyć urlop należny. Dowiedz się, jakie okresy zatrudnienia zaliczamy do stażu pracy przyjmowanego do obliczenia wymiaru urlopu oraz sprawdź na konkretnych, życiowych przykładach jak wyliczyć należny urlop. Z tymi przypadkami spotkasz się w zawodowych wyzwaniach. Zapraszam do wspólnego rozwoju zawodowego!
Format: PDF
Ilość stron: 17
16 maja 2020
„Tajemnice urlopu należnego, czyli na czym polega zasada proporcjonalności”.

Poprawne ustalenie podstawy wymiaru urlopu wypoczynkowego to wierzchołek „góry lodowej” w procesie ustalania urlopu należnego pracownikowi. Pracownikowi przysługuje bowiem urlop proporcjonalny do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia/wykonywania pracy u danego pracodawcy.

W celu poprawnego ustalenia uprawnień urlopowych przysługujących pracownikowi stosuje się cztery zasady proporcjonalności. Wszystkie z nich omówiłam w niniejszym e-booku poprzez teoretyczne fundamenty i praktyczne przykłady.

Zapraszam Cię do wspólnego rozwoju zawodowego!
Format: PDF
Ilość stron: 19
6 maja 2020
„Tajemnice rozliczania godzin nadliczbowych, czyli kiedy 50% a kiedy 100%”. Czas pracy to obszar trudny i wymagający szczególnego rozeznania. Chcę pomóc Ci w odpowiedzi na pytania, które pojawiają się w Twojej pracy, dlatego najważniejsze informacje zebrałam w e-booku.

Kiedy występuje praca w godzinach nadliczbowych?
Ile wynosi limit godzin nadliczbowych?
Jak obliczyć wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach?
Kiedy mamy do czynienia z przekroczeniem dobowej normy czasu pracy?
Kiedy wystąpią nadgodziny średniotygodniowe?

Na te i inne pytania odpowiadam w niniejszym e-booku. Pobierz i korzystaj!
Format: PDF
Ilość stron: 16
19 kwietnia 2020
„Tajemnice profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami”, czyli kodeksowe obowiązki pracodawcy w zakresie badań profilaktycznych.

Czy znasz rodzaje badań profilaktycznych? Czy wiesz, jakie informacje, obligatoryjnie, pracodawca powinien umieścić w skierowaniu na badania? Kto ponosi koszt badań oraz co prawo pracy mówi o czasie przeznaczonym na wykonanie badań przez pracownika? Czy pracownik może wykonać badania w wybranej przez siebie placówce? Co na temat odmowy wykonania badań przez pracownika mówi sądowe orzecznictwo?

Na te i wiele innych pytań odpowiadam w niniejszej publikacji. Sprawdź, czy w Twoim zakładzie pracy działacie zgodnie z przepisami!
Format: PDF
Ilość stron: 18
4 kwietnia 2020
„Tajemnice BHP w zakładzie pracy” to opracowanie poświęcone bezpieczeństwu i higienie pracy w przedsiębiorstwie.

Najważniejsze informacje, którymi musi dysponować dział kadrowo-płacowy, w tym podstawowe obowiązki pracodawcy wynikające z kodeksu pracy, takie jak: szkolenia wstępne, szkolenia okresowe, ocena ryzyka zawodowego, środki ochrony indywidualnej.

Wszystko poparte podstawami prawnymi i obszernymi wyjaśnieniami. Zapraszam do lektury!
Format: PDF
Ilość stron: 13
23 marca 2020
Oddaję w Twoje ręce opracowanie pt. „Zasady wypowiadania umów o pracę na czas określony i nieokreślony. Przegląd aktualnego orzecznictwa”.

W e-booku znajdziesz obszerne i poparte podstawami prawnymi omówienie sposobów wypowiadania umów o pracę, zasady formułowania przyczyny wypowiedzenia, a także teoretyczne podstawy dot. okresów wypowiedzeń umów na czas określony i nieokreślony.

To jedyny e-book, który zawiera tak obszerne orzecznictwo w zakresie wypowiadania umów o pracę. Niezwykle istotne jest, aby posiadać wiedzę o tym, jak spory związane z wypowiadaniem umów o pracę rozpatrywane są na gruncie sądowym.

Zapraszam do lektury i wspólnego rozwoju zawodowego!
Format: PDF
Ilość stron: 21
5 marca 2020
Z przyjemnością oddaję w Twoje ręce opracowanie „Tajemnice urlopowe niepełnoetatowca”.

Teoretyczne podstawy wyłożyłam na konkretnych przykładach i detalicznych wyliczeniach. Omawiam przypadki „z życia wzięte”, takie jak zmiana wymiaru czasu pracy w trakcie roku i wiele innych.

W e-booku znajdziesz również niezwykle ciekawe case study pt.: „Jak poprawnie ustalić uprawnienia urlopowe pracownika przy częstej zmianie wymiarów i rozkładów czasu pracy”.

Zapraszam do lektury i wspólnego rozwoju zawodowego!
Format: PDF
Ilość stron: 22
22 lutego 2020
Z przyjemnością oddaję w Twoje ręce opracowanie „Tajemnice czasu pracy niepełnoetatowca”.

Moją misją zawodową jest „dzielenie się wiedzą specjalistyczną w celu podniesienia jakości usług świadczonych przez HR na rzecz pracowników i pracodawców”.

Zapraszam do lektury i wspólnego rozwoju zawodowego!
Format: PDF
Ilość stron: 32
15 stycznia 2020
Termin na wystawienie informacji PIT-11 za 2019 rok dla pracowników i zleceniobiorców zbliża się nieubłaganie (mija on w dniu 31.01.2020 r.), zaś wątpliwości i sprzeczne informacje docierają do pracowników działów kadrowo-płacowych ze wszech stron.

Z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce e-book poświęcony sporządzaniu informacji PIT-11 za 2019 rok dla pracowników i zleceniobiorców, w którym postaramy się wyjaśnić na czym polegają zmiany oraz jak poprawnie prezentować przychody i zasiłki w informacji PIT-11 za 2019 rok. Zawarte w nim wskazówki to stan wiedzy dzielony przez ekspertów podatkowych. Mamy nadzieję, że będzie on stanowił przewodnik i kompendium wiedzy dla działów kadrowo-płacowych.
Format: PDF
Ilość stron: 20
11 stycznia 2020
Jedną z gratyfikacji finansowych, jakie może otrzymać pracownik jest dodatkowe wynagrodzenie roczne określane również jako „trzynastka”. Składnik ten nie ma charakteru powszechnego. Obligatoryjnie wypłacają je pracodawcy sfery budżetowej.
Format: PDF
Ilość stron: 12
11 stycznia 2020
Zgodnie z zasadą corocznego urlopu obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do urlopu prawo. Urlopy wypoczynkowe powinny być ustalane z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem i udzielane zgodnie z planem urlopów (art. 163 k.p.). W tym ebooku starałam się zebrać wszystkie informacje na temat zasad udzielania urlopów oraz zasad sporządzania planu urlopów w firmie.
Format: PDF
Ilość stron: 13
21 listopada 2019
Równoważny system czasu pracy polega na tym, że w niektórych dniach czas pracy można wydłużyć, w innych zaś skrócić lub zrekompensować większą ilością dni wolnych od pracy. Ważne jest, aby czas pracy w okresie rozliczeniowym nie przekroczył obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy.
Format: PDF
Ilość stron: 35
3 listopada 2019
Oddaję w Twoje ręce publikację „PPK w pytaniach i odpowiedziach”, w której zebraliśmy odpowiedzi na pytania, które zadali nam uczestnicy „Debaty Eksperckiej – PPK w trójwymiarze”, która odbyła się 24 września 2019.
Format: PDF
Ilość stron: 24
30 września 2019
Kolejne w tym roku zmiany w prawie wprowadzane na „wariackich papierach”, tym razem w tak delikatnej materii jak podatki. Ile zyskają pracownicy? O ile więcej trafi do ich kieszeni? No i najważniejsze jak My nad tym zapanujemy w trakcie roku?
Śpieszę więc z wyjaśnieniami.
Format: PDF
Ilość stron: 17
27 sierpnia 2019
Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje ­wynagrodzenie w takiej wysokości w jakiej by je otrzymał, gdyby normalnie pracował.
Format: PDF
Ilość stron: 13
3 sierpnia 2019
W tym opracowaniu starałam się zebrać kompendium wiedzy na temat zasad ustalania uprawnień do urlopu wychowawczego jak również praw i obowiązków pracownika i pracodawcy wynikających z tego szczególnego uprawnienia pracowniczego związanego z rodzicielstwem.
Format: PDF
Ilość stron: 28
3 sierpnia 2019
Od 1 sierpnia obowiązuje znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą pracownicy i zleceniobiorcy do 26 roku życia mieszczący się w pierwszym progu podatkowym nie zapłacą podatku. Mnożą się pytania o to jak poprawnie zastosowywać nowe przepisy.

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego Moniki Smulewicz jest Placówką Kształcenia Ustawicznego, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEN pod numerem RSPO 273974.

Monika Smulewicz

Monika Smulewicz

Pomagam specjalistom w osiągnięciu mistrzostwa zawodowego, a pracodawcom i przedsiębiorcom zapewniam spokojny sen.

więcej o mnie →
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.