AKADEMIA RESTRUKTURYZACJI ZATRUDNIENIA

OPTYMALIZACJA STRUKTUR,
KOSZTÓW I RYZYKA DLA LIDERÓW
TRANSFORMACJI HR W ORGANIZACJACH,
W OBLICZU KRYZYSU GOSPODARCZEGO

START

10 listopada 2022 r.

CZAS TRWANIA

6 tygodni nauki

MATERIAŁY

wideo, PDF

FORMA KSZTAŁCENIA

online

ARZ

Choć polski rynek pracy broni się przed spowolnieniem gospodarczym – jak poinformował GUS stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w sierpniu 4,8 proc., a prognostyki szefowej MRiPS Marleny Maląg są w gruncie rzeczy optymistyczne – w założeniach do budżetu na przyszły rok resort szacuje, że stopa bezrobocia wzrośnie jedynie o 1 punkt procentowy, eksperci makroekonomiczni studzą entuzjazm i wskazują na krytyczne problemy z inflacją. Szacuje się, że do bazowego poziomu 2,5% dojdziemy dopiero w 2026 roku.

Wskaźnik inflacji na koniec września 2022 r. wynosił 17,2 %  /Źródło: GUS/

Wiemy też, że Polska, jako jeden z kilku krajów EU pozostanie z tak wysokim wzrostem cen o wiele dłużej, niż inne państwa! Utrwalona inflacja, późniejsze koszty jej obniżenia, kryzys energetyczny. Czeka nas kilka chudych lat. Odpowiedzialni przedsiębiorcy przygotowują się na nie już teraz.

Kompetencje działów HR są teraz krytycznie ważne. Poziom wiedzy i znajomość przepisów z zakresu restrukturyzacji zatrudnienia, umiejętność projektowania optymalnych planów redukcji kosztów oraz przedstawiania pracodawcom konsekwencji prawnych potencjalnych decyzji, zaważą na życiowej sytuacji konkretnych ludzi – nie tylko w kontekście zwolnień grupowych, ale również optymalizowaniu kosztów wynagrodzeń zespołu pracowników (przegląd benefitów, składników wynagrodzeń, programów emerytalnych).

Czujesz ciężar odpowiedzialności? Dołącz do Akademii Restrukturyzacji Zatrudnienia! Zostań liderem transformacji HR w swojej organizacji na czas kryzysu! Zdobądź jedyny na rynku certyfikat Eksperta ds. Restrukturyzacji Zatrudnienia.

ZOSTAŃ LIDEREM TRANSFORMACJI HR NA CZAS KRYZYSU GOSPODARCZEGO! OPTYMALIZUJ STRUKTURY, KOSZTY I RYZYKO! ZDOBĄDŹ JEDYNY NA RYNKU CERTYFIKAT EKSPERTA DS. RESTRUKTURYZACJI ZATRUDNIENIA

Chcesz być perfekcyjnie przygotowany do praktycznego wdrożenia palety możliwości restrukturyzacyjnych, zdobyć ekspercką wiedzę na temat zgodnego z prawem pracy procesowania zwolnień grupowych i indywidualnych oraz być gwarantem ograniczania do zera ryzyka odszkodowawczego pracodawcy?

Chcesz zdobyć unikalną wśród specjalistów kadr, płac i HR umiejętność optymalizowania stanu zatrudnienia i kosztów wynagrodzeń, w tym restrukturyzacji świadczeń pracowniczych oraz renegocjowania i zawieszania układów zbiorowych pracy?

Chcesz zapewnić pracodawcom kompleksową wiedzę na temat konsekwencji prawnych podejmowanych decyzji, zostać merytorycznym partnerem zarządów oraz zbudować strategiczną rolę swoją i działów HR w organizacjach w czasie kryzysu?

Wybierz Akademię Restrukturyzacji Zatrudnienia! Zostań liderem transformacji HR! Optymalizuj struktury, koszty i ryzyko w organizacjach w obliczu kryzysu gospodarczego!

spotkania online na żywo zapisane na platformie Akademii

materiały merytoryczne dostępne rok po zakończeniu akademii

codzienna współpraca
i pomoc
w zamkniętej grupie

Akademia Restrukturyzacji Zatrudnienia, czyli optymalizacja struktur, kosztów i ryzyka dla liderów transformacji HR w organizacjach w obliczu kryzysu gospodarczego to 6-tygodniowy program rozwoju zawodowego w obszarze projektowania, planowania i wdrażania palety możliwości restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach.

Akademia Restrukturyzacji Zatrudnienia składa się z 6 modułów i trwa 6 tygodni. Uczestnicy spotykają się podczas spotkań prowadzonych na żywo.

Zakres tematyczny Akademii obejmuje restrukturyzację pracodawcy, restrukturyzację pracowniczą, w tym szczegółowe przepisy i praktyczne wytyczne dot. procedury zwolnień grupowych i zwolnień indywidualnych, zwolnienia monitorowane, restrukturyzację świadczeń pracowniczych, renegocjowanie i zawieszanie układów zbiorowych pracy, tematykę przejścia części zakładu pracy na mocy art. 23’ Kodeksu pracy. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat postępowania w przypadku strajków, sporów zbiorowych, współpracy ze związkami zawodowymi. Trenerzy przekażą praktyczną wiedzę i dozwolone prawem możliwości optymalizacji kosztów pracowniczych o charakterze terminowym i bezterminowym.

Uczestnicy będą przyswajać wiedzę przy wsparciu praktycznych przykładów, otrzymają pakiet niezbędnych dokumentów, zostaną wyposażeni w silne podstawy prawne, stosowne orzecznictwo oraz stanowiska doktryny prawa pracy.

Każdy z modułów zakończony jest zadaniem domowym w formie opisowej, którego ideą jest wyrobienie w Uczestnikach umiejętności projektowania i doboru optymalnych rozwiązań, przy wykorzystaniu dostępnej wiedzy teoretycznej i znajomości procedur.

Absolwenci Akademii Restrukturyzacji otrzymają jedyny na rynku certyfikat Eksperta ds. Restrukturyzacji Zatrudnienia wydany na druku MEN.

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Oświatową, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych Ministerstwa Edukacji Narodowej pod numerem RSPO 273974.

Absolwenci naszych kursów i szkoleń otrzymują zaświadczenia ukończenia kursu wystawione na druku MEN, wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652).

Osoby, które ukończyły Program i z wynikiem pozytywnym zdały egzamin końcowy otrzymują certyfikat elektroniczny potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu:

 

 • Ekspert ds. Restrukturyzacji Zatrudnienia

Spotkania prowadzone są przez wybitnych ekspertów i partnerów biznesu reprezentujących pracodawców w relacjach ze związkami zawodowymi. Trenerzy Akademii Restrukturyzacji Zatrudnienia to uznani prawnicy doradzający największym przedsiębiorstwom i międzynarodowym korporacjom działającym w Polsce, w obszarze zbiorowego prawa pracy, głównie w związku z restrukturyzacjami przedsiębiorstw, w tym również organizacją i współpracą z radami pracowników oraz w sprawach dotyczących indywidualnych stosunków pracy

Partnerem merytorycznym Akademii Restrukturyzacji Zatrudnienia jest Kancelaria Wojewódka i Wspólnicy Sp.k.
dr Marcin Wojewódka
Krzysztof Sosnowski
Mec. Krzysztof Sosnowski

NASI TRENERZY TO PRAWNICY
I DOŚWIADCZENI PRAKTYCY

dr Marcin Wojewódka Radca prawny, doktor nauk ekonomicznych, założyciel i wspólnik zarządzający Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy.

W latach 2016-2017 Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ekspert i członek zarządu Instytutu Emerytalnego. Wykładowca akademicki. Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy i zespołu ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego z ramienia Pracodawców RP. Doradca prezesa zarządu Pracodawców RP. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pracy i świadczeń pracowniczych. Doradzał kilkuset pracodawcom w Polsce w zakresie prawa pracy oraz świadczeń pracowniczych. Od 2000 roku współtworzył liczne Pracownicze Programy Emerytalne oraz Pracownicze Plany Kapitałowe. Wyróżniony w rankingach prawniczych w obszarze prawa pracy w Polsce: The Legal 500 EMEA (z tytułem leading individuals) oraz Chambers & Partners. Autor licznych publikacji fachowych.

Mec. Krzysztof Sosnowski Radca prawny.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Wspólnik Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy, z którą związany jest od 2011 roku. Pracuje głównie przy projektach dotyczących wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy (regulaminy, zakładowe układy zbiorowe pracy, porozumienia z organizacjami związkowymi), indywidualnych stosunków pracy, przygotowania umów oraz w bieżącej obsłudze Klientów, a także w obszarze relacji ze związkami zawodowymi i zbiorowego prawa pracy głównie w związku z restrukturyzacją przedsiębiorstw, w tym również organizacji i współpracy z radami pracowników,. Autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Współautor publikacji: Musisz to wiedzieć! (Infor Biznes 2020), Elastyczne formy zatrudnienia (Infor 2019). „Zwolnienia grupowe i restrukturyzacja zatrudnienia”, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.

Dołącz do Akademii

Akademia Restrukturyzacji Zatrudnienia

Optymalizacja struktur, kosztów i ryzyka dla liderów transformacji HR w organizacjach, W obliczu kryzysu gospodarczego
3000PLN
2500 PLN Możliwość płatności w transzach
 • Start: 10 listopada
 • 6 tygodni nauki
 • Komplet wzorów dokumentów
 • Zaświadczenie MEN
 • Certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu

Razem z nami zdobędziesz umięjętności z zakresu:

Optymalizowania stanu zatrudnienia i kosztów wynagrodzeń
Restrukturyzacji świadczeń pracowniczych oraz renegocjowania i zawieszania układów zbiorowych prac
Procesowania zwolnień grupowych, w tym obliczania limitów, kryteriów doboru, postępowania ze związkami zawodowymi, świadczeniami dla pracowników
Procesowania zwolnień indywidualnych bez ryzyka odszkodowawczego dla pracodawcy, w tym o przyczynach, świadczeniach i wymaganych dokumentach
Tworzenia kompleksowej dokumentacji dla prawidłowego dokonana przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę
Postępowania w przypadku strajków, sporów zbiorowych, współpracy ze związkami zawodowymi
Zapewnienia pracodawcom kompleksowej wiedzy na temat konsekwencji prawnych działań restrukturyzacyjnych
Obowiązków dla pracodawcy w kontekście zwolnień monitorowanych, odpraw i odszkodowań oraz danin publiczno-prawnych

Program Szkolenia

 • Powstanie konieczność restrukturyzacji pracodawcy
 • Możliwe obszary działań: inwestycje, majątek, pracownicy
 • Paleta możliwości przy restrukturyzacji pracowniczej
 • Działania o charakterze czasowym wewnętrznym – zawieszenie przepisów prawa pracy, porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków, wypowiedzenie źródeł zakładowego prawa pracy
 • Działania o charakterze bezterminowym – zwolnienia grupowe, zwolnienia indywidualnej, zmiana warunków pracy i płacy, likwidacja lub zmniejszenie świadczeń pracowniczych
 • Koszty i konsekwencje restrukturyzacji
 • Przyczyny oraz definicja zwolnień grupowych
 • Liczenie limitów do zwolnień grupowych
 • Procedura postępowania u pracodawcy bez związków zawodowych
 • Procedura postępowania u pracodawcy ze związkami zawodowymi
 • Kryteria doboru do zwolnień grupowych
 • Porozumienie vs. Regulamin zwolnień grupowych, inne dokumenty
 • Świadczenia dla pracowników w związku ze zwolnieniami grupowymi
 • Grupowe wypowiedzenia zmieniające
 • Przyczyny indywidualnych zwolnień w reżimie zwolnień grupowych
 • Definicja zwolnień indywidualnych w reżimie zwolnień grupowych
 • Liczenie limitów do zwolnień w reżimie zwolnień grupowych
 • Procedura postępowania u pracodawcy bez związków zawodowych
 • Procedura postępowania u pracodawcy ze związkami zawodowym
 • Kryteria doboru do zwolnień indywidualnych
 • Świadczenia dla pracowników w związku ze zwolnieniami indywidualnych w reżimie zwolnień grupowych
 • Dokumenty w związku ze zwolnieniami indywidualnymi 
 • Zwolnienia monitorowane – pojęcie oraz obowiązki dla pracodawców
 • Odprawy vs. Odszkodowania przy zwolnieniach grupowych oraz indywidualnych
 • Daniny publiczno-prawne w przypadku zwolnień (PIT, ZUS i inne)
 • Restrukturyzacja świadczeń pracowniczych (PPK, PPE, ZFŚS i inne)
 • Renegocjowanie i zawieszanie układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień zbiorowych
 • Podstawowe zagadnienia związane z przejściem części zakładu pracy (art. 231p i art. 261 ustawy o związkach zawodowych
 • Obowiązki informacyjne oraz konsultacyjne pracodawców w przypadku restrukturyzacji
 • Cele pracowników oraz ich przedstawicieli w przypadku restrukturyzacji
 • Strajk w prawie polskim, strajk włoski oraz inne rozwiązania praktyczne
 • Spory zbiorowe jako forma prowadzenia dialogu społecznego
 • Odprawy vs. Odszkodowania przy zwolnieniach grupowych oraz indywidualnych
 • Restrukturyzacja a zatrudnianie pracowników tymczasowych
 • Powtórzenie najważniejszych kwestii
 • „Smaczki restrukturyzacji”
 • Omówienie zadań domowych
 • Dyskusja
1000
Uczestników kursów
Wydanych certyfikatów
Stron materiałów
Dni szkoleniowe

Uczestnicy o Akademii

Karolina
Karolina
Absolwentka kursu Kadry
Czytaj więcej
Polecam! Szkolenie dla każdego, dla kogoś kto dopiero zaczyna przygodę z kadrami i dla kogoś, kto jakąś wiedzę posiada i chce ją aktualizować. Bardzo dużo materiałów szkoleniowych pod wieloma postaciami.

Uzupełniłam swoje braki w wiedzy i usprawniłam kilka punktów w mojej pracy.
Zyskałam też większą pewność siebie i poczucie że to co robię - robić będę dobrze. Pani Monika jest pasjonatką zagadnień kadrowo-płacowych co widać na szkoleniach, dzięki czemu zajęcia nie są monotonne i nudne.
Manuela
Manuela
Absolwentka kursu Kadry
Czytaj więcej
Bardzo polecam Akademię, jestem zadowoloną uczestniczką I edycji, bardzo dużo się dowiedziałam i zauważyłam ile miałam “braków” co potwierdziło mi, że uczestnictwo jest niezbędne.

Lekcje przerabiam kiedy mi pasuje, nigdzie nie muszę jeździć, żadnych spotkań przekładać i przy tym nie zaniedbywać synka co jest dla mnie największym plusem.

Spotkania online można oglądać w każdym momencie, Pani Monika je rewelacyjnie prowadzi i co najważniejsze – wszystko jasno i zrozumiale tłumaczy. Jestem bardzo zadowolona.
Anna
Anna
Absolwentka kursu Kadry i kursu Płace
Czytaj więcej
Wszystko czego szukałam z zakresu kadr i płac znalazłam u Pani Moniki. Zapisałam się do Akademii Online i okazała się dla mnie wybawieniem.

Zależało mi na tym, aby nie tracić czasu na dojazdy, uczę się w dogodnym dla mnie czasie i miejscu, codziennie mam dostęp do materiałów i lekcji, a raz w tygodniu uczestniczę w lekcjach online na żywo. Dodatkowo cały czas wymieniamy się z uczestnikami swoimi spostrzeżeniami, pytaniami i rozwiązujemy wspólnie nasze wątpliwości. Pani Monika jest do naszej dyspozycji i służy nam swoją wiedzą. Nauka w tej formie jest niezwykle przyjemna.
Poprzedni
Następny

Akademia Restrukturyzacji Zatrudnienia zaczyna się za:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Gwarancja rozwoju kompetencji

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWA

Programy kursów w kompleksowy sposób omawiają całość zagadnień kadrowo-płacowych, tak aby Uczestnicy dysponowali rozległą wiedzą, podstawami prawnymi oraz umiejętnością praktycznego zastosowania przepisów prawa pracy, przy zachowaniu zasad szeroko pojętej etyki zawodowej.

SYSTEMATYCZNOŚĆ I MOTYWACJA

Interakcje pomiędzy Uczestnikami a Ekspertami, a przede wszystkim stała ich dostępność oraz codzienne wspólne zadania w grupie sprawiają, że zapał do zdobywania wiedzy jest silny i efektywny. Formuła Akademii zakłada, że uczysz się w najbardziej dogodnym dla siebie miejscu i czasie a jednocześnie nie jesteś sam.

INWESTYCJA, KTÓRA SIĘ ZWRACA

Inwestycja poniesiona w kursy przekłada się na budowanie silnej marki osobistej i eksperckiej, utożsamianej z rozwojem, profesjonalizmem, przewagą kompetencyjną i silnymi podwalinami merytorycznymi, niezwykle pożądanymi na dzisiejszym rynku pracy. To się po prostu opłaca!

STAŁY KONTAKT I WSPARCIE EKSPERTÓW

Metodyka przygotowywania i prowadzenia kursów przewiduje bieżące wsparcie ekspertów, którymi są wyjątkowi specjaliści z bogatym doświadczeniem w swoim obszarze. Formuła Akademii daje możliwość konsultowania z nimi problemów, z którymi aktualnie zmaga się Twój dział kadrowo-płacowy.

FAQ

Dostęp do każdego kursu jest aktywny przez rok od jego zakończenia.

Istnieje możliwość wpłat częściowych, w przypadku Akademii Restrukturyzacji Zatrudnienia jest to maksymalnie 2 wpłaty.
Pierwsza transza płatna w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia, następna do 15-ego dnia kolejnego miesiąca. Nie pobieramy dodatkowych opłat z tytułu płatności ratalnej.

Tak, oczywiście. Wspieramy przedsiębiorców w pozyskaniu wysoko wykwalifikowanego personelu. Działamy legalnie 😉 płacimy podatki i wystawiamy faktury VAT. Na życzenie wystawiamy również faktury pro forma i faktury z odroczonym terminem płatności dla jednostek sfery budżetowej.

Po zakończeniu szkolenia i zaliczeniu wszystkich modułów na platformie szkoleniowej Akademii, uczestnicy przystępują do egzaminu potwierdzającego umiejętności zawodowe, a po jego pozytywnym zaliczeniu otrzymują certyfikat.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie możesz ukończyć kursu w sugerowanym terminie, nie martw się! Możesz w każdej chwili wrócić do materiału i dokończyć kurs w ciągu kolejnych 12 miesięcy od terminu jego zakończenia.

Spotkania na żywo odbywają się w czwartki o godzinie 20:15 wg następującego harmonogramu:

Moduł I. 10.11.2022
Moduł II. 17.11.2022
Moduł III. 24.11.2022
Moduł IV. 01.12.2022
Moduł V. 08.12.2022
Moduł VI. 15.12.2022

Każde ze spotkań trwa 2 godziny lekcyjne, przy czym podzielone są one na część wykładową oraz część dyskusyjną, w czasie której uczestnicy mogą zadawać pytania i weryfikować stan posiadanej wiedzy z trenerami.

Spotkania są nagrywane. Uczestnicy mogą z nich korzystać w dogodnym dla siebie czasie. Dostęp do nagrań gwarantowany jest przez 12 miesięcy po zakończeniu Programu.

Po każdym module (poza ostatnim) uczestnicy zostaną zobligowani do opracowania samodzielnych zadań domowych w oparciu o zakres tematyczny danego modułu.

Zadania przyjmą formułę opisową. Ich ideą jest wyrobienie w Uczestnikach umiejętności projektowania i doboru optymalnych rozwiązań, przy wykorzystaniu dostępnej wiedzy teoretycznej i znajomości procedur.

Prace zostaną ocenione na bieżąco.

W trakcie Modułu VI Trenerzy omówią najciekawsze odpowiedzi, wskażą plusy i minusy dobrach przez Uczestników rozwiązań.

 

 

Nie ma odpowiedzi
na Twoje pytanie?