Związki zawodowe - funkcjonowanie, współpraca, negocjacje. Prawne aspekty skutecznego współdziałania z partnerem społecznym

485,37  + 23% VAT(597  z VAT)

Zapraszamy na praktyczne szkolenie, podczas którego słuchacze zdobędą wiedzę na temat współpracy ze  związkami zawodowymi z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2023 r.

 

W przypadku organizacji w których działają związki zawodowe, pracodawca jest zobowiązany, niezależnie od swojej woli czy też chęci, prowadzić z nimi negocjacje na wielu płaszczyznach związanych z zatrudnieniem. Przy czym obowiązek ten nie ogranicza się tylko do tradycyjnego zatrudnienia pracowniczego, ale również, w niektórych przypadkach, dotyczy osób współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnym czy też samozatrudnionych. W zależności od tematyki, niektóre procesy HR-owskie wymagają dla swojej skuteczności zgody partnera społecznego a inne są tylko przedmiotem konsultacji. Jak odnaleźć się w tym gąszczu przepisów, jak przygotować się i prowadzić negocjacje, o tym będzie mowa podczas szkolenia, w trakcie którego zostaną zaprezentowane praktyczne przykłady oparte na osobistych doświadczeniach trenera.

Szkolenie potrwa 5 godzin zegarowych, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat efektywnego prowadzenia negocjacji ze związkami zawodowymi.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Charakterystyka podstawowych pojęć:
  • związek zawodowy,
  • zakładowa organizacja związkowa,
  • reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa
 • Negocjowanie i zawieranie układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych
 • Uzgadnianie regulaminów: wynagradzania, pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • Negocjacje w przypadku restrukturyzacji zatrudnienia:
  • negocjacje w trakcie procedury zwolnień grupowych
  • negocjacje w przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę
  • negocjacje porozumień zawieszających stosowanie prawa zakładowego
 • Nowe „obszary” negocjacji ze związkami zawodowymi:
  • wprowadzanie pracy zdalnej
  • wprowadzanie kontroli trzeźwości
  • wprowadzanie procedur zgłaszania naruszania przepisów (tzw. sygnaliści)
 • Planowane zmiany w zakresie prowadzenia sporów zbiorowych pracy:
  • co może być przedmiotem sporu zbiorowego
  • kto może wszczynać spór zbiorowy
  • jak długo może trwać spór zbiorowy
  • na czym polega mediacja prewencyjna
  • w jaki sposób można kontrolować legalność referendum strajkowego
  • w jaki sposób będą wybierani mediatorzy
 • Sankcje w stosunku do przedstawicieli pracodawcy oraz związków zawodowych w przypadku naruszenia przepisów zbiorowego prawa zatrudnienia

PROWADZĄCY: Prof. UW dr hab. Krzysztof Walczak

jest Partnerem kancelarii C&C Chakowski & Ciszek oraz doktorem habilitowanym nauk prawnych      i wykładowcą prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi także zajęcia na studiach podyplomowych i MBA m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii L. Koźmińskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Jest autorem lub współautorem około 100 referatów prezentowanych na konferencjach, seminariach i szkoleniach organizowanych m. in. przez European Commission (Bruksela), International Labour Office (Genewa), European Network of Labor Inspections (Dusseldorf), Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania Personelem (EAPM). Jest autorem lub współautorem wielu publikacji książkowych m.in. „Europejskie prawo pracy i jego wpływ na ustawodawstwo polskie”, „Zbiorowe prawo pracy. Komentarz”, „Komentarz do Kodeksu pracy” oraz „Prawo pracy (dla sędziów i pełnomocników)”. Specjalizuje się w tematyce fuzji, przejęć, restrukturyzacji zatrudnienia, a także motywacji płacowej i pozapłacowej pracowników. Doradza w języku polskim i angielskim.