Rozliczanie Podróży służbowych w 2022 r. Samochód w jazdach lokalnych i prywatnych

597 

1 w magazynie

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego słuchacze zdobędą praktyczną wiedzę na temat rozwiązań w zakresie rozliczania świadczeń pracowniczych w krajowych i zagranicznych podróżach służbowych oraz użytkujących samochody prywatne i służbowe.

Kupując szkolenie i zakładając u nas darmowe konto masz 12 miesięczny dostęp do materiałów szkoleniowych oraz do nagrania ze szkolenia.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych rozwiązań w zakresie rozliczania świadczeń pracowniczych w krajowych i zagranicznych podróżach służbowych oraz użytkujących samochody prywatne i służbowe. Każdy z uczestników zapoznana się z aktualnym stanem prawnym i praktyką w zakresie rozliczania świadczeń.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących jak i również̇ doświadczonych praktyków chcących poszerzyć swoją wiedzę.

Szkolenie potrwa 5 godzin zegarowych, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat rozliczania świadczeń pracowniczych w podróżach służbowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Rozliczenia podatkowo – składkowe świadczeń tyt. podróży służbowych zmiany od 28 lipca 2022 r.
  • Wspólne przepisy dla podróży krajowych i zagranicznych
   • wysokość diet a przychód podatkowy i koszty uzyskania przychodu
   • zwrot za wyżywienie a przychód podatkowy
   • zmiana środka transportu w podróży a zwrot poniesionych kosztów
   • podróż prywatnym samochodem pracownika
   • prawo do podwyższenia i obniżenia wysokość tzw. kilometrówki
   • zwrot poniesionych kosztów w przypadku utraty np. biletu na przejazd PKP
   • przejazd płatną autostradą lub za płatny parking
  • Podróż krajowa
   • Dieta:
    • wysokość diety po zmianach od 28 lipca 2022 r.
    • sytuacje w których dieta nie przysługuje
    • zapewnienie posiłków w podróży a obowiązek obniżenia diety
    • czy obiad z kontrahentem ma wpływ na wysokość przysługującej diety
    • czy zwrot pracownikowi kosztów wyżywienia generuje u niego przychód
    • rozpoczęcie podróży w dniu wolnym a prawo do diety
   • Koszt noclegu i dojazdu
    • prawo do zwrotu kosztów za nocleg i dojazd a prawo do ryczałtu
    • przychód w przypadku zwrotu kosztu noclegu powyżej określonego limitu
  • Podróż zagraniczna
   • czas podróży zagranicznej w zależności od środka transportu
   • odcinki krajowe w podróży służbowej – jak rozliczyć ?
   • jak udokumentować moment przekroczenia granicy poszczególnych państw
    Dieta:
   • możliwość wypłaty diety niższej niż z rozporządzenia
   • czy zapewnione śniadanie w cenie noclegu ma wpływ na wysokość diety
   • jakie sytuacje zwalniają z obowiązku wypłaty diety
  • Koszty przejazdów, dojazdów i noclegu
    • ryczałt gdy zapewniono dojazd z lotniska do hotelu
    • koszty poniesione w związku z dojazdem środkami komunikacji miejscowej
    • zwrotu za nocleg
    • zwrot wyższych kosztów niż ustalony limit generuje u pracownika przychód
 • Rozliczanie zaliczek pieniężnych
  • kiedy wystąpi obowiązek wypłaty zaliczki pieniężnej
  • zaliczka na podróż zagraniczną w walucie obcej
  • rozliczanie i przeliczanie na PLN kosztów tyt. odbytej podróży służbowej
 • Samochód służbowy do celów prywatnych w 2022 roku zmiany od 1 stycznia 2022 r.
   • wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia dla pracownika i zleceniobiorcy
   • pomniejszenie ryczałtu za dni nieobecności
   • czy zakupione paliwo przez pracodawcę wchodzi do wysokości miesięcznego limitu
   • ustalenie przychodu w przypadku wypłaty wynagrodzenia w następnym miesiącu
   • rozliczenie podatkowo – składkowe
 • Samochód prywatny w jazdach lokalnych w 2022 roku
   • ryczałt a kilometrówka
   • czy pracownik musi być właścicielem pojazdu aby mógł otrzymać ryczałt
   • wysokość ryczałtu dla niepełnoetatowca
   • pomniejszenie ryczałtu za nieobecności w pracy
   • wymóg badań lekarskich
   • rozliczenie podatkowo – składkowe

 

PROWADZĄCY: Przemysław Jeżek

Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada ponad 15-letnie
doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych
firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych
zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS.
Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku” (wyróżnienie w 2007 roku). Od 2008 r.
Trener licznych szkoleń otwartych, zamkniętych dla firm i instytucji. Doradca współpracujący
z kilkoma największymi firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb
indywidualnego odbiorcy.