Płace w teorii i praktyce - kurs stacjonarny

Kompleksowy program rozwoju zawodowego z zakresu płac

1800

Płatność w ratach
  • Start: 21.10.2023
  • Czas trwania: 1 miesiąc
  • Godzina:9:00-14:30
  • Wykładowcy: Monika Smulewicz, Agnieszka Wachowicz
  • Masz pytania? Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą Formularz
Poziom wiedzy uzyskanej po Kursie
Asystent Specjalista Ekspert

Kupując Kurs otrzymujesz:

1 kurs stacjonarny

  • Kurs Płace w teorii i praktyce

1 miesiąc - dwa weekendowe zjazdy w Warszawie

50 godzin dydaktycznych

Zaświadczenie na druku MEiN

Certyfikat

Certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu:

Pracownik obsługi płacowej kod zawodu 431301

Dlaczego warto?

Spotkania na żywo

Bezpośredni kontakt z trenerem

Integracja grupy

Wspólna integracja i aktywne uczestnictwo w kursie

Wsparcie trenera

Możliwość zadawania pytań

Praktyczne zadania

Wspólne rozwiązywanie zadań z trenerem

Kurs składa się z następujących modułów

Pojęcie wynagrodzenia, klasyfikacja wynagrodzeń.
Systemy wynagradzania.
Składniki wynagrodzenia, wynagrodzenie minimalne.

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP i FS, FGŚP, katalog
wyłączeń.
Podatek dochodowy: opodatkowanie wynagrodzeń i zwolnienia podatkowe.
Kalkulacja wynagrodzenia od brutto do netto.

Wynagrodzenie w przypadku zwolnienia lekarskiego.
Wynagrodzenie w przypadku innej przyczyny nieobecności.
A co jeśli obie na raz? Przypadki szczególne.

Rodzaje świadczeń i warunki ich wypłaty.
Choroba na koszt pracodawcy – wynagrodzenie chorobowe.
Zasady ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego.

Świadczenia z tytułu choroby.
Świadczenia z tytułu macierzyństwa.
Zasiłki opiekuńcze, wypadkowe i świadczenia rehabilitacyjne.

Płatne i niepłatne zwolnienia od pracy.
Jak obliczyć wynagrodzenie za czas urlopu i zwolnień okolicznościowych.
Ekwiwalent za urlop.

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe oraz za pracę w porze nocnej.
Odszkodowania, odprawy i rekompensaty.
Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i zasiłków.

Umowy zlecenia.
Umowy o dzieło.
Inne umowy cywilno-prawne:
– kontrakt menedżerski,
– honorarium zarządu,
– rada nadzorcza.

Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015

Eduwersum jest placówką oświatową wpisaną do rejestru RSPO 273974

Absolwenci kursów i  szkoleń Eduwersum otrzymują zaświadczenia wystawione na druku MEiN wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652).