Odnowienie dostępu Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających

Zostań certyfikowanym Ekspertem ds. wynagrodzeń i rozliczeń z ZUS

1750

Płatność w ratach
 • Start: 28.02.2024
 • Czas trwania: 3 miesiące
 • Wykładowcy: Przemysław Jeżek
 • Masz pytania o Akademię? Zostaw kontakt: Wypełnij formularz
Poziom wiedzy uzyskanej po Akademii
Asystent Specjalista Ekspert

Kupując Akademię otrzymujesz:

1 kurs

 • Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla wymagających

3-miesięczny program rozwoju zawodowego

102 godziny dydaktyczne

Zaświadczenie na druku MEiN

Certyfikat

Certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu:

Specjalista ds. wynagrodzeń kod zawodu 242310

Dlaczego warto?

Spotkania online na żywo

Realny kontakt z prowadzącym wykłady

Spotkania są nagrywane

Dostęp do nagrań wideo 24h na dobę.

Rok dostępu

Materiały merytoryczne dostępne przez rok po zakończeniu Akademii

Zamknięta grupa

Codzienna współpraca i pomoc na zamkniętej grupie Facebook’owej

Akademia składa się z następujących modułów

 1. wynagrodzenie za część miesiąca w różnych systemach czasu pracy
 2. wynagrodzenie a choroba w dni wolne od pracy
 3. wynagrodzenie a choroba przypadająca na dni robocze
 4. wynagrodzenie za 1 dzień pracy w razie choroby przez 30 dni
 5. wynagrodzenie a okres wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych
 6. wynagrodzenie niepełnoetatowca za część miesiąca i choroba
 7. zmiana wynagrodzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego
 8. świadczenie chorobowe i urlop wypoczynkowy w danym miesiącu
 9. brak ZUS e-ZLA do momentu sporządzenia listy płac
 10. łączenie pracy z urlopem rodzicielskim
 1. czas wolny w kolejnych miesiącach kalendarzowych
 2. normalne wynagrodzenie i wysokość dodatków za nadgodziny
 3. zmienne składniki wynagrodzenia a udzielenie czasu wolnego
 4. niepełny wymiar etatu
 5. praca w dniach wolnych
 6. nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy w okresie rozliczeniowym
 1. zmienne składniki wynagrodzenia w podstawie (premie, nagrody, dodatki)
 2. zmiana w składnikach wynagrodzenia a przeliczenie podstawy
 3. powrót po długotrwałej nieobecności pracy
 4. wykorzystanie urlopu w pierwszym i kolejnym miesiącu zatrudnienia
 5. zawarcie kolejnej umowy o pracę
 6. wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę
 1. dopełnianie podstawy przy różnych składnikach wynagrodzenia za okresy miesięczne, kwartalne i roczne
 1. dopełnienie podstawy przy pracy zleconej w dniach wolnych
 2. ekwiwalent za urlop przy krótkotrwałym zatrudnieniu
 3. wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę
 1. łączna kwota składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
 2. ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy
 3. ograniczenie kosztów uzyskania przychodu i kwoty zmniejszającej
 4. wynagrodzenie z kosztami uzyskania 50%
 5. zawarcie z własnym pracownikiem umowy cywilnoprawnej
 6. koszty i kwota zmniejszająca po ustaniu zatrudnienia
 1. ulga dla młodych
 2. ulga na powrót, rodziców dzieci 4+, seniorów 60+
 3. „hipotetyczny podatek” a obniżenie składki zdrowotnej
 4. przekroczenie rocznego limitu przychodów zwolnionych z opodatkowania
 5. zasiłki i świadczenia niepieniężne

1. zwolnienie od wykonywania pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:
a. badania lekarskie
b. dni na poszukiwanie pracy
c. podnoszenie kwalifikacji zawodowych
d. opieka nad dzieckiem
e. urlopy okolicznościowe
f. karmienie dziecka piersią

2. zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
a. pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko piersią
b. w okresie wypowiedzenia z prawem do wynagrodzenia

 1. świadczenia finansowane z ZFŚS
 2. zapomogi finansowane ze środków obrotowych i ZFŚS
 3. świadczenia dla dzieci i młodzieży do lat 18
 4. wyżywienie w podróży służbowej przekraczające limit
 5. rozliczenie kosztów noclegów z ulgą podatkową 500 zł
 6. benefity pracownicze: posiłki, ubezpieczenie grupowe, karty multi-sport, pakiety medyczne, samochód służbowy
 1. potrącenia z nagród oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 2. odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia z wypłacanych świadczeń chorobowych
 3. wypłata świadczeń w różnych terminach a kwota wolna
 4. potrącenia w razie „dwukrotnej” wypłaty wynagrodzenia
 5. potrącenie z wynagrodzenia i zasiłku

1. Po kontroli ZUS i US:
a. zapłata za pracownika byłego pracownika zaległych składek ZUS
b. zaniżenie zaliczki na podatek z wynagrodzeń za lata ubiegłe
c. błędnie oskładkowane i opodatkowane wynagrodzenie

2. roczne przekroczenie podstawy wymiaru składek ER – przeliczenie chorobowego

3. zwrot nadpłaconych składek

4. uznanie zdarzenie jako wypadek przy pracy

1. podstawa wymiaru składek ZUS w razie wykonywania pracy przez część miesiąca:
a. rozpoczęcie pracy w trakcie miesiąca
b. pełny i niepełny miesiąc wykonywania pracy za granicą
c. praca w Polsce i za granicą w danym miesiącu

2. opodatkowanie wynagrodzenia pracownika oddelegowanego:
a. odliczenie od podatku 30% diety
b. zastosowanie nowej ulgi dla klasy średniej
c. zaprzestanie poboru zaliczek na podatek w związku z oddelegowaniem

1. zatrudnienie obywateli Białorusi i Ukrainy na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia wykonującym pracę na terytorium RP:
a. ustalenie rezydencji podatkowej
b. opodatkowanie dochodów w świetle umów o unikaniu podwójnemu opodatkowaniu
c. podleganie ubezpieczeniom społecznym

2. umowa zlecenia z obywatelami państw UE
a. zakres obowiązku podatkowego w Polsce
b. certyfikat rezydencji
c. postanowienia umowy o unikaniu podwójnemu opodatkowaniu
d. obowiązku płatnika dla rezydenta i nie rezydenta

Zostań Certyfikowanym Kierownikiem Działu Kadr i Płac!

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających jest częścią Akademii Master - Certyfikowany kurs Kierownika Działu Kadr i Płac. Pobierz broszurę i dowiedz się więcej!

Zaświadczenie MEiN oraz Certyfikat

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenia ukończenia kursu wystawione na drukach MEiN, wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019, poz. 652).

Zaświadczenia i certyfikaty podpisane są osobiście przez Monikę Smulewicz, Dyrektora Placówki Oświatowej.

Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015

Eduwersum jest placówką oświatową wpisaną do rejestru RSPO 273974

Absolwenci kursów i  szkoleń Eduwersum otrzymują zaświadczenia wystawione na druku MEiN wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652).