KURS PŁACE - Certyfikowany kurs pracownika obsługi płacowej

Program rozwoju zawodowego

1700

Płatność w ratach
  • Start: 31.10.2023
  • Czas trwania: 8 tygodni
  • Wykładowcy: Agnieszka Wachowicz, Marzena Jasińska
  • Masz pytania o Kurs? Zostaw kontakt: Wypełnij formularz
Poziom wiedzy uzyskanej po Kursie
Asystent Specjalista Ekspert

Kupując Kurs otrzymujesz:

1 kurs

  • Płace

8 tygodniowy program rozwoju zawodowego

85 godzin dydaktycznych

Zaświadczenie na druku MEiN

Certyfikat

Certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu:

Pracownik obsługi płacowej kod zawodu 431301

Dlaczego warto?

Spotkania online na żywo

Dostęp do nagrań wideo 24h na dobę.

Spotkania są nagrywane

Realny kontakt z prowadzącym wykłady

Rok dostępu

Materiały merytoryczne dostępne przez rok po zakończeniu Akademii

Zamknięta grupa

Codzienna współpraca i pomoc na zamkniętej grupie Facebook’owej

Kurs składa się z następujących modułów

Lekcja 1. Pojęcie wynagrodzenia, klasyfikacja wynagrodzeń.
Lekcja 2.Systemy wynagradzania.
Lekcja 3. Składniki wynagrodzenia, wynagrodzenie minimalne.

Lekcja 1.Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP i FS, FGŚP, katalog
wyłączeń.
Lekcja 2. Podatek dochodowy: opodatkowanie wynagrodzeń i zwolnienia podatkowe.
Lekcja 3. Kalkulacja wynagrodzenia od brutto do netto.

Lekcja 1. Wynagrodzenie w przypadku zwolnienia lekarskiego.
Lekcja 2.Wynagrodzenie w przypadku innej przyczyny nieobecności.
Lekcja 3. A co jeśli obie na raz? Przypadki szczególne.

Lekcja 1. Rodzaje świadczeń i warunki ich wypłaty.
Lekcja 2. Choroba na koszt pracodawcy – wynagrodzenie chorobowe.
Lekcja 3. Zasady ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego.

Lekcja 1.Świadczenia z tytułu choroby.
Lekcja 2. Świadczenia z tytułu macierzyństwa.
Lekcja 3. Zasiłki opiekuńcze, wypadkowe i świadczenia rehabilitacyjne.

Lekcja 1.Płatne i niepłatne zwolnienia od pracy.
Lekcja 2. Jak obliczyć wynagrodzenie za czas urlopu i zwolnień okolicznościowych.
Lekcja 3. Ekwiwalent za urlop.

Lekcja 1. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe oraz za pracę w porze nocnej.
Lekcja 2. Odszkodowania, odprawy i rekompensaty.
Lekcja 3. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i zasiłków.

Lekcja 1. Umowy zlecenia.
Lekcja 2. Umowy o dzieło.
Lekcja 3. Inne umowy cywilno-prawne:
– kontrakt menedżerski,
– honorarium zarządu,
– rada nadzorcza.

Zostań certyfikowanym specjalistą ds. kadr i płac!

Kurs Płace jest częścią Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego - pobierz broszurę i dowiedz się więcej!

Zaświadczenie MEiN oraz Certyfikat

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenia ukończenia kursu wystawione na drukach MEiN, wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019, poz. 652).

Zaświadczenia i certyfikaty podpisane są osobiście przez Monikę Smulewicz, Dyrektora Placówki Oświatowej.

Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015

Eduwersum jest placówką oświatową wpisaną do rejestru RSPO 273974

Absolwenci kursów i  szkoleń Eduwersum otrzymują zaświadczenia wystawione na druku MEiN wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652).