fbpx

Książka “Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”

Promocja!

Książka “Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”

Wyjątkowa publikacja, która w czytelny, praktyczny i kompleksowy sposób omawia problematykę zatrudniania cudzoziemców. Znajdują się w niej nie tylko informacje dotyczące legalizacji wjazdu, pobytu i pracy, ale również sposoby zatrudniania w obszarze outsourcingu, a także kluczowe dla analizy efektywności zatrudnienia kwestie podatkowe. Uzupełnieniem tych rozważań jest opis badań terenowych, których specyfika ukazuje aspekty kulturowe związane z procesami migracyjnymi.

Z uwagi na sytuację panującą w Ukrainie książka została uzupełniona o wątki dotyczące pobytu i pracy cudzoziemców w tym szczególnym czasie.

120,95  + 5% VAT(147,00  127,00  z VAT)

Opis

Książka “Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”

Redakcja:

dr Izabela Florczak
dr hab. Krzysztof Walczak, prof. UW

Kancelaria C&C Chakowski & Ciszek [Zobacz więcej]

Kompleksowa wiedza teoretyczna i praktyczna na temat sposobów zgodnego z prawem legalizowania pobytu i zatrudniania cudzoziemców w Polsce, związanych z tym kwestii podatkowo-ubezpieczeniowych oraz aktualnych tendencji i wyzwań w sferze migracji zarobkowych w Polsce.

Procesy związane z zatrudnianiem cudzoziemców wywierają znaczący wpływ na funkcjonowanie globalnych łańcuchów dostaw i lokalnych rynków pracy. Znajomość istoty funkcjonowania systemu zatrudniania cudzoziemców ma szczególne znaczenie dla wszystkich, którzy już mają albo też będą z nim mieli jakikolwiek związek. Potencjalnie dotyczy to dużej części podmiotów korzystających z najemnej siły roboczej, tym bardziej w obliczu największej w historii Polski fali migracji, z którą aktualnie mamy do czynienia.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, przygotowaliśmy dla Państwa specjalną publikację, która w czytelny, praktyczny i kompleksowy sposób omawia problematykę zatrudniania cudzoziemców. Znajdują się w niej nie tylko informacje dotyczące legalizacji wjazdu, pobytu i pracy, ale również sposoby zatrudniania w obszarze outsourcingu, a także kluczowe dla analizy efektywności zatrudnienia kwestie podatkowe. Uzupełnieniem tych rozważań jest opis badań terenowych, których specyfika ukazuje aspekty kulturowe związane z procesami migracyjnymi.

Mamy nadzieję, że prezentowana publikacja spełni oczekiwania wszystkich, którzy już mają do czynienia z zatrudnianiem cudzoziemców, a zwłaszcza tych, którzy stawiają w tym obszarze pierwsze kroki.

Poznaj Autorów publikacji:

Spis treści

DZIAŁ I LEGALIZACJA POBYTU I PRACY

ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE DO LEGALIZACJI ZATRUDNIENIA I PRACY CUDZOZIEMCÓW
1.1 Pojęcia związane z legalizacją zatrudnienia i pracy cudzoziemców
1.2. Zasady legalizowania pobytu i pracy
1.3. Praca bez zezwolenia lub oświadczenia
1.4. Znaczenie i funkcjonowanie poszczególnych dokumentów legalizujących pobyt

ROZDZIAŁ 2 LEGALIZACJA POBYTU
2.1. Wizy
2.2. Ruch bezwizowy
2.3. Zezwolenie na pobyt czasowy
2.4. Szczególny rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy wydawanych w związku z pracą – „Niebieska karta UE”
2.5. „Pobyt na stemplu” – pobyt cudzoziemca oczekującego na udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

ROZDZIAŁ 3 LEGALIZACJA PRACY
3.1. Legalizacja pracy cudzoziemców w Polsce
3.2. Uproszczona legalizacja pracy – oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy (Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy)
3.3. „Test rynku pracy”
3.4. Zezwolenia na pracę typu A, B, C, D, E
3.5. Obowiązki podmiotu, który uzyskał zezwolenie na pracę
3.6. Outsourcing w zatrudnianiu cudzoziemców

DZIAŁ II ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW – KONTROLE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

ROZDZIAŁ 4 NIELEGALNE ZATRUDNIENIE
4.1. Pojęcie nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca
4.2. Sankcje za popełnienie czynów zabronionych związanych z nieprawidłowościami przy zatrudnieniu cudzoziemców
4.3. Skutki powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy dla pracodawcy
4.4. Skutki nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca

ROZDZIAŁ 5 KONTROLE LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW
5.1. Przyczyny i tryby przeprowadzania kontroli
5.2. Organy kontrolne i ich uprawnienia
5.3. Zakończenie kontroli

ROZDZIAŁ 6 POSTĘPOWANIE POKONTROLNE
6.1. Wystąpienie PIP
6.2. Postępowanie mandatowe
6.3. Wniosek o ukaranie i wyrok nakazowy w sprawach o wykroczenia związane z zatrudnianiem cudzoziemców
6.4. Zarys postępowania sądowego w sprawach cudzoziemskich o wykroczenia

ROZDZIAŁ 7 POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZE I PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA
7.1. Odwołanie od decyzji legalizacyjnych
7.2. Skarga do sądu administracyjnego
7.3. Przewlekłość postępowania i bezczynność organu w sprawach cudzoziemskich

DZIAŁ III DZIAŁ ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW – PODATKI I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZDZIAŁ 8 OPODATKOWANIE PRACY CUDZOZIEMCÓW
8.1. Opodatkowanie pracy cudzoziemców – uwagi wprowadzające
8.2. Opodatkowanie cudzoziemców pracujących w Polsce
8.3. Opodatkowanie cudzoziemców-nierezydentów pracujących za granicą dla polskich podmiotów
8.4. Obowiązki polskich przedsiębiorców względem polskiego fiskusa
8.5. Wyciąg z przepisów

VARIA I OBYWATELE NEPALU NA POLSKIM RYNKU PRACY – WNIOSKI Z BADAŃ TERENOWYCH

VARIA II ZAGADNIENIA MIGRACYJNE ISTOTNE W CZASIE WOJNY W UKRAINIE

 1. Azyl
 2. Ochrona czasowa
 3. Zgoda na pobyt ze względów humanitarnych
 4. Zgoda na pobyt tolerowany
 5. Ochrona międzynarodowa (status uchodźcy, ochrona uzupełniająca)
 6. Uzyskiwanie ochrony międzynarodowej
 7. Procedura rejestracji wniosku
 8. Praca podczas oczekiwania
 9. Paszport w depozycie
 10. Procedura

VARIA III WOJNA – SZCZEGÓLNE REGULACJE DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA OBYWATELI UKRAINY

 1. Decyzja Rady UE i Dyrektywa 2001/55/WE 209
 2. SPECUSTAWA
Uczestników kursów
Wydanych certyfikatów
Stron materiałów
Dni szkoleniowe

Uczestnicy o Akademii

Karolina
Karolina
Absolwentka kursu Kadry
Czytaj więcej
Polecam! Szkolenie dla każdego, dla kogoś kto dopiero zaczyna przygodę z kadrami i dla kogoś, kto jakąś wiedzę posiada i chce ją aktualizować. Bardzo dużo materiałów szkoleniowych pod wieloma postaciami.

Uzupełniłam swoje braki w wiedzy i usprawniłam kilka punktów w mojej pracy.
Zyskałam też większą pewność siebie i poczucie że to co robię - robić będę dobrze. Pani Monika jest pasjonatką zagadnień kadrowo-płacowych co widać na szkoleniach, dzięki czemu zajęcia nie są monotonne i nudne.
Manuela
Manuela
Absolwentka kursu Kadry
Czytaj więcej
Bardzo polecam Akademię, jestem zadowoloną uczestniczką I edycji, bardzo dużo się dowiedziałam i zauważyłam ile miałam “braków” co potwierdziło mi, że uczestnictwo jest niezbędne.

Lekcje przerabiam kiedy mi pasuje, nigdzie nie muszę jeździć, żadnych spotkań przekładać i przy tym nie zaniedbywać synka co jest dla mnie największym plusem.

Spotkania online można oglądać w każdym momencie, Pani Monika je rewelacyjnie prowadzi i co najważniejsze – wszystko jasno i zrozumiale tłumaczy. Jestem bardzo zadowolona.
Anna
Anna
Absolwentka kursu Kadry i kursu Płace
Czytaj więcej
Wszystko czego szukałam z zakresu kadr i płac znalazłam u Pani Moniki. Zapisałam się do Akademii Online i okazała się dla mnie wybawieniem.

Zależało mi na tym, aby nie tracić czasu na dojazdy, uczę się w dogodnym dla mnie czasie i miejscu, codziennie mam dostęp do materiałów i lekcji, a raz w tygodniu uczestniczę w lekcjach online na żywo. Dodatkowo cały czas wymieniamy się z uczestnikami swoimi spostrzeżeniami, pytaniami i rozwiązujemy wspólnie nasze wątpliwości. Pani Monika jest do naszej dyspozycji i służy nam swoją wiedzą. Nauka w tej formie jest niezwykle przyjemna.
Poprzedni
Następny

FAQ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nie ma odpowiedzi
na Twoje pytanie?