Książka "Wszystko co musisz wiedzieć o czasie pracy"

85,62  + 5% VAT(89,90  z VAT)

Brak w magazynie

Metody efektywnego zarządzania czasem pracy przyczyniają się zarówno do osiągania celów zawodowych, jak i osobistych, zwiększając tym samym skuteczność działania organizacji i jej przewagę konkurencyjną, a także wpływając na jakość życia pracownika.
Temu właśnie służy książka, którą dla Ciebie napisałam – najlepszemu zagospodarowaniu czasu pracy w firmie, poprzez dobór i zastosowanie odpowiednich systemów i rozkładów czasu pracy oraz tworzenie optymalnych i zgodnych z prawem grafików pracy.

Ludzie zwykli mawiać, że czas to pieniądz. A ja powiem przewrotnie, że czas to NASZE ŻYCIE! I to od nas zależy jak i na co go wykorzystamy.

Czas jako miara uniwersalna ma zastosowanie w każdej dziedzinie naszego życia, tym samym również w pracy. Pracownik zawierając stosunek pracy z pracodawcą „sprzedaje” swój czas i swoje kompetencje w zamian za ekwiwalentne wynagrodzenie. Wartością czasu w relacji pracodawca – pracownik są „roboczogodziny” a zarządzanie sobą w czasie jest pożądaną umiejętnością zawodową.

Metody efektywnego zarządzania czasem pracy przyczyniają się zarówno do osiągania celów zawodowych, jak i osobistych, zwiększając tym samym skuteczność działania organizacji i jej przewagę konkurencyjną, a także wpływając na jakość życia pracownika.

 

I temu właśnie służy książka, którą dla Ciebie napisałam – najlepszemu zagospodarowaniu czasu pracy w firmie, poprzez dobór i zastosowanie odpowiednich systemów i rozkładów czasu pracy oraz tworzenie optymalnych i zgodnych z prawem grafików pracy.

Serdecznie zapraszam!

Spis treści

1. POJĘCIE CZASU PRACY
Co jest czasem pracy?
Gotowość do wykonywania pracy
Podstawowe definicje
Co nie jest czasem pracy?
Rozkład czasu pracy pracownika
Przerwy i okresy niewykonywania pracy
2. PRZESTÓJ W PRACY
Kiedy występuje przestój w pracy
3. DYŻUR W PRACY
kiedy występuje dyżur w pracy?
4. NORMY CZASU PRACY
Podstawowe normy czasu pracy
Czas pracy pracowników niepełnosprawnych
Czas pracy białego personelu
5. WYMIAR CZASU PRACY
Jak obliczyć wymiar czasu pracy?
Wymiar czasu pracy w roku 2020
Wymiar czasu pracy w roku 2021
Wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego w roku 2020
Wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego w roku 2021
Wymiar czasu pracy białego personelu w roku 2020
Wymiar czasu pracy białego personelu w roku 2021
Wymiar czasu pracy niepełnoetatowca
Przeciętnie 5 dni w tygodniu
Praca w dniu wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy
6. URLOPY I ZWOLNIENIA OD PRACY
Usprawiedliwianie nieobecności w pracy
Urlop wypoczynkowy
Zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
Zwolnienia od pracy Bez zachowania prawa do wynagrodzenia
Urlop szkoleniowy
Gdy pracownik przygotowuje rozprawę doktorską
Zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14
Dni wolne na poszukiwanie pracy
Dni wolne w święta
7 SYSTEM I ROZKŁADY CZASU PRACY
System czasu pracy
System podstawowy
Równoważny system czasu pracy
Praca w ruchu ciągłym
Przerywany czas pracy
Zadaniowy czas pracy
System skróconego tygodnia pracy
System weekendowy 
8. OKRESY ODPOCZYNKU
Dobowy odpoczynek
Tygodniowy odpoczynek
9. PLANOWANIE HARMONOGRAMÓW CZASU PRACY
Częstotliwość tworzenia harmonogramów pracy
Wskazówki dla planujących harmonogramy i grafiki pracy
Zmiany w harmonogramie pracy 
Elastyczny czas pracy 
Ruchomy czas pracy 
10. PRACA W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
Rekompensowanie pracy w niedzielę i święto 
Raz na cztery tygodnie niedziela wolna od pracy 
11. PRACA W PORZE NOCNEJ
12. PRACA W NADGODZINACH 
Limity pracy w nadgodzinach 
Zlecanie pracy w godzinach nadliczbowych 
Rekompensowanie pracy w nadgodzinach czasem wolnym 
Praca w dniu wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy 
Nadgodziny kierowników i pracowników zarządzających zakładem pracy 
Klasyfikacja nadgodzin, czyli kiedy 100% a kiedy 50% 
13. NADGODZINA CZY DOPEŁNIENIE 
Nadgodzina, czy dopełnienie, oto jest pytanie 
Metody formułowania klauzuli o godzinach ponadwymiarowych niepełnoetatowca 
Konsekwencje zapisów w umowie o pracę 
14. WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ W NADGODZINACH
Normalne wynagrodzenie 
Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych 
15. WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ W PORZE NOCNEJ
16. EWIDENCJONOWANIE CZASU PRACY
Dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy 
Co z dotychczasową dokumentacją dotyczącą ewidencjonowania czasu pracy? 
Elektroniczna ewidencja czasu pracy 
Warunki przechowywania dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy 
Okres przechowywania dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy