Książka "Wszystko co musisz wiedzieć o świadczeniach z tytułu choroby i macierzyństwa"

85,62  + 5% VAT(89,90  z VAT)

Brak w magazynie

Krok po kroku wspólnie z Agnieszką Wachowicz, współautorką naszej najnowszej książki, przeprowadzę Cię przez zasady ustalania, udzielania i naliczania świadczeń chorobowych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych i macierzyńskich.

„Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz, Aż się zepsujesz”,
– pisał Jan Kochanowski we fraszce „Na zdrowie”.

I chociaż fraszka liczy już sobie około pięciuset lat, nadal jest niezwykle aktualna.
Nie myślimy o tym, gdy jesteśmy zdrowi czy młodzi. A powinniśmy dbać o zdrowie i zabezpieczenie na wypadek choroby właściwie na każdym naszego etapie życia.

Wszystko co musisz wiedzieć o świadczeniach z tytułu choroby i macierzyństwa
Na szczęście przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych gwarantują zatrudnionym zabezpieczenie finansowe na wypadek choroby czy macierzyństwa.

Takimi sytuacjami, w których pracownicy mogą liczyć na wypłatę pomimo nieobecności w pracy są m. in. choroby, urlopy macierzyńskie, czy okresy sprawowania opieki nad chorymi członkami rodziny.

Pracownicy, którzy z tytułu zatrudnienia objęci są obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym i opłacają składkę chorobową, uzyskują w zamian prawo do świadczeń w razie wystąpienia takich okoliczności.

I temu właśnie służy książka, którą trzymasz w ręku – poprawnemu ustalaniu, naliczaniu i udzielaniu uprawnień z tytułu choroby i macierzyństwa przysługujących pracownikom zatrudnionym w ramach stosunku pracy, ale nie tylko.

W każdym zawodzie można być partaczem, rzemieślnikiem i mistrzem.
Razem podążamy do mistrzostwa.

Krok po kroku wspólnie z Agnieszką Wachowicz, współautorką naszej najnowszej książki, przeprowadzę Cię przez zasady ustalania, udzielania i naliczania świadczeń chorobowych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych i macierzyńskich.

Zapraszam do wspólnej nauki i rozwoju zawodowego,
Monika Smulewicz

Spis treści

1. RODZAJE ŚWIADCZEŃ I WARUKI ICH WYPŁATY
Rodzaje świadczeń zasiłkowych 
Kiedy wypłacamy zasiłki 
W jakich terminach wypłacamy zasiłki? 
Wynagrodzenie płatnika za wypłatę zasiłków 
Komu wypłacamy zasiłki? 
Kontrola zwolnień lekarskich
2. ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU WYNAGRODZENIA / ZASIŁKU CHOROBOWEGO 
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego 
Kiedy przeliczamy podstawę? 
Kiedy nie przeliczamy podstawy? 
Choroba w pierwszym miesiącu zatrudnienia 
Choroba w przypadku przejścia zakładu pracy lub zmiany pracodawcy 
Miesiące, w których wystąpiła nieobecność usprawiedliwiona w podstawie zasiłku 
Kiedy nie uzupełniamy podstawy zasiłku 
Schemat ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego 
Składniki uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku 
Uzupełnienie wynagrodzenia w  miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
3. WYNAGRODZENIE ZA PRZEPRACOWANĄ CZĘŚĆ MIESIĄCA W PRZYPADKU ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO 
4. CHOROBA NA KOSZT PRACODAWCY – WYNAGRODZENIE CHOROBOWE
Komu przysługuje wynagrodzenie chorobowe? 
Okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego 
Zasady wypłaty wynagrodzenia chorobowego 
Wynagrodzenie chorobowe w dokumentach rozliczeniowych 
Komu przysługują uprawnienia do wypłaty zasiłku chorobowego? 
Okres wyczekiwania 
Prawo do zasiłku po ustaniu ubezpieczenia 
5. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU CHOROBY – ZASIŁEK CHOROBOWY 92
Okres zasiłkowy 
Wysokość zasiłku chorobowego 
Dokumentowanie prawa do zasiłku chorobowego 
Zasiłek chorobowy w dokumentach rozliczeniowych 
6. INNE ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU CHOROBY I MACIERZYŃSTWA: ZASIŁEK WYPADKOWY, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
Zasiłek wypadkowy 
Świadczenie rehabilitacyjne 
Zasiłek opiekuńczy 
7. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU MACIERZYŃSTWA – ZASIŁEK MACIERZYŃSKI 
Urlop macierzyński 
Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego 
Urlop rodzicielski 
Szczególne przypadki pobierania zasiłku macierzyńskiego 
Wysokość zasiłku macierzyńskiego 
Łączenie urlopu rodzicielskiego z  pracą 
Urlop ojcowski 
Świadczenie rodzicielskie i  podwyższenie zasiłku macierzyńskiego 
Dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku macierzyńskiego 
Świadczenia rodzicielskie w dokumentach rozliczeniowych 
Ubezpieczenie osób przebywających na zasiłkach macierzyńskich 
8. URLOP WYCHOWAWCZY 
Wymogi formalne do udzielenia urlopu wychowawczego 
Dodatkowy urlop wychowawczy 
Uprawnienia pracowników przebywających na urlopach wychowawczych
9. POTRĄCENIA Z ZASIŁKÓW
10. WYKAZYWANIE ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W DOKUMENTACH ROZLICZENIOWYCH
11. UPRAWNIENIA PRACOWNICZE ZWIĄZANE Z CIĄŻĄ, PORODEM I RODZICIELSTWEM 
Pracownice w okresie ciąży i ich uprawnienia 
Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy kobiety ciężarnej 
Uprawnienia pracowników związane z wykonywaniem funkcji rodzicielskiej 
Uprawnienia pracowników opiekujących się dzieckiem do lat 4