fbpx

Kadry i Płace w teorii i praktyce – kurs stacjonarny

Kadry i Płace w teorii i praktyce - kurs stacjonarny

Uczestnicy warsztatów otrzymają atrakcyjne materiały oraz zaświadczenie MEN

2270,00 

Brak w magazynie

Opis

Ten stacjonarny kurs skierowany jest zarówno do osób stawiających pierwsze zawodowe kroki w obszarze kadr, jak i praktyków chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i dostosować stan wiedzy do aktualnych przepisów.

Uczestnicy kursu zgłębią tajniki prawa pracy i płac podczas 10 dni spotkań. Otrzymają najaktualniejsze, wysokiej jakości materiały dydaktyczne. 84 godziny intensywnego szkolenia stacjonarnego zwieńczonych jest egzaminem, po którym Absolwenci otrzymują certyfikat MEN potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

Jakie tematy obejmuje szkolenie?

Źródła i zasady prawa pracy, czyli od czego zacząć i jakie akty prawne zgromadzić na biurku

 • Źródła Prawa pracy.
 • Zasady prawa pracy.
 • Mobbing i dyskryminacja.

Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, czyli na czym polega zasada ekwiwalentności świadczeń

 • Prawa i obowiązki pracownika
 • Prawa i obowiązki pracodawcy
 • Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami

Kształtowanie treści stosunku pracy, czyli jak poprawnie zatrudnić pracownika

 • Chwilę przed zatrudnieniem, czyli kompletowanie danych i dokumentów niezbędnych do nawiązania stosunku pracy
 • Nawiązanie stosunku pracy – rodzaje umów o pracę i ich treść
 • Obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem do pracy nowego pracownika

Zmiana treści stosunku pracy, czyli jak zmienić warunki zatrudnienia

 • Porozumienie zmieniające, sposobem na polubowną zmianę warunków zatrudnienia
 • Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub/i płacy
 • Czasowe powierzenie innej pracy

Urlopy wypoczynkowe – zasady udzielania urlopów wypoczynkowych

 • Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych
 • Wymiar urlopu wypoczynkowego
 • Cztery zasady proporcjonalności, czyli jak ustalić urlop należny?

Czas pracy – zasady rozliczania czasu pracy

 • Czas pracy – podstawowe definicje
 • Normy czasu pracy a wymiar czasu pracy
 • Praca w niedziele i święta, porze nocnej i godzinach nadliczbowych

Szczególne uprawnienia pracownicze

 • Nieobecności w pracy oraz zwolnienia od pracy.
 • Uprawnienia pracownicze związane z ciążą i porodem
 • Szczególne uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

Rozwiązywanie stosunku pracy, czyli kiedy czas się rozstać i jak to zrobić zgodnie z prawem i z klasą

 • Rozwiązanie umowy o pracę – zasady i warunki rozwiązania stosunku pracy
 • Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika
 • Świadectwo pracy – szczegółowa treść i zasady jego wydawania

Ogólne zasady naliczania wynagrodzeń

 • Pojęcie wynagrodzenia, klasyfikacja wynagrodzeń
 • Systemy wynagradzania
 • Składniki wynagrodzenia, wynagrodzenie minimalne

Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika, czyli od brutto do netto

 • Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP, katalog wyłączeń
 • Podatek dochodowy: opodatkowanie wynagrodzeń i zwolnienia podatkowe
 • Kalkulacja wynagrodzenia od brutto do netto

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca

 • Wynagrodzenie w przypadku zwolnienia lekarskiego
 • Wynagrodzenie w przypadku innej przyczyny nieobecności
 • A co jeśli obie na raz ? 🙂 Przypadki szczególne

Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa

 • Rodzaje świadczeń i warunki ich wypłaty
 • Choroba na koszt pracodawcy – wynagrodzenie chorobowe
 • Zasady ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
 • Świadczenia z tytułu choroby
 • Świadczenia z tytułu macierzyństwa
 • Zasiłki opiekuńcze, wypadkowe i świadczenia rehabilitacyjne

Płatne i niepłatne absencje pracownicze

 • Płatne i niepłatne zwolnienia od pracy
 • Jak obliczyć wynagrodzenie za czas urlopu i zwolnień okolicznościowych
 • Ekwiwalent za urlop

Obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzeń – zasady kalkulacji

 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i wynagrodzenie za pracę w porze nocnej
 • Odszkodowania, odprawy i rekompensaty
 • Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i zasiłków

Wynagrodzenia za pracę na podstawie umów cywilnoprawnych

 • Umowy zlecenia
 • Umowy o dzieło
 • Inne umowy cywilno-prawne: kontrakt menedżerski, honorarium zarządu, rada nadzorcza
1000
Uczestników kursów
Wydanych certyfikatów
Stron materiałów
Dni szkoleniowe

Uczestnicy o Akademii

Karolina
Karolina
Absolwentka kursu Kadry
Czytaj więcej
Polecam! Szkolenie dla każdego, dla kogoś kto dopiero zaczyna przygodę z kadrami i dla kogoś, kto jakąś wiedzę posiada i chce ją aktualizować. Bardzo dużo materiałów szkoleniowych pod wieloma postaciami.

Uzupełniłam swoje braki w wiedzy i usprawniłam kilka punktów w mojej pracy.
Zyskałam też większą pewność siebie i poczucie że to co robię - robić będę dobrze. Pani Monika jest pasjonatką zagadnień kadrowo-płacowych co widać na szkoleniach, dzięki czemu zajęcia nie są monotonne i nudne.
Manuela
Manuela
Absolwentka kursu Kadry
Czytaj więcej
Bardzo polecam Akademię, jestem zadowoloną uczestniczką I edycji, bardzo dużo się dowiedziałam i zauważyłam ile miałam “braków” co potwierdziło mi, że uczestnictwo jest niezbędne.

Lekcje przerabiam kiedy mi pasuje, nigdzie nie muszę jeździć, żadnych spotkań przekładać i przy tym nie zaniedbywać synka co jest dla mnie największym plusem.

Spotkania online można oglądać w każdym momencie, Pani Monika je rewelacyjnie prowadzi i co najważniejsze – wszystko jasno i zrozumiale tłumaczy. Jestem bardzo zadowolona.
Anna
Anna
Absolwentka kursu Kadry i kursu Płace
Czytaj więcej
Wszystko czego szukałam z zakresu kadr i płac znalazłam u Pani Moniki. Zapisałam się do Akademii Online i okazała się dla mnie wybawieniem.

Zależało mi na tym, aby nie tracić czasu na dojazdy, uczę się w dogodnym dla mnie czasie i miejscu, codziennie mam dostęp do materiałów i lekcji, a raz w tygodniu uczestniczę w lekcjach online na żywo. Dodatkowo cały czas wymieniamy się z uczestnikami swoimi spostrzeżeniami, pytaniami i rozwiązujemy wspólnie nasze wątpliwości. Pani Monika jest do naszej dyspozycji i służy nam swoją wiedzą. Nauka w tej formie jest niezwykle przyjemna.
Poprzedni
Następny

FAQ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nie ma odpowiedzi
na Twoje pytanie?

[]