Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk MP, PIP, UODO z uwzględnieniem zmian w prawie pracy 2023 r. - edycja II

485,37  + 23% VAT( 597  z VAT)

 • Start: 23.10.2023
 • Czas trwania: 5 godzin
 • Godzina:9.00 - 14.00
 • Wykładowcy: Iwona Wołkiewicz
 • Masz pytania o szkolenie? Zostaw kontakt: Wyślij
Poziom wiedzy uzyskanej po Szkoleniu
Asystent Specjalista Ekspert

Kupując Szkolenie otrzymujesz:

Indywidualny link do szkolenia dla 1 osoby

5 godzin intensywnego szkolenia

Sesja Q&A z Ekspertem

12 miesięczny dostęp do materiałów szkoleniowych oraz do nagrania wideo

Zaświadczenie ukończenia szkolenia

Materiały szkoleniowe - Video + PDF

Dlaczego warto?

Szkolenia online na żywo

Realny kontakt z prowadzącym wykłady

Szkolenia są nagrywane

Dostęp do nagrań wideo 24h na dobę

Rok dostępu

Materiały merytoryczne dostępne przez rok po zakończeniu szkolenia

Certyfikat

Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu

Agenda szkolenia

 • Dokumentacja pracownicza – jej skład i zasady archiwizacji dokumentacji
 • Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej a data zawarcia stosunku pracy
 • Kontynuacja dokumentacji pracowniczej / obowiązek założenia nowej dokumentacji pracowniczej w sytuacji kontynuacji zatrudnienia
 • Kontynuacja dokumentacji pracowniczej / obowiązek założenia nowej dokumentacji pracowniczej w sytuacji ponownego zatrudnienia pracownika
 • Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej – podwójny obowiązek informacyjny dla pracowników – stanowisko MRPiT
 • Dwie teczki Akt Osobowych a zbiorcze świadectwo pracy – stanowisko MRPiPS
 • Kopiowanie i przechowywanie dokumentów w dokumentacji pracowniczej – jakie dokumenty mamy prawo kopiować a jakie dokumenty przyjmujemy od pracownika tylko do wglądu – stanowiska UODO, PIP, Ministerstwa Pracy
 • Przechowywanie dokumentów wytworzonych elektronicznie w przypadku prowadzenia papierowych akt osobowych – stanowisko MRPiT
 • Ogólny podział dokumentacji w sprawach stosunku pracy oraz przechowywanie dokumentacji w sposób przyjęty u pracodawcy
 • Dokumenty związane z ewidencjonowaniem czasu pracy a dokumentacja związana z urlopami wypoczynkowymi – najczęstsze błędy w archiwizacji
 • Przykłady dokumentów, które nie powinny być archiwizowane w dokumentacji pracowniczej – stanowiska UODO,PIP, Ministerstwa pracy
 • Konsekwencje dla pracodawcy za niewłaściwe przechowywanie dokumentacji pracowniczej – parametry temperatury i wilgotności – stanowisko MRPiPS i PIP
 • Postępowanie przy usuwaniu danych nadmiarowych – stanowiska UODO
 • Dokumentacja związana z wprowadzeniem pracy zdalnej – wniosku, oświadczenia, zgody
 • Dokumentacja związana z wprowadzeniem badania trzeźwości – miejsce archiwizacji protokołu z badania
 • Archiwizacja dokumentacji związanej z work life balance i przejrzystymi warunkami zatrudnienia – w części B Akt osobowych czy w Dokumentacji związanej z ewidencją czasu pracy

Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015

Eduwersum jest placówką oświatową wpisaną do rejestru RSPO 273974