fbpx

Dokumentacja pracownicza w podmiotach leczniczych po zmianach w 2022 r.

Promocja!

Dokumentacja pracownicza w podmiotach leczniczych po zmianach w 2022 r.

Zapraszamy na intensywny wykład z elementami warsztatów, podczas którego przedstawimy słuchaczom projektowane zmiany w 2022 i 2023 r. w dokumentacji pracowniczej podmiotów leczniczych, w raz z opracowaniem WZORÓW  nowych dokumentów.
PROMOCJA TRWA DO 27 WRZEŚNIA!

547,00  447,00 

Opis

Kupując szkolenie i zakładając u nas darmowe konto masz 12 miesięczny dostęp do materiałów szkoleniowych oraz do nagrania ze szkolenia.

Nowe projektowane do wejścia w życie przepisy z zakresu prawa pracy powodują konieczność dostosowania dokumentacji pracowniczej w podmiotach leczniczych – do ich nowego brzmienia. Wprowadzają one nie tylko poważne zmiany do dokumentów już obowiązujących, ale również nakładają konieczność stworzenia zupełnie nowych – dostosowanych do nowych wcześniej nie obowiązujących uprawnień pracowniczych. Powodują ponadto konieczność modyfikacji regulaminów wewnątrzzakładowych. Warto zatem przygotować się do tych zmian i prześledzić proces dostosowywania dokumentacji do nowych regulacji – zarówno dla pracowników medycznych, jak i niemedycznych podmiotów leczniczych – uwzględniając specyfikę zatrudnienia w tych jednostkach.

 

Prowadząca: Monika Wacikowska

Szkolenie potrwa 5 godzin zegarowych, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat planowych zmian w prawie pracy dotyczących podmiotów leczniczych.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Okres przechowywania dokumentacji kadrowej

 • Przez jaki czas pracodawca ma obowiązek przechowywać dokumentację pracowniczą zgodnie z przepisami – w zależności od momentu zatrudnienia pracownika oraz momentu zawarcia poszczególnych kolejnych umów?
 • Kogo obowiązuje 10-letni, a kogo 50-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej i jaki pracodawca ma wpływ na te okresy?
 • Jak skrócić okres przechowywania dokumentacji pracowniczej?
 • Gdzie, w jaki sposób i w jakim terminie pracodawca ma obowiązek informować pracowników o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej?
 • Czy o okresie przechowywania dokumentacji trzeba informować również pracowników, których dokumentacja jest przechowywana przez 50 lat, czy jedynie tych z 10-letnim okresem przechowywania?
 • Jak powinna wyglądać pisemna informacja dla pracowników o okresie przechowywania ich dokumentacji – czy może być stworzona jedna dla wszystkich czy musi być indywidualna?
 • Jak liczyć 10-letni okres przechowywania dokumentacji, a jak 50-letni?
 • Przez jaki czas należy przechowywać harmonogramy i ewidencje czasu pracy, zgodnie obowiązującymi przepisami?
 • Czy dla pracownika, którego pierwsza umowa została nawiązana przed 1 stycznia 2019 r., a kolejna po tej dacie – należy dokumentację przechowywać przez 10 czy przez 50 lat, a może dotyczącą pierwszej umowy przez 50 lat, a kolejnej przez 10 lat – zaskakujący efekt obowiązujących przepisów oraz najczęściej popełniane błędy pracodawców.

Sposoby prowadzenia dokumentacji pracowniczej

 • Papierowa i elektroniczna forma dokumentacji pracowniczej – zasady wyboru i najczęściej popełniany błędy.
 • W jakich okolicznościach pracodawca może prowadzić dokumentację pracowniczą w formie elektronicznej?
 • Co oznacza dokument w formie elektronicznej?
 • Czy formą elektroniczną jest tylko skan czy również mail, a może tylko dokument wytworzony w systemie elektronicznym?
 • Jakie procedury należy przejść, aby tworzyć dokumentację w formie elektronicznej?
 • Czy można tworzyć część dokumentacji w formie elektronicznej a część w formie papierowej, np. akta osobowe w formie papierowej a wnioski pracownika w formie elektronicznej?
 • Dlaczego zdecydowana większość pracodawców nie zdecyduje się na formę elektroniczna dokumentacji pracowniczej?
 • Z jakimi niedogodnościami wiąże się prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej?
 • Czy decydując o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracodawca musi zmienić również formę dokumentacji dotychczas wytworzonej oraz dotyczącej byłych pracowników – ważne aspekty i pułapki.
 • W jaki sposób i w jakim czasie należy powiadomić pracowników oraz byłych pracowników o zmianie formy prowadzenia dokumentacji kadrowej?
 • Dlaczego większość pracodawców elektroniczną formę dokumentacji traktuje jedynie jako pomocniczą?
 • Obowiązek informowania pracowników o możliwości odbioru dokumentacji w dotychczasowej formie – kiedy powstaje i kogo obowiązuje?
 • Jaki wpływ na prowadzenie dokumentacji pracowniczej w podmiocie leczniczym będą miały najbliższe zmiany w przepisach kodeksu pracy?

Teczki osobowe pracowników – papierowe i elektroniczne

 • Części A, B, C i D dokumentacji pracowniczej – co oznaczają i jak prawidłowo powinny być tworzone?
 • Jakie są zasady dzielenia poszczególnych części teczek osobowych?
 • Jakie dokumenty należy zawierać w poszczególnych częściach teczek zgodnie z przepisami?
 • Jakie dokumenty typowe wyłącznie dla pracowników podmiotów leczniczych powinny być zamieszczane w teczkach osobowych pracowników, a jakie poza teczkami?
 • Czy w teczce osobowej pracownika podmiotu leczniczego mogą być zamieszczane dokumenty, które nie wynikają z ustawy o prowadzeniu dokumentacji pracowniczej?
 • Jakie zupełnie nowe dokumenty podmiot leczniczy będzie musiał tworzyć i przechowywać dla zatrudnionych u siebie pracowników w związku z nowymi przepisami?
 • Jakie są zasady numerowania dokumentów w teczkach osobowych i co oznacza, zgodnie z nowymi przepisami, chronologia?
 • Kiedy w teczce osobowej pracodawca musi robić „podczęści,” a kiedy może to robić?
 • W jaki sposób należy tworzyć spisy aktów teczek osobowych?
 • Kiedy w teczce należy zamieszczać oryginały, a kiedy kopie poszczególnych dokumentów?
 • Jakie dokumenty powinny być gromadzone w teczce osobowej w poszczególnych częściach?
 • Obowiązek udostępniania pracownikowi kopii jego dokumentacji – co oznacza, z jakim ryzykiem się wiąże i czy można go ograniczyć?
 • Czy w przypadku ponownego zatrudnienia trzeba korzystać z dotychczasowej teczki osobowej czy można tworzyć nową – najczęściej popełniane błędy w podmiotach leczniczych.

Dokumenty w związku z nawiązaniem i kontynuowaniem stosunku pracy

 • Jakie oświadczenia oraz dokumenty należy gromadzić w zakresie danych osobowych pracownika?
 • Skierowanie i orzeczenie lekarskie – jakie zasady obowiązują przy gromadzeniu tych dokumentów?
 • Czy skierowanie na badanie wstępne oraz samo badanie powinno być wykonane przed podpisaniem umowy o pracę czy mogą być wykonane w pierwszym dniu umowy?
 • Czym jest informacja o warunkach zatrudnienia, jak powinna być tworzona i dlaczego jest ważna?
 • Jaka będzie rewolucyjna „gigantyczna” treść informacji o warunkach zatrudnienia oraz z jakimi problemami będzie się dla pracodawców wiązać po zmianie przepisów?
 • Jakie będą obowiązywały nowe przepisy dotyczące informowania pracownika o zmianie jego warunków zatrudnienia wynikające z wręczonej mu wcześniej informacji i jakie będą obowiązywały sposoby i nowe terminy na wręczenie tej informacji?
 • Jaką nową informację oraz w jakim terminie będą wręczali pracownikom pracodawcy w podmiotach leczniczych?
 • W jaki sposób dokumentować zatrudnienie pracownika?
 • Jak i kiedy trzeba tworzyć zakres obowiązków oraz z jakimi konsekwencjami prawnymi się on wiąże, a kiedy nie trzeba tego robić?
 • Czym jest informacja o stosowaniu monitoringu w pracy, jak powinna wyglądać i w jaki sposób pracodawca ma obowiązek przekazywać ją pracownikowi?
 • Czy w informacji o warunkach zatrudnienia można połączyć z informacją o monitoringu w pracy?
 • Jakie elementy powinna zawierać umowa o pracę, a jakich warto unikać?
 • Jak będzie nowa treść umowy o pracę na okres próbny – nowe rewolucyjne zmiany – oraz na co zwrócić uwagę przy jej tworzeniu, aby nie popełnić błędu i nie narazić się na konsekwencje, których pracodawca nie zamierzał?
 • Jak będzie nowa treść umowy o pracę na czas określony oraz czas nieokreślony.
 • Jak należy informować pracowników o procedurach antymobbingowych?
 • Jak może i powinno wyglądać potwierdzenie zapoznania się pracownika z treścią regulaminów, zasadami BHP i informacji objętych tajemnicą?
 • Nowy wniosek pracownika o wprowadzenie bardziej przewidywalnych i korzystnych warunków zatrudnienia – jak przygotować się do nowego obowiązku pracodawcy w tym zakresie?
 • Jak poinformować pracownika o ryzyku zawodowym oraz jakie będą w tym zakresie zmiany i jakich pracowników podmiotu leczniczego będą one dotyczyły?
 • Certyfikaty szkoleniowe – czy należy przechowywać kopie czy oryginały – po wejściu w życie zmienionych przepisów?
 • Jakie dokumenty należy gromadzić w związku z korzystaniem przez pracownika z uprawnień rodzicielskich i jakich w tym zakresie nie popełniać błędów?
 • Urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski i wychowawczy – jak i jakie dokumentacje należy gromadzić w tym zakresie?
 • Jaki nowy dokument będą musieli/mogli złożyć pracownicy, którzy w chwili wejścia nowych przepisów w życie będą korzystali z urlopu macierzyńskiego, aby móc skorzystać ze świadczeń przewidzianych w nowych przepisach i jaki będą mieli na to termin?
 • Jak powinien wyglądać wniosek o wolne na opiekę na dzieckiem i jak on będzie wyglądał po zmianie przepisów?
 • Czy dni wolne na opiekę nad dzieckiem mogą być dzielone pomiędzy rodziców dziecka, czy może z nich tylko korzystać jeden z rodziców?
 • Kiedy odbierać zgodę pracownika wychowującego dziecko do lat 4 na pracę w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych i delegacje – czy wystarczy przy zatrudnieniu czy może być raz do roku, czy może w związku z każdą taką okolicznością?
 • Jaki będą zmiany w nowych przepisach w zakresie wniosku o wolne na opiekę nad dzieckiem?
 • Kiedy i na jakich zasadach pracownik wychowujący dziecko w wieku do lat 4 może wyrazić lub cofnąć zgodę na nadgodziny, pracę w porze nocnej i delegacje?
 • Jakie będą zmiany w zakresie przepisów dotyczących dokumentów dla pracowników wychowujących dzieci do lat 8?
 • Jak powinien wyglądać wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy jako alternatywa do urlopu wychowawczego?
 • Jak i gdzie gromadzić informacje nagrodach?
 • Jak tworzyć i przechowywać dokumenty dotyczące kar oraz kiedy i na jakich zasadach należy je usuwać z teczek osobowych?
 • Jakie nowe dokumenty będzie musiał tworzyć i przechowywać podmiot leczniczy w zakresie pracy zdalnej – bez względu na to czy pracodawca będzie miał intencję stosowania takiej pracy zdalnej czy też nie – ważne aspekty nowych przepisów.

Dokumenty związane z zakończeniem umowy o pracę

 • Jak prawidłowo tworzyć dokumenty kończące umowę o pracę – wypowiedzenie umowy, porozumienie stron i oświadczenie o natychmiastowym rozwiązaniu umowy o pracę – na co zwrócić szczególną uwagę i czego unikać?
 • Jakie będą nowe elementy dokumenty wypowiedzenia umowy o pracę po zmianie przepisów?
 • Jaki nowy dokument podmiot leczniczy będzie musiał przygotować dla pracownika, któremu wypowiadana będzie umowa na okres próbny i jak będzie musiał wyglądać wniosek pracownika w tym zakresie?
 • Nowy wniosek pracownika o uzasadnienie wypowiedzenia umowy na okres próbny – zasady tworzenia ii przechowywania.
 • Kiedy i w jaki sposób należy stworzyć dokument dotyczący niewypłacenia pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i jakie są w tym zakresie najczęściej popełniane i zaskakujące błędy?
 • Potwierdzenie dokonanych potrąceń – jak udokumentować i gdzie przechowywać?
 • Kiedy pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na badania lekarskie po zakończonym stosunku pracy i jaki w związku z tym dokument należy przechowywać?

Dodatkowa dokumentacja poza teczką osobową

 • Obowiązek przechowywania dokumentacji z zakresu czasu pracy – jaki jest zakres i co oznacza?
 • Jakie dokumenty z zakresu czasu pracy pracodawca ma przechowywać w dokumentacji pracowniczej?
 • Jak powinna wyglądać ewidencja czasu pracy?
 • Jak powinien wyglądać wniosek o wyjście prywatne?
 • Kiedy i jak należy tworzyć druk polecenia nadgodzin i druk wniosku o odbiór czasu wolnego?
 • Czy wniosek o odbiór wolnego za nadgodziny oraz wniosek o wyjście prywatne może być składany przez pracownika mailem?
 • Na czym polega nowy obowiązek dokumentowania udzielenia dnia wolnego za pracę w sobotę i z koniecznością tworzenia jakiego dokumentu się wiąże – bardzo często popełniane przez pracodawców błędy?
 • Jakie dokumenty, w związku ze stosowaniem systemów czasu pracy, trzeba przechowywać w nowej dokumentacji?
 • Jakie oświadczenia, wnioski i zgody w zakresie czasu pracy trzeba stworzyć i przechowywać w dokumentacji pracowniczej?
 • Jakie nowe dokumenty i wnioski podmiot leczniczy będzie musiał stworzyć i przechowywać w związku z nowymi uprawnieniami pracowniczymi po zmianie przepisów?
 • Czy w ramach przechowywania dokumentacji pracowniczej należy przechowywać harmonogramy czasu pracy?
 • Przez jaki czas należy przechowywać nowe dokumenty związane z czasem pracy?
 • Przez jaki czas należy przechowywać harmonogramy czasu pracy?
 • Czy wnioski z zakresu czasu pracy – wniosek o odbiór czasu wolnego za nadgodziny, wniosek o wyjście prywatne i inne – mogą być składane w formie mailowej?
 • Jak powinien wyglądać prawidłowy dokument polecenia podróży służbowej – najczęściej popełniane błędy i ważne elementy.

Świadectwo pracy po zmianie przepisów

 • Jakie są terminy wydawania świadectw pracy przy umowach na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreślony – różne rozwiązania?
 • W jakich przypadkach i na jakich warunkach pracodawca nie ma obowiązku wydawania świadectwa pracy? O czym wtedy należy pamiętać?
 • Jaki jest wzór świadectwa pracy i czy jest obowiązujący?
 • Jakie będą konieczne zmiany w treści świadectw pracy po wejściu nowych przepisów w życie?
 • Jakie nowe elementy będą musiały zostać wprowadzone do świadectw pracy w związku z nowymi przepisami?
 • Czy wzór świadectwa jest wymagany czy alternatywny do zastosowania?
 • Jak w świadectwie pracy należy zamieszczać informację o skorzystaniu z uprawnień rodzicielskich – zaskakujące rozwiązania.
 • Jak w nowym świadectwie pracy należy zamieścić informację o wykorzystanym i niewykorzystanym urlopie wypoczynkowym?
 • Czym są należności niezaspokojone, które należy opisać w świadectwie pracy i jak to prawidłowo należy zrobić?
 • Czym są dodatkowe informacje, które można zamieścić w świadectwie pracy?
 • Czy w świadectwie pracy jest miejsce na nieusprawiedliwione nieobecności w pracy?
 • Czy, zgodnie z nowymi przepisami, pracodawca może rozszerzyć listę informacji zawieranych w świadectwie pracy?
 • Jakie są terminy na żądanie sprostowania świadectwa pracy oraz na samo sprostowanie?
 • Jakie są obowiązujące sposoby składania żądania sprostowania świadectwa pracy?
 • Jakie są obowiązujące sposoby oraz terminy informowania o sprostowaniu świadectwa pracy albo o odrzuceniu wniosku o takie sprostowanie – zaskakujące wnioski?
 • Czy pracodawca może sprostować świadectwo tylko na wniosek pracownika czy może to zrobić bez takiego wniosku, jeśli sam zauważy błąd – jakie są terminy i zasady w tym zakresie?
 • Kiedy i w jakim terminie pracownik ma obowiązek zwrotu świadectwa pracy?
 • Kiedy pracodawca ma obowiązek usunięcia świadectwa z akt osobowych pracownika i w jakim terminie oraz po zastosowaniu jakich procedur musi to zrobić?
 • Kiedy pracodawca, który zmienia regulamin wynagradzania lub regulaminu pracy musi dać pracownikom wypowiedzenia zmieniające i czy takie wypowiedzenia można zastąpić porozumieniami oraz jak przygotować treść tych dokumentów?

Nowe dokumenty konieczne do opracowania i wdrożenia przez podmiot leczniczy w związku z wejściem w życie projektowanych przepisów – opracowanie WZORÓW

 • Treść nowej umowy o pracę – w zależności od jej rodzaju, okresu trwania oraz dodatkowych warunków, które mogą znaleźć się w umowie po zmianie przepisów – opracowanie nowego WZORU umowy.
 • Treść nowej informacji o warunkach zatrudnienia – opracowanie nowego WZORU – różne możliwości.
 • Nowa treść informacji o zmianie warunków zatrudnienia – opracowanie nowego WZORU.
 • Nowa informacja o instytucji zabezpieczenia społecznego – opracowanie WZORU informacji.
 • Nowy wniosek pracownika korzystającego z urlopu macierzyńskiego w dniu wejścia nowych przepisów w życie o objęcie go nowymi zasadami wypłaty świadczeń z tytułu planowanego urlopu rodzicielskiego.
 • Nowa informacja o przyczynie rozwiązania umowy na okres próbny oraz wniosek pracownika w tej sprawie – przygotowanie WZORU.
 • Nowa informacja podmiotu leczniczego o możliwości awansu, zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy oraz wolnych stanowiskach pracy – opracowanie WZORU oraz różny formy jej przekazywania.
 • Nowy wniosek pracownika o bardziej przewidywalne i korzystniejsze warunki zatrudnienia – opracowanie WZORÓW wniosków.
 • Nowy wniosek o udzielenie wolnego z powodu działania siły wyższej – opracowanie WZORU.
 • Nowy wniosek o urlop opiekuńczy – opracowanie WZORU wniosku.
 • Nowy wniosek o wprowadzenie obligatoryjnej dla podmiotu leczniczego elastycznej organizacji czasu pracy dla rodziców/opiekunów – przygotowanie WZORU wniosku oraz przygotowanie WZORU odpowiedzi podmiotu leczniczego na ten wniosek.
 • Wniosek o pracę zdalną incydentalną, na który podmiot leczniczy musi wyrazić zgodę – opracowanie WZORU wniosku.
 • Treść wiążącego podmiot leczniczy wniosku o wprowadzenie dla niektórych pracowników-opiekunów dziecka pracy zdalnej – opracowanie WZORU wniosku.
 • Wypowiedzenie umowy na czas określony – opracowanie nowego WZORU.
 • Nowe porozumienie ze związkami zawodowymi, nowe zapisy regulaminu pracy i obwieszczenia w zakresie dopuszczalności prowadzenia prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników podmiotu leczniczego – opracowanie WZORU zapisów w tym zakresie.
 • Informacja o wprowadzeniu prewencyjnej kontroli trzeźwości – opracowanie WZORU.
 • Dodatkowa informacja dla pracownika zatrudnianego w formie pracy zdalnej – opracowanie WZORU informacji.
 • Polecenie pracodawcy wykonywania pracy w formie zdalnej w niektórych okolicznościach – opracowanie WZORU wniosku.
 • Zapisy porozumienia ze związkami zawodowymi oraz regulaminu pracy w zakresie pracy zdalnej – opracowanie WZORU zapisów.
 • Dodatkowa informacja dla pracownika zatrudnionego w formie pracy zdalnej – opracowanie WZORU.
 • Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z procedurami ochrony danych osobowych w procesie świadczenia pracy zdalnej – opracowanie WZORU.
 • Oświadczenie pracownika o fakcie zapewnienia w miejscu wykonywania pracy zdalnej bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – opracowanie WZORU.

 

PROWADZĄCA: Monika Wacikowska

Prawnik specjalizujący się w zagadnieniach prawa pracy, w szczególności czasu pracy, właściciel firmy doradczej JUSTICARE Kancelaria Prawa Pracy, były wieloletni pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy – ogólnopolski koordynator kontroli dotyczących czasu pracy, w tym czasu pracy w podmiotach leczniczych, prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy, członek grona prawników dokonujących wspólnych interpretacji PIP, Ministerstwa Transportu i ITD w zakresie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, konsultant zmian
w zakresie przepisów o czasie pracy w podmiotach leczniczych.
Szkoleniowiec z ponad 15 letnim doświadczeniem – prowadzący zarówno szkolenia otwarte, jak i zamknięte przygotowywane dla podmiotów mających problemy ze stosowaniem przepisów
z zakresu prawa pracy, w tym czasu pracy oraz dla podmiotów zajmujących się doradztwem oraz obsługą w zakresie czasu pracy.
Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa pracy, m.in. dla Wydawnictwa INFOR, C.H. Beck, Wiedza i Praktyka, Rzeczpospolita itd.
Jest autorem książek: „Czas pracy 2011”, „Czas pracy – planowanie i rozliczanie” „Czas pracy w placówkach leczniczych”, „Czas pracy w 2016 r.”, „Płace w orzecznictwie Sądu Najwyższego”, „Vademecum kierowcy”. Jest również konsultantem i autorem Portalu Kadrowego zajmującego się doradztwem w zakresie prawa pracy.

 

 

Uczestników kursów
Wydanych certyfikatów
Stron materiałów
Dni szkoleniowe

Uczestnicy o Akademii

Karolina
Karolina
Absolwentka kursu Kadry
Czytaj więcej
Polecam! Szkolenie dla każdego, dla kogoś kto dopiero zaczyna przygodę z kadrami i dla kogoś, kto jakąś wiedzę posiada i chce ją aktualizować. Bardzo dużo materiałów szkoleniowych pod wieloma postaciami.

Uzupełniłam swoje braki w wiedzy i usprawniłam kilka punktów w mojej pracy.
Zyskałam też większą pewność siebie i poczucie że to co robię - robić będę dobrze. Pani Monika jest pasjonatką zagadnień kadrowo-płacowych co widać na szkoleniach, dzięki czemu zajęcia nie są monotonne i nudne.
Manuela
Manuela
Absolwentka kursu Kadry
Czytaj więcej
Bardzo polecam Akademię, jestem zadowoloną uczestniczką I edycji, bardzo dużo się dowiedziałam i zauważyłam ile miałam “braków” co potwierdziło mi, że uczestnictwo jest niezbędne.

Lekcje przerabiam kiedy mi pasuje, nigdzie nie muszę jeździć, żadnych spotkań przekładać i przy tym nie zaniedbywać synka co jest dla mnie największym plusem.

Spotkania online można oglądać w każdym momencie, Pani Monika je rewelacyjnie prowadzi i co najważniejsze – wszystko jasno i zrozumiale tłumaczy. Jestem bardzo zadowolona.
Anna
Anna
Absolwentka kursu Kadry i kursu Płace
Czytaj więcej
Wszystko czego szukałam z zakresu kadr i płac znalazłam u Pani Moniki. Zapisałam się do Akademii Online i okazała się dla mnie wybawieniem.

Zależało mi na tym, aby nie tracić czasu na dojazdy, uczę się w dogodnym dla mnie czasie i miejscu, codziennie mam dostęp do materiałów i lekcji, a raz w tygodniu uczestniczę w lekcjach online na żywo. Dodatkowo cały czas wymieniamy się z uczestnikami swoimi spostrzeżeniami, pytaniami i rozwiązujemy wspólnie nasze wątpliwości. Pani Monika jest do naszej dyspozycji i służy nam swoją wiedzą. Nauka w tej formie jest niezwykle przyjemna.
Poprzedni
Następny

FAQ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nie ma odpowiedzi
na Twoje pytanie?