Certyfikowany Kurs Obsługi Programu PŁATNIK w teorii i praktyce VII

970

Płatność w ratach
 • Start: 9.04.2024
 • Czas trwania: 5 tygodni
 • Wykładowcy: Judyta Mazur
Poziom wiedzy uzyskanej po Kursie
Asystent Specjalista Ekspert

Kupując Kurs otrzymujesz:

1 kurs

 • Certyfikowany kurs obsługi programu PŁATNIK w teorii i praktyce

5-tygodniowy program rozwoju zawodowego

37 godzin dydaktycznych

Certyfikat ukończenia kursu

Zaświadczenie na druku MEiN

Dlaczego warto?

Spotkania online na żywo

Dostęp do nagrań wideo 24h na dobę.

Spotkania są nagrywane

Realny kontakt z prowadzącym wykłady

Rok dostępu

Materiały merytoryczne dostępne przez rok po zakończeniu Akademii

Zamknięta grupa

Codzienna współpraca i pomoc na zamkniętej grupie Facebook’owej

Kurs składa się z następujących modułów

 1. Program Płatnik – rozpoczęcie pracy z programem:
  1. instalacja i konfiguracja oprogramowania
  2. parametryzacja oprogramowania
 2. Rejestr płatników:
  1. zakładanie kartoteki płatnika
  2. dokumenty zgłoszeniowe płatników składek
 3. Rejestr ubezpieczonych:
  1. zakładanie kartoteki ubezpieczonego
  2. weryfikacja i aktualizacja danych ubezpieczonego

Dokumenty zgłoszeniowe ubezpieczonych (ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZCNA, ZUS ZWUA):

 • ręczne wprowadzanie dokumentów,
 • import dokumentów zgłoszeniowych do programu Płatnik,
 • korekta lub zmiana dokumentów zgłoszeniowych.

Dokumenty rozliczeniowe ubezpieczonych (ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RPA, ZUS DRA):

 • ręczne wprowadzanie dokumentów,
 • import dokumentów rozliczeniowych do programu Płatnik,
 • korekta dokumentów rozliczeniowych.
 • Generowanie dokumentów ZUS IWA, ZUS IMIR, ZUS ZWA
 • Weryfikacja i aktualizacja danych
 • Przekaz elektroniczny, wysyłka i potwierdzenie w ZUS
 • Zasilenie inicjalne

 

Zaświadczenie MEiN oraz Certyfikat

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenia ukończenia kursu wystawione na drukach MEiN, wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019, poz. 652).

Zaświadczenia i certyfikaty podpisane są osobiście przez Monikę Smulewicz, Dyrektora Placówki Oświatowej.

Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015

Eduwersum jest placówką oświatową wpisaną do rejestru RSPO 273974

Absolwenci kursów i  szkoleń Eduwersum otrzymują zaświadczenia wystawione na druku MEiN wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652).