Certyfikowany Kurs Obsługi Programu OPTIMA w teorii i praktyce

970

Płatność w ratach
 • Start: 21.05.2024
 • Czas trwania: 4 tygodnie
 • Godzina:19:00 - 21:00
 • Wykładowcy: Judyta Mazur
Poziom wiedzy uzyskanej po Kursie
Asystent Specjalista Ekspert

Kupując Kurs otrzymujesz:

1 kurs

 • Certyfikowany kurs obsługi programu OPTIMA w teorii i praktyce

4-tygodniowy program rozwoju zawodowego

28 godzin dydaktycznych

Certyfikat ukończenia kursu

Dlaczego warto?

Spotkania online na żywo

Dostęp do nagrań wideo 24h na dobę.

Spotkania są nagrywane

Realny kontakt z prowadzącym wykłady

Rok dostępu

Materiały merytoryczne dostępne przez rok po zakończeniu Akademii

Zamknięta grupa

Codzienna współpraca i pomoc na zamkniętej grupie Facebook’owej

Kurs składa się z następujących modułów

Podstawy pracy w systemie

 • Nawigacja w programie
 • Sortowanie, filtrowanie
 • Historia zapisów

Dane kadrowe

 • Wprowadzanie danych kadrowych nowo zatrudnionej osoby
 • Wyznaczanie limitów urlopowych
 • Wprowadzanie nieobecności

Dane kadrowe

 • Wprowadzanie dodatków
 • Zmiana warunków zatrudnienia
 • Zwalnianie pracowników
 • Generowanie dokumentów kadrowych

Umowy cywilno-prawne

 • Wprowadzanie danych nowego zleceniobiorcy
 • Umowy cywilno-prawne
 • Rozliczanie umów cywilno-prawnych
 • Wydruki

Listy płac

 • Dodatki i potrącenia
 • Naliczanie listy płac
 • Weryfikacja naliczeń
 • Generacja przelewów

Deklaracje do ZUS i US

 • ZUS ZUA, ZZA, ZCNA, ZWUA
 • ZUS DRA
 • ZUS IWA
 • PIT-4R
 • PIT-8AR
 • PIT-11

Wydruki i raportowanie.

 

Zostań certyfikowanym specjalistą ds. kadr i wynagrodzeń!

Pobierz broszurę i dowiedz się więcej o Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego.

Zaświadczenie MEiN oraz Certyfikat

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenia ukończenia kursu wystawione na drukach MEiN, wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019, poz. 652).

Zaświadczenia i certyfikaty podpisane są osobiście przez Monikę Smulewicz, Dyrektora Placówki Oświatowej.

Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015

Eduwersum jest placówką oświatową wpisaną do rejestru RSPO 273974

Absolwenci kursów i  szkoleń Eduwersum otrzymują zaświadczenia wystawione na druku MEiN wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652).