Certyfikowany Kurs Obsługi Programu ENOVA w teorii i praktyce

970

Płatność w ratach
  • Start: 12.10.2023
  • Czas trwania: 4 tygodnie
  • Wykładowcy: Judyta Mazur
Poziom wiedzy uzyskanej po Kursie
Asystent Specjalista Ekspert

Kupując Kurs otrzymujesz:

1 kurs

  • Certyfikowany kurs obsługi programu ENOVA w teorii i praktyce

5-tygodniowy program rozwoju zawodowego

35 godzin dydaktycznych

Certyfikat ukończenia kursu

Dlaczego warto?

Spotkania online na żywo

Dostęp do nagrań wideo 24h na dobę.

Spotkania są nagrywane

Realny kontakt z prowadzącym wykłady

Rok dostępu

Materiały merytoryczne dostępne przez rok po zakończeniu Akademii

Zamknięta grupa

Codzienna współpraca i pomoc na zamkniętej grupie Facebook’owej

Kurs składa się z następujących modułów

Program Enova – rozpoczęcie pracy z programem. Podstawy pracy w systemie
• Nawigacja w programie
• Sortowanie, filtrowanie
• Historia zapisów
Dane kadrowe
• Wprowadzanie danych kadrowych nowo zatrudnionej osoby
• Wyznaczanie limitów urlopowych
• Wprowadzanie nieobecności
• Wprowadzanie dodatków
• Zmiana warunków zatrudnienia
• Zwalnianie pracowników
• Generowanie dokumentów kadrowych
Umowy cywilno-prawne
• Wprowadzanie danych nowego zleceniobiorcy
• Umowy cywilno-prawne
• Rozliczanie umów cywilno-prawnych
• Wydruki
Listy płac
• Dodatki i potrącenia
• Naliczanie listy płac
• Weryfikacja naliczeń
• Generacja przelewów

 

Deklaracje do ZUS i US
• ZUS ZUA, ZZA, ZCNA, ZWUA
• ZUS DRA
• ZUS IWA
• PIT-4R
• PIT-8AR
• PIT-11
Wydruki i raportowanie.

Zostań certyfikowanym specjalistą ds. kadr i wynagrodzeń!

Pobierz broszurę i dowiedz się więcej o Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego.

Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015

Eduwersum jest placówką oświatową wpisaną do rejestru RSPO 273974

Absolwenci kursów i  szkoleń Eduwersum otrzymują zaświadczenia wystawione na druku MEiN wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652).