Akademia Prawa Pracy dla Wymagających, II Edycja

3000,00 

To 10-tygodniowy program rozwoju zawodowego.

Kompleksowy kurs stanowiący część programu rozwoju zawodowego w zakresie kompetencji Kierownika działu kadr i płac.

Wybierz ilość rat:

Kategoria:

Opis

PROGRAM:

FORMY ZATRUDNIENIA, REKRUTACJA I WYNAGRADZANIE
Na co powinien zwracać uwagę HRBP rekomendując formę zatrudnienia optymalną dla organizacji i równocześnie zgodną z oczekiwaniami kandydatów uwzględniając ich koszty wynikające z polskiego ładu

 • Jakie sankcje mogą spotkać pracodawcę i jego przedstawicieli (w tym hrbp) w przypadku wyboru niewłaściwej formy zatrudnienia
 • W jaki sposób wprowadzić i efektywnie stosować pracę zdalną
 • W jaki sposób przeprowadzić proces rekrutacji, aby nie narazić się na sankcje związane
  z naruszeniem przepisów „O ochronie danych osobowych oraz dyskryminacji”
 • Jak zgodnie z prawem i bezpiecznie dla organizacji przetwarzać dane osobowe pracowników
 • Jakie informacje należy przekazywać pracownikom w świetle nowelizacji kodeksu pracy która ma wejść w życie w sierpniu 2022 r.
 • Jak w zgodzie z prawem wynagradzać i motywować pracowników, aby przy aktualnych uwarunkowaniach rynku pracy osiągnąć cel organizacji

CZAS PRACY, URLOPY WYPOCZYNKOWE I UPRAWNIENIA OPIEKUNÓW DZIECI

 • W jaki sposób zgodny z prawem zarządzać czasem pracy. Jakie są w tym zakresie obowiązki organizacji, menedżerów oraz hrbp, uwzględniając uregulowania wynikające z tarcz antykryzysowych
 • Kto i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów o czasie pracy
  i jakie są z tego powodu sankcje
 • Czy wykorzystanie urlopu wypoczynkowego jest prawem czy obowiązkiem pracownika
 • W jaki sposób udziela się urlopu wypoczynkowego i kto ponosi odpowiedzialność za jego niewykorzystanie w terminie
 • Jakie są obowiązki pracodawcy w stosunku do kobiet w ciąży oraz karmiących piersią
 • Kto i w jakim wymiarze może wykorzystać urlopy związane z rodzicielstwem i opieką
  w świetle nowelizacji kodeksu pracy która ma wejść w życie w sierpniu 2022 r.
 • Jakie obowiązki zostały nałożone na pracodawcę w stosunku do pracowników opiekujących się dziećmi
 • Jakie są konsekwencje prawne dla organizacji oraz menedżerów w przypadku naruszenia uprawnień opiekunów dzieci

OCHRONA INTERESU PRACODAWCY, ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ

 • W jaki sposób prawo chroni interesy podmiotu zatrudniającego w stosunku do pracowników oraz osób świadczących pracę na innej podstawie niż umowa o pracę
 • Co to są kary porządkowe i w jaki sposób należy je stosować. Jakie są w tym procesie obowiązki menedżerów oraz hrbp
 • W jaki sposób można wyegzekwować od pracownika szkodę majątkową jaką poniósł pracodawca
 • Jak powinna brzmieć umowa o zakazie konkurencji, aby w optymalny sposób chroniła interes aktualnego i byłego pracodawcy
 • Jakie są obowiązki nałożone na pracodawców z tytułu wprowadzenia instytucji sygnalisty
 • Jakie są sposoby ustania stosunku pracy i w jaki sposób pracodawca powinien się do nich przygotować
 • Jaka jest rola menedżerów oraz hrbp w rozwiązywaniu umów o pracę
 • Jakie są konsekwencje prawne dla podmiotu zatrudniającego oraz menedżerów naruszenia przepisów o rozwiązaniu stosunku pracy

 

RESTURKTURYZACJA ZATRUDNIENIA, WSPÓŁPRACA ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

 • W jaki sposób można przeprowadzić restrukturyzację zatrudnienia równocześnie optymalnie dla pracodawcy oraz zgodnie z prawem
 • Co to są zwolnienia grupowe i jaka jest ich procedura
 • Jakie są zasady rozwiązywania umów o pracę w przypadku restrukturyzacji zatrudnienia
 • Jakie uprawnienia przysługują pracownikom zwolnionym ze względu na przyczyny dotyczące pracodawcy
 • W jaki sposób można przeprowadzić transfer pracowników do innego pracodawcy
 • Jakie są uprawnienia pracowników „przeniesionych” do innego pracodawcy
 • Jakie są inne sposoby obniżania kosztów zatrudnienia
 • Jakie są podstawowe zasady współpracy pracodawcy z zakładowymi organizacjami związkowymi, uwzględniając uregulowania wynikające z tarcz antykryzysowych

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.