Akademia Master VI - uzupełnienie do Warsztatów stacjonarnych

Kompleksowy kurs Kierownika działu Kadr i Płac

4500

Płatność w ratach
 • Start: 22.11.2023
 • Czas trwania:
 • Wykładowcy: Monika Smulewicz, Joanna Cur, Krzysztof Walczak, Przemysław Jeżek
Poziom wiedzy uzyskanej po Akademii
Asystent Specjalista Ekspert

Kupując Akademię otrzymujesz:

 • Akademia Prawa Pracy dla wymagających
 • Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla wymagających
 • Zarządzanie zespołem kadrowo-płacowym

6-miesięczny program rozwoju zawodowego

200 godzin dydaktycznych

Zeszyt Ćwiczeń

 • Zarządzanie zespołem kadrowo-płacowym

3 segregatory na materiały pdf

Zaświadczenie na druku MEN

Certyfikat

Certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu:

Kierownik działu kadr i płac kod zawodu 121201
Specjalista ds. wynagrodzeń kod zawodu 242310
Specjalista ds. kadr kod zawodu 242307

Bonus

Pakiet Pasjonata - Niespodzianka

Wyróżnienie

Broszka dla najlepszych kursantów

Dlaczego warto?

Spotkania online na żywo

Realny kontakt z prowadzącym wykłady

Spotkania są nagrywane

Dostęp do nagrań wideo 24h na dobę.

Rok dostępu

Materiały merytoryczne dostępne przez rok po zakończeniu Akademii

Zamknięta grupa

Codzienna współpraca i pomoc na zamkniętej grupie Facebook’owej

Akademia składa się z następujących modułów

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających
to kompleksowy kurs dedykowany osobom pragnącym wzmocnić swoje zawodowe kompetencje i potwierdzić je tytułem Eksperta Prawa Pracy.

Podczas Akademii Prawa Pracy przedstawimy fundamentalne instytucje prawa, ich interpretacje dokonywane przez sądy oraz Państwową Inspekcję Pracy, a także omówimy je w kontekście praktycznego zastosowania w biznesie:

 • dobór właściwej formy zatrudnienia,
 • ochrona interesu pracodawcy,
 • zarządzanie czasem pracy i uprawnieniami pracowników,
 • restrukturyzacja zatrudnienia i współpraca ze związkami zawodowymi.

Awans i rozwój zawodowy w obszarze prawa pracy wymagają nadania Twoim codziennym zadaniom eksperckiego charakteru, odniesienia do orzecznictwa, poparcia kodeksowych tez wyjaśnieniami resortowymi i umiejętnością znalezienia powiązań pomiędzy realizacją celów biznesowych, a przepisami, które są na etapie projektowania, a w nieokreślonej przyszłości będą mieć wpływ na sytuację finansowo-gospodarczą przedsiębiorstw (np. Polski Ład, zmiany w Kodeksie pracy, ustawa o sygnalistach).

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających to kompleksowy kurs obejmujący zagadnienia wyliczania wynagrodzeń we wszystkich przewidzianych przepisami prawa przypadkach.

Podczas kursu omówimy na konkretnych przykładach i detalicznych, skomplikowanych wyliczeniach przypadki, z którymi z pewnością spotkasz się w swoich zawodowych działaniach.

Najwyższej klasy renomowani Trenerzy z bogatym dorobkiem szkoleniowym i autorytetem w branży usług edukacyjnych omówią takie zagadnienia, jak szeroko pojęte ustalanie wynagrodzenia za pracę i zwolnienia od pracy oraz tajniki wyliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Przeanalizują przepisy prawa podatkowego, w tym ulgi podatkowe i ich wpływ na wysokość wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców. Zagłębimy się w rozliczanie świadczeń niepieniężnych i benefitów, w tym ZFŚS, podróży służbowych i wiele innych.

Skomplikowane przypadki potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków omówione zostaną z uwzględnieniem indywidualnych składników wynagrodzeń. Merytorycznej analizie poddamy korygowanie wynagrodzeń i świadczeń po kontrolach ZUS oraz w przypadki związane z przekroczeniem limitu podstawy emerytalno-rentowej w trakcie roku.

Podczas kursu zdobędziesz też specyficzną i rzadko spotykaną na rynku specjalistów wiedzę dot. rozliczania wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy za granicę oraz przychodów cudzoziemców pracujących w Polsce.

Pobierz broszurę na temat Akademii Master!

Pobierając broszurę na temat Akademii dowiesz się jak wygląda szczegółowy program szkolenia oraz jakie zagadnienia są omawiane w poszczególnych kursach, dodatkowo poznasz metodologię nauczania stosowaną w Akademii.

Zaświadczenie MEiN oraz Certyfikat

Absolwenci kursów, szkoleń i programów rozwojowych Eduwersum otrzymują certyfikaty z kodem zawodu oraz zaświadczenia ukończenia kursu wystawione na drukach MEiN, wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019, poz. 652).

Zaświadczenia i certyfikaty podpisane są osobiście przez Monikę Smulewicz, Dyrektora Placówki Oświatowej.

Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015

Eduwersum jest placówką oświatową wpisaną do rejestru RSPO 273974

Absolwenci kursów i  szkoleń Eduwersum otrzymują zaświadczenia wystawione na druku MEiN wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652).