ABC zatrudniania kierowcy - rozliczanie Czasu Pracy Kierowców oraz zasady ich zatrudniania (SP)

485,37  + 23% VAT(597  z VAT)

Zapraszamy na praktyczne szkolenie, podczas którego uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu zasad zatrudniania kierowców oraz rozliczania ich czasu pracy.

Kupując szkolenie i zakładając u nas darmowe konto masz 12 miesięczny dostęp do materiałów szkoleniowych oraz do nagrania ze szkolenia.

Rozliczanie czasu pracy kierowców stanowi wyzwanie dla działów kadrowo – płacowych. Każde nieprzestrzeganie przepisów grozi karami finansowymi zarówno dla Przedsiębiorstwa, jak Kierowcy.

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami planowania oraz rozliczania czasu pracy kierowcy z uwzględnieniem aktualnych zmian.

Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się planowaniem i rozliczaniem czasu pracy kierowców.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie warsztatów, polegających „na nauce przez doświadczenie”, która pozwoli uczestnikowi sprawdzić wiedzę w odniesieniu do realnych warunków i w praktyczny sposób poznać i zastosować treści wykorzystane na szkoleniu.

Szkolenie potrwa 5 godzin zegarowych, będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy na temat praktycznego rozliczania czasu kierowców w 2022 roku.

Program Szkolenia:

 • Zatrudnienie kierowcy
  • Wymagania dotyczące zatrudnienia kierowcy:
   • Badania lekarskie i specjalistyczne (psychologiczne)
   • Uprawnienia
  • Typy umowy:
   • Umowa o pracę
   • Umowa zlecenie
   • Samozatrudnienie
 • Dokumentacja firmowa – regulacje czasu pracy:
  • System czasu pracy
  • Okres rozliczeniowy
  • Pora nocna i praca w niedzielę i święta
  • Ryczałty oraz delegowania
  • Pakiet Mobilności zmiana Umów – konieczność czy nadgorliwość?
 • Porównanie systemów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych
  • System podstawowy, a równoważny
  • Okres rozliczeniowy 1 miesięcy, a 3 miesięczny
 • Wynagrodzenie kierowcy krajowego
  • Wynagrodzenie zasadnicze i ryczałtowe
  • Delegacje krajowe
 • Wynagrodzenie kierowcy międzynarodowego – pakiet mobilności
  • Zadania kierowcy
  • Zadania spedytora
  • Rejestracja typu transportu – jak to zrobić i na co zwrócić uwagę?
  • Wypływ typu transportu na koszty wynagrodzenia
  • Kabotaż –„cooling off” – czym jest i jak się do niego stosować?
  • Rozliczenie Kierowcy zgodnie z wymogami Pakietu Mobilności – przykład:
   • Rejestracja odcinków delegowania,
   • Obliczenie wynagrodzenia brutto
  • Obliczenie diet wirtualnych
  • Obliczenie podstawy opodatkowania i oskładkowania
 • Pakiet Mobilności – możliwe scenariusze rozliczeń oraz zagrożenia wynikające z każdego z nich
 • Kolejne zmiany w najbliższym czasie w związku z Pakietem Mobilności
 • Czas Pracy Kierowcy – limity, ograniczenia zasady
  • Czas jazdy bez przerwy, czas jazdy dziennej, czas pracy
  • Czas jazdy tygodniowej i dwutygodniowej
  • Odpoczynki tygodniowe
  • Przekroczenie 12 h jazdy zgodnie z Pakietem Mobilności
  • Dwukrotne skrócenie odpoczynku tygodniowego – czy jest to możliwe ?
  • Obowiązek powrotu do bazy:
   • Kierowcy,
   • Pojazdu
 • Naruszenia Kierowców
  • Najczęstsze naruszenia kierowców – jak rozpoznawać, jak opisywać?
  • 12 rozp.561/2006 – jak opisać naruszenie aby uniknąć mandatu

Prowadzący szkolenie:

Krzysztof Witos

ekonomista, logistyk. Doświadczenie w zakresie zarządzania w obszarze funkcjonowania
przedsiębiorstw świadczących usługi transportowe, operatorów logistycznych
i w modelowaniu łańcu-chów dostawczych. W branży transportowej od 1989 r. Zainteresowany
wykorzystaniem zasobów, tworzeniem warunków do występowania synergii, wpływających na
efektywność działań. Wykorzystujący narzędzia informatyczne do zawężenia pola ryzyka
popełnienia błędnych decyzji, w dynamicznie zmieniających się warunkach otoczenia rynkowego.
Kieruje się hasłem Roberta S. Kaplana: “If you can measure it, you can manage it.”

Andrzej Cholewa

inż. logistyk, studiował na Politechnice Opolskiej w latach 2010 – 2014 na kierunku logistyka.
W latach 2014-2015 specjalista ds. rozliczeń kierowców w firmie transportowej od 2015 roku
prowadzi działalność gospodarczą zajmującą się kompleksowym rozliczaniem czasu pracy
kierowców, szkoleniowiec kierowców z zagadnień czasu pracy oraz administracji firm
transportowych. Od 2019 zajmuje się również wdrożeniami z zagadnień czasu pracy kierowcy
w firmach transportowych rozliczających samodzielnie czas pracy kierowcy.