fbpx
Organem prowadzącym jest HR na Szpilkach

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Zostań certyfikowanym
Ekspertem
Prawa Pracy
 

START

22.11.2023 r.

CZAS TRWANIA

2,5 miesiąca

MATERIAŁY

wideo, PDF

FORMA KSZTAŁCENIA

online

Tylko w 2021 roku do polskich sądów rejonowych wpłynęło 28 799 spraw z zakresu prawa pracy dotyczących głównie wypowiadania umów o pracę. 702 sprawy dotyczyły odszkodowań z tytułu naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu, a 706 o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z mobbingiem. Również w 2021 roku do mediacji sądowych skierowano aż 3636 spraw z obszaru prawa pracy. W tym samym roku Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła ponad 55 tysięcy kontroli, w wyniku których stwierdzono, że liczba naruszeń przepisów prawa pracy przekroczyła 600 tysięcy przypadków – to rekordowo dużo! Jedna trzecia kontroli podejmowana była po skardze pracownika.

Rosnąca świadomość praw pracowniczych i obowiązków po stronie pracodawców wymagają od pracowników i kierowników działów kadr zwiększonej ostrożności, zdolności zapobiegania nieprawidłowościom oraz odpowiadania na praktyczne potrzeby biznesu przy uwzględnianiu licznych uwarunkowań​​. Aby posiadać te umiejętności i być dla pracodawców gwarantem bezpieczeństwa, potrzebujesz wiedzy na poziomie eksperckim.

Ostatnie lata pokazują również, że przed praktykami i specjalistami prawa pracy stoją coraz to nowe wyzwania związane z koniecznością ciągłego dopasowywania polityki personalnej do nowych uwarunkowań – pandemii, dyrektyw unijnych (sygnaliści, nowe obowiązki dotyczące informowania pracowników o warunkach zatrudnienia czy też nowe uprawnienia pracownicze związane z opieką nad dziećmi i innymi członkami najbliższej rodziny), globalnych trendów świadczenia pracy (work-life balance), czy też zarządzenia potrzebami i dezorientacją pracowników w zakresie polskiego prawa podatkowego (Polski Ład).

Jak w zmiennym otoczeniu zatrudniać optymalnie i rekomendować pracodawcom zgodne z prawem praktyki, które nie narażą ich na potencjalne konsekwencje olbrzymie kary, utratę wizerunku, a jednocześnie przyczynią się do zwiększania konkurencyjności i innowacyjności gospodarczej? O tym dowiesz się z kameralnego kursu Akademia Prawa Pracy dla Wymagających – poziom ekspercki.

STAŃ SIĘ UZNANYM W BRANŻY EKSPERTEM PRAWA PRACY! DORADZAJ PRACODAWCOM WE WSZELKICH ASPEKTACH DOTYCZĄCYCH INDYWIDUALNYCH I ZBIOROWYCH STOSUNKÓW PRACY. WYRÓŻNIJ SIĘ NA RYNKU PRACY NAJWYŻSZYMI KOMPETENCJAMI!

Jesteś praktykiem szeroko pojętego HR? Zawodowo zajmujesz się kadrami, czasem pracy, zwolnieniami od pracy i urlopami? Masz wpływ na politykę personalną w Twojej firmie? Współpracujesz ze związkami zawodowymi?

Planujesz zarabiać konkretne pieniądze, adekwatne do odpowiedzialności?

Wybierz Akademię Prawa Pracy
dla wymagających

spotkania online na żywo zapisane na platformie Akademii

materiały merytoryczne dostępne rok po zakończeniu akademii

codzienna współpraca
i pomoc
w zamkniętej grupie

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

to kompleksowy kurs dedykowany osobom pragnącym wzmocnić swoje zawodowe kompetencje i potwierdzić je tytułem Eksperta Prawa Pracy. Podczas Akademii Prawa Pracy przedstawimy fundamentalne instytucje prawa, ich interpretacje dokonywane przez sądy oraz Państwową Inspekcję Pracy, a także omówimy je w kontekście praktycznego zastosowania w biznesie:

 • dobór właściwej formy zatrudnienia, 
 • ochrona interesu pracodawcy, 
 • zarządzanie czasem pracy i uprawnieniami pracowników,
 • restrukturyzacja zatrudnienia i współpraca ze związkami zawodowymi.

Awans i rozwój zawodowy w obszarze prawa pracy wymagają nadania Twoim codziennym zadaniom eksperckiego charakteru, odniesienia do orzecznictwa, poparcia kodeksowych tez wyjaśnieniami resortowymi i umiejętnością znalezienia powiązań pomiędzy realizacją celów biznesowych, a przepisami, które są na etapie projektowania, a w nieokreślonej przyszłości będą mieć wpływ na sytuację finansowo-gospodarczą przedsiębiorstw (np. Polski Ład, zmiany w Kodeksie pracy, ustawa o sygnalistach).

Dołącz do Akademii! Zdobądź kwalifikacje potwierdzone certyfikatem MEN i zostań Ekspertem Prawa Pracy! Akademia Prawa Pracy dla Wymagających będzie nowym rozdziałem w Twojej spektakularnej karierze zawodowej!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Oświatową, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych Ministerstwa Edukacji Narodowej pod numerem RSPO 273974.

Absolwenci naszych kursów i szkoleń otrzymują zaświadczenia ukończenia kursu wystawione na druku MEN, wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652).

Osoby, które ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym zdały egzamin końcowy otrzymują certyfikat elektroniczny z tytułem Eksperta Prawa Pracy potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu:

 • Specjalista ds. kadr (kod zawodu 242307)

Kurs Akademia Prawa Pracy dla Wymagających stanowi część modułowego programu rozwoju zawodowego w zakresie kompetencji Kierownika działu kadr i płac, na który składają się:

 • Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających
 • Akademia Prawa Pracy dla Wymagających 
 • Zarządzanie Zespołem Kadrowo-Płacowym.

Osoby, które ukończą pełen program otrzymają certyfikat elektroniczny potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu:

 • Kierownik działu kadr i płac (kod zawodu 121201)
AM-trenerzy-Monika
Monika Smulewicz
Prezes HR na Szpilkach Sp. z o.o.
AM-trenerzy-Cur
Joanna Cur
Prawnik, Ekspert prawa pracy
AM-trenerzy-Walczak
prof. UW Krzysztof Walczak
Partner C&C Chakowski & Ciszek

WYKŁADOWCY

Monika Smulewicz – jest uznanym praktykiem i ekspertem prawa pracy. Od ponad 20 lat edukuje pracowników i menedżerów w obszarze prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń oraz tego, jak efektywnie i zgodnie z prawem zarządzać kapitałem ludzkim w organizacjach. Prekursorka szkoleń online z zakresu prawa pracy w Polsce. Jest założycielką społeczności HR na Szpilkach liczącej ponad 60 000 specjalistów kadr i płac oraz Dyrektor Zarządzającą Akademią Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi – projektu, w ramach którego od 2017 roku z sukcesem przeszkolonych zostało już ponad 10.000 osób z całej Polski. „Sparingpartnerka biznesu”. Wspiera przedsiębiorców w obszarze kadrowo-płacowym, rozwiązując problemy, z którymi borykają się dynamicznie rozwijające się organizacje. Jest Dyrektor Zarządzającą outsourcingiem rachunkowości, kadr i płac w międzynarodowej korporacji Grant Thornton, gdzie zarządza pracą ponad 300-osobowego zespołu świadczącego usługi księgowe i kadrowo-płacowe dla rozwijających się klientów polskich i zagranicznych.

Joanna Cur – Jest prawnikiem, specjalistą prawa pracy oraz zagadnień związanych z etyką w biznesie, szkoleniowcem, wykładowcą akademickim, managerem i mentorem. Absolwentka UMK w Toruniu, Społecznej Akademii Nauk oraz Podyplomowych Studiów Managerskich w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.  

Jest praktykiem biznesu z 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach. Przez 8 lat zarządzała dużymi zespołami sprzedaży w T-Mobile Polska S.A. w kanale własnym oraz franczyzowym.

Specjalizuję się w prawie pracy, zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych oraz etyką w biznesie. Prowadzę szkolenia dla przedsiębiorców, menedżerów, pracowników HR, pracowników kadr i płac oraz księgowych.   

Krzysztof Walczak – jest Partnerem kancelarii C&C Chakowski & Ciszek oraz doktorem habilitowanym nauk prawnych i wykładowcą prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi także zajęcia na studiach podyplomowych i MBA m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii L. Koźmińskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Jest autorem lub współautorem około 100 referatów prezentowanych na konferencjach, seminariach i szkoleniach organizowanych m. in. przez European Commission (Bruksela), International Labour Office (Genewa), European Network of Labor Inspections (Dusseldorf), Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania Personelem (EAPM). Jest autorem lub współautorem wielu publikacji książkowych m.in. „Europejskie prawo pracy i jego wpływ na ustawodawstwo polskie”, „Zbiorowe prawo pracy. Komentarz”, „Komentarz do Kodeksu pracy” oraz „Prawo pracy (dla sędziów i pełnomocników)”. Specjalizuje się w tematyce fuzji, przejęć, restrukturyzacji zatrudnienia, a także motywacji płacowej i pozapłacowej pracowników. Doradza w języku polskim i angielskim. 

Dołącz do Akademii

Akademia Prawa Pracy
dla Wymagających

Zostań Ekspertem
ds. kadr
3000 PLN Możliwość płatności w transzach
 • Start: 22 listopada 2023
 • 2,5 miesiąca nauki
 • Materiały dydaktyczne
 • Zaświadczenie MEN
 • Certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu

AKADEMIA MASTER

Zostań kierownikiem
działu kadr i płac
7000 PLN Możliwość płatności w transzach
 • Start: 7 czerwca 2023
 • 6 miesięcy nauki
 • Zarządzanie zespołem kadrowo-płacowym - warsztaty stacjonarne
  o wartości 2500 PLN
 • Materiały dydaktyczne
 • W skład wchodzi:
  Kalkulacja Wynagrodzeń.
  Prawo Pracy.
  Zarządzanie Zespołem Kadrowo-Płacowym.
 • Zaświadczenie MEN
 • Certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla wymagających

Zostań Ekspertem ds. Wynagrodzeń
i Rozliczeń z ZUS
3500 PLN Możliwość płatności w transzach
 • Start: 7 czerwca 2023
 • 3 miesiące nauki
 • Materiały dydaktyczne
 • Zaświadczenie MEN
 • Certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu

Razem z nami zdobędziesz umiejętności
z zakresu:

 • DOBORU WŁAŚCIWEJ FORMY ZATRUDNIENIA
 • OCHRONY INTERESU PRACODAWCY
 • ZARZĄDZANIA CZASEM PRACY I UPRAWNIENIAMI PRACOWNIKÓW
 • RESTRUKTURYZACJI ZATRUDNIENIA I WSPÓŁPRACY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

Program Szkolenia

 1. Na co powinien zwracać uwagę kierownik działu kadr rekomendując formę zatrudnienia optymalną dla organizacji i równocześnie zgodną z oczekiwaniami kandydatów uwzględniając ich koszty wynikające z Polskiego Ładu
 2. Jakie sankcje mogą spotkać pracodawcę i jego przedstawicieli (w tym kierownika działu kadr) w przypadku wyboru niewłaściwej formy zatrudnienia
 3. W jaki sposób wprowadzić i efektywnie stosować pracę zdalną
 4. W jaki sposób przeprowadzić proces rekrutacji, aby nie narazić się na sankcje związane z naruszeniem przepisów „O ochronie danych osobowych oraz dyskryminacji”
 5. Jak zgodnie z prawem i bezpiecznie dla organizacji przetwarzać dane osobowe pracowników
 6. Jakie informacje należy przekazywać pracownikom w świetle nowelizacji Kodeksu pracy związanej z wdrożeniem dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy work-life-balance
 7. Jak w zgodzie z prawem wynagradzać i motywować pracowników, aby przy aktualnych uwarunkowaniach rynku pracy osiągnąć cel organizacji

 1. W jaki sposób zgodny z prawem zarządzać czasem pracy. Jakie są w tym zakresie obowiązki organizacji, menedżerów oraz kierowników działów kadr, uwzględniając uregulowania wynikające z tarcz antykryzysowych
 2. Kto i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów o czasie pracy i jakie są z tego powodu sankcje
 3. Czy wykorzystanie urlopu wypoczynkowego jest prawem czy obowiązkiem pracownika
 4. W jaki sposób udziela się urlopu wypoczynkowego i kto ponosi odpowiedzialność za jego niewykorzystane w terminie
 5. Jakie są obowiązki pracodawcy w stosunku do kobiet w ciąży oraz karmiących piersią
 6. Kto i w jakim wymiarze może wykorzystać urlopy związane z rodzicielstwem i opieką w świetle nowelizacji Kodeksu pracy związanej z wdrożeniem dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy work-life-balance
 7. Jakie obowiązki zostały nałożone na pracodawcę w stosunku do pracowników opiekujących się dziećmi
 8. Jakie są konsekwencje prawne dla organizacji oraz menedżerów w przypadku naruszenia uprawnień opiekunów dzieci

 1. W jaki sposób prawo chroni interesy podmiotu zatrudniającego w stosunku do pracowników oraz osób świadczących pracę na innej podstawie niż umowa o pracę
 2. Co to są kary porządkowe i w jaki sposób należy je stosować. Jakie są w tym procesie obowiązki menedżerów oraz kierowników działów kadr
 3. W jaki sposób można wyegzekwować od pracownika szkodę majątkową jaką poniósł pracodawca
 4. Jak powinna brzmieć umowa o zakazie konkurencji, aby w optymalny sposób chroniła interes aktualnego i byłego pracodawcy
 5. Jakie są obowiązki nałożone na pracodawców z tytułu wprowadzenia instytucji sygnalisty
 6. Jakie są sposoby ustania stosunku pracy i w jaki sposób pracodawca powinien się do nich przygotować
 7. Jaka jest rola menedżerów oraz kierownika działu kadr w rozwiązywaniu umów o pracę
 8. Jakie są konsekwencje prawne dla podmiotu zatrudniającego oraz menedżerów naruszenia przepisów o rozwiązaniu stosunku pracy

 1. W jaki sposób można przeprowadzić restrukturyzację zatrudnienia równocześnie optymalnie dla pracodawcy oraz zgodnie z prawem
 2. Co to są zwolnienia grupowe i jaka jest ich procedura
 3. Jakie są zasady rozwiązywania umów o pracę w przypadku restrukturyzacji zatrudnienia
 4. Jakie uprawnienia przysługują pracownikom zwolnionym ze względu na przyczyny dotyczące pracodawcy
 5. W jaki sposób można przeprowadzić transfer pracowników do innego pracodawcy
 6. Jakie są uprawnienia pracowników „przeniesionych” do innego pracodawcy
 7. Jakie są inne sposoby obniżania kosztów zatrudnienia
 8. Jakie są podstawowe zasady współpracy pracodawcy z zakładowymi organizacjami związkowymi, uwzględniając uregulowania wynikające z tarcz antykryzysowych

1000
Uczestników kursów
Wydanych certyfikatów
Stron materiałów
Dni szkoleniowe

Uczestnicy o Akademii

Karolina
Karolina
Absolwentka kursu Kadry
Czytaj więcej
Polecam! Szkolenie dla każdego, dla kogoś kto dopiero zaczyna przygodę z kadrami i dla kogoś, kto jakąś wiedzę posiada i chce ją aktualizować. Bardzo dużo materiałów szkoleniowych pod wieloma postaciami.

Uzupełniłam swoje braki w wiedzy i usprawniłam kilka punktów w mojej pracy.
Zyskałam też większą pewność siebie i poczucie że to co robię - robić będę dobrze. Pani Monika jest pasjonatką zagadnień kadrowo-płacowych co widać na szkoleniach, dzięki czemu zajęcia nie są monotonne i nudne.
Manuela
Manuela
Absolwentka kursu Kadry
Czytaj więcej
Bardzo polecam Akademię, jestem zadowoloną uczestniczką I edycji, bardzo dużo się dowiedziałam i zauważyłam ile miałam “braków” co potwierdziło mi, że uczestnictwo jest niezbędne.

Lekcje przerabiam kiedy mi pasuje, nigdzie nie muszę jeździć, żadnych spotkań przekładać i przy tym nie zaniedbywać synka co jest dla mnie największym plusem.

Spotkania online można oglądać w każdym momencie, Pani Monika je rewelacyjnie prowadzi i co najważniejsze – wszystko jasno i zrozumiale tłumaczy. Jestem bardzo zadowolona.
Anna
Anna
Absolwentka kursu Kadry i kursu Płace
Czytaj więcej
Wszystko czego szukałam z zakresu kadr i płac znalazłam u Pani Moniki. Zapisałam się do Akademii Online i okazała się dla mnie wybawieniem.

Zależało mi na tym, aby nie tracić czasu na dojazdy, uczę się w dogodnym dla mnie czasie i miejscu, codziennie mam dostęp do materiałów i lekcji, a raz w tygodniu uczestniczę w lekcjach online na żywo. Dodatkowo cały czas wymieniamy się z uczestnikami swoimi spostrzeżeniami, pytaniami i rozwiązujemy wspólnie nasze wątpliwości. Pani Monika jest do naszej dyspozycji i służy nam swoją wiedzą. Nauka w tej formie jest niezwykle przyjemna.
Poprzedni
Następny

Akademia Prawa Pracy dla wymagających zaczyna się za:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Gwarancja rozwoju kompetencji

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWA

Programy kursów w kompleksowy sposób omawiają całość zagadnień kadrowo-płacowych, tak aby Uczestnicy dysponowali rozległą wiedzą, podstawami prawnymi oraz umiejętnością praktycznego zastosowania przepisów prawa pracy, przy zachowaniu zasad szeroko pojętej etyki zawodowej.

SYSTEMATYCZNOŚĆ I MOTYWACJA

Interakcje pomiędzy Uczestnikami a Ekspertami, a przede wszystkim stała ich dostępność oraz codzienne wspólne zadania w grupie sprawiają, że zapał do zdobywania wiedzy jest silny i efektywny. Formuła Akademii zakłada, że uczysz się w najbardziej dogodnym dla siebie miejscu i czasie a jednocześnie nie jesteś sam.

INWESTYCJA, KTÓRA SIĘ ZWRACA

Inwestycja poniesiona w kursy przekłada się na budowanie silnej marki osobistej i eksperckiej, utożsamianej z rozwojem, profesjonalizmem, przewagą kompetencyjną i silnymi podwalinami merytorycznymi, niezwykle pożądanymi na dzisiejszym rynku pracy. To się po prostu opłaca!

STAŁY KONTAKT I WSPARCIE EKSPERTÓW

Metodyka przygotowywania i prowadzenia kursów przewiduje bieżące wsparcie ekspertów, którymi są wyjątkowi specjaliści z bogatym doświadczeniem w swoim obszarze. Formuła Akademii daje możliwość konsultowania z nimi problemów, z którymi aktualnie zmaga się Twój dział kadrowo-płacowy.

FAQ

Dostęp do każdego kursu jest aktywny przez rok od jego zakończenia.

Istnieje możliwość wpłat częściowych, w przypadku Akademii Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest to maksymalnie 6 wpłat.
Kwotę zamówienia dzielimy na liczbę wpłat i wychodzi nam wysokość comiesięcznej wpłaty. Pierwsza transza płatna w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia, następne do 15-ego kolejnych miesięcy. 

Tak, oczywiście. Wspieramy przedsiębiorców w pozyskaniu wysoko wykwalifikowanego personelu. Działamy legalnie 😉 płacimy podatki i wystawiamy faktury VAT. Na życzenie wystawiamy również faktury pro forma i faktury z odroczonym terminem płatności dla jednostek sfery budżetowej.

Po zakończeniu szkolenia i zaliczeniu wszystkich modułów na platformie szkoleniowej Akademii, uczestnicy przystępują do egzaminu potwierdzającego umiejętności zawodowe, a po jego pozytywnym zaliczeniu otrzymują certyfikat.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie możesz ukończyć kursu w sugerowanym terminie, nie martw się! Możesz w każdej chwili wrócić do materiału i dokończyć kurs w ciągu kolejnych 12 miesięcy od terminu jego zakończenia.

Nie ma odpowiedzi
na Twoje pytanie?