fbpx
Organem prowadzącym jest HR na Szpilkach

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

ZOSTAŃ CERTYFIKOWANYM KIEROWNIKIEM
DZIAŁU KADR I PŁAC
 

START

07.06.2023 r

CZAS TRWANIA

6 miesięcy

MATERIAŁY

wideo, PDF

FORMA KSZTAŁCENIA

online

Decyzja o awansie ze specjalisty ds. kadr i płac na kierownika działu kadrowo-płacowego to krok milowy na ścieżce rozwoju zawodowego w HR. Wiele osób, podejmując to wyzwanie, kierują się potrzebą zdobycia doświadczeń zarządczych.

Posiadając ugruntowaną, ekspercką wiedzę z zakresu prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń, a także umiejętność zarządzania projektami, koordynowania pracy innych osób, kompetencje nadzorcze w kontekście egzekwowania procedur kontrolnych procesów kadrowo-płacowych oraz otwartość na nowoczesne technologie, mamy solidną podstawę do tego, by osiągnąć spektakularny sukces na stanowisku kierownika ds. kadr i płac.

Awans na stanowisko kierownicze to nie tylko nobilitacja i wyższe wynagrodzenie. To paradygmat do tego, by mieć realny wpływ na kształtowanie polityki personalnej w firmie (w tym regulaminów wewnętrznych i procedur ochrony danych osobowych). To możliwość wdrażania nowoczesnych rozwiązań podnoszących komfort pracy działu kadrowo-płacowego oraz jakości usług świadczonych dla pracowników i kadry menedżerskiej. Nade wszystko, to szansa na to, by mieć ogromną satysfakcję z pracy, poczucie sprawczości i wpływu na rozwój biznesu.

91% kierowników działów kadrowo-płacowych stanowią kobiety

/Źródło: Raport Sedlak & Sedlak

KARIERA MENEDŻERA JEST NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI! ZDOBĄDŹ CERTYFIKAT KIEROWNIKA KADROWO-PŁACOWEGO! WYCENIAJ SWOJĄ PRACĘ ADEKWATNIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI! CIESZ SIĘ PRESTIŻEM EKSPERTA!

Chcesz ugruntować swoją wiedzę z obszaru prawa pracy, czasu pracy, kalkulacji wynagrodzeń, współpracy ze związkami zawodowymi, jednocześnie weryfikując jej praktyczne zastosowanie
w biznesie z prawnikami i ekspertami?

Chcesz kształtować politykę personalną w firmie, odpowiadać za organizację procesów kadrowo-płacowych, być dla pracodawcy gwarantem bezpieczeństwa przed odpowiedzialnością ze strony organów nadzoru?

Masz potencjał do automatyzacji procesów personalnych, kalkulacji wynagrodzeń i rozliczeń z ZUS? Posiadasz umiejętność opracowywania i egzekwowania procedur kontrolnych?

Planujesz rozwinąć karierę menedżerską, osiągnąć awans i wynagrodzenie adekwatne do odpowiedzialności?
Wybierz Akademię MASTER i zdobądź certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności niezbędne na stanowisku Kierownika działu kadr i płac.

Wybierz Akademię MASTER, w skład której wchodzą:

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

Warsztaty stacjonarne - Zarządzanie Zespołem Kadrowo-Płacowym

spotkania online na żywo zapisane na platformie Akademii

materiały merytoryczne dostępne rok po zakończeniu akademii

codzienna współpraca
i pomoc
w zamkniętej grupie

Akademia MASTER to 6-miesięczny program rozwoju zawodowego składający się z trzech modułów:

 • Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających
 • Akademia Prawa Pracy dla Wymagających
 • Zarządzanie Zespołem Kadrowo-Płacowym

Absolwenci wszystkich trzech modułów uzyskują certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu Kierownik działu kadr i płac.

Akademia MASTER to zaawansowane, kompleksowe kursy z dziedziny prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń oraz warsztaty stacjonarne z zarządzania zespołem kadrowo-płacowym, prowadzone przez uznanych ekspertów i mentorów zawodów związanych z HR. Prawnicy i menedżerowie biznesu są do Twojej dyspozycji i wspierają Cię w realizacji planów dot. rozwoju Twojej kariery zawodowej.

 

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających to kompleksowy kurs obejmujący zagadnienia wyliczania wynagrodzeń we wszystkich przewidzianych przepisami prawa przypadkach. Podczas kursu omawiamy na przykładzie skomplikowanych wyliczeń przypadki, z którymi z pewnością spotkasz się w swoich zawodowych działaniach. Szeroko pojęte ustalanie wynagrodzenia za pracę i zwolnień od pracy, prawo podatkowe, ZFŚS, potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków, korygowanie wynagrodzeń i świadczeń po kontrolach ZUS, rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy za granicę oraz przychodów cudzoziemców pracujących w Polsce.

Otrzymujesz certyfikat Eksperta ds. kalkulacji wynagrodzeń i rozliczeń z ZUS

 

Akademia Prawa Pracy dla Wymagających to kompleksowy kurs dedykowany osobom pragnącym wzmocnić swoje zawodowe kompetencje i potwierdzić je tytułem eksperta prawa pracy. Podczas Akademii Prawa Pracy przedstawimy fundamentalne instytucje prawa, ich interpretacje dokonywane przez sądy oraz Państwową Inspekcję Pracy, a także omówimy je w kontekście praktycznego zastosowania w biznesie:

 • dobór właściwej formy zatrudnienia,
 • ochrona interesu pracodawcy,
 • zarządzanie czasem pracy i uprawnieniami pracowników,
 • restrukturyzacja zatrudnienia i współpraca ze związkami zawodowymi.

Awans i rozwój zawodowy w obszarze prawa pracy wymagają nadania Twoim codziennym zadaniom eksperckiego charakteru, odniesienia do orzecznictwa, poparcia kodeksowych tez wyjaśnieniami resortowymi i umiejętnością znalezienia powiązań pomiędzy realizacją celów biznesowych, a przepisami, które są na etapie projektowania, a w nieokreślonej przyszłości będą mieć wpływ na sytuację finansowo-gospodarczą przedsiębiorstw (np. Polski Ład, zmiany w Kodeksie pracy, ustawa o sygnalistach).

 

Zarządzanie Zespołem Kadrowo-Płacowym to praktyczny, stacjonarny warsztat z Moniką Smulewicz, menedżerem z obszaru usług kadrowo-płacowych oraz mentorem adeptów HR z ponad 20-letnim doświadczeniem w dostarczaniu najwyższej jakości usług dla pracowników i biznesu. Podczas kameralnych warsztatów prowadzonych osobiście przez Panią Monikę Smulewicz uczestnicy poznają praktyczne wskazówki zarządzania zespołem kadrowo-płacowym, dowiedzą się, jakie cechy powinien posiadać charyzmatyczny menedżer, który porwie za sobą zarówno Zarząd, jak i Zespół. Poznają narzędzia pomocne w komunikacji z ludźmi, techniki zarządzania talentami, wskazówki, jak radzić sobie w kryzysie oraz jak z sukcesem implementować zmiany, nie tylko w dziale kadrowo-płacowym, ale również w całej organizacji. Zbuduj swój Zespół marzeń z Moniką Smulewicz!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Oświatową, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych Ministerstwa Edukacji Narodowej pod numerem RSPO 273974.

Absolwenci naszych kursów i szkoleń otrzymują zaświadczenia ukończenia kursu wystawione na druku MEN, wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652).

Osoby, które ukończyły całość modułowego programu rozwoju zawodowego w zakresie kompetencji Kierownika działu kadr i płac, na który składają się:

 1. Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających
 2. Akademia Prawa Pracy dla Wymagających
 3. Zarządzanie Zespołem Kadrowo-Płacowym

otrzymają certyfikaty elektroniczne potwierdzające umiejętności w obrębie zawodów:

 • Kierownik działu kadr i płac (kod zawodu 121201)
 • Specjalista ds. wynagrodzeń (kod zawodu 242310)
 • Specjalista ds. kadr (kod zawodu 242307)
AM-trenerzy-Walczak
prof. UW Krzysztof Walczak
Partner C&C Chakowski & Ciszek
AM-trenerzy-Cur
Joanna Cur
Praktyk i wybitny specjalista z zakresu prawa pracy
AM-trenerzy-Monika
Monika Smulewicz
Ekspert prawa pracy. Prezes HR na Szpilkach Sp. z o.o.
AM-trenerzy-Przemek
Przemysław Jeżek
Praktyk i wybitny specjalista z zakresu prawa pracy

WYKŁADOWCY

Krzysztof Walczak – jest Partnerem kancelarii C&C Chakowski & Ciszek oraz doktorem habilitowanym nauk prawnych i wykładowcą prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi także zajęcia na studiach podyplomowych i MBA m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii L. Koźmińskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Jest autorem lub współautorem około 100 referatów prezentowanych na konferencjach, seminariach i szkoleniach organizowanych m. in. przez European Commission (Bruksela), International Labour Office (Genewa), European Network of Labor Inspections (Dusseldorf), Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania Personelem (EAPM). Jest autorem lub współautorem wielu publikacji książkowych m.in. „Europejskie prawo pracy i jego wpływ na ustawodawstwo polskie”, „Zbiorowe prawo pracy. Komentarz”, „Komentarz do Kodeksu pracy” oraz „Prawo pracy (dla sędziów i pełnomocników)”. Specjalizuje się w tematyce fuzji, przejęć, restrukturyzacji zatrudnienia, a także motywacji płacowej i pozapłacowej pracowników. Doradza w języku polskim i angielskim. 

Joanna Cur – Jest prawnikiem, specjalistą prawa pracy oraz zagadnień związanych z etyką w biznesie, szkoleniowcem, wykładowcą akademickim, managerem i mentorem. Absolwentka UMK w Toruniu, Społecznej Akademii Nauk oraz Podyplomowych Studiów Managerskich w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.  

Jest praktykiem biznesu z 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach. Przez 8 lat zarządzała dużymi zespołami sprzedaży w T-Mobile Polska S.A. w kanale własnym oraz franczyzowym.

Specjalizuję się w prawie pracy, zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych oraz etyką w biznesie. Prowadzę szkolenia dla przedsiębiorców, menedżerów, pracowników HR, pracowników kadr i płac oraz księgowych.   

Monika Smulewicz – jest uznanym praktykiem i ekspertem prawa pracy. Od ponad 20 lat edukuje pracowników i menedżerów w obszarze prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń oraz tego, jak efektywnie i zgodnie z prawem zarządzać kapitałem ludzkim w organizacjach. Prekursorka szkoleń online z zakresu prawa pracy w Polsce. Jest założycielką społeczności HR na Szpilkach liczącej ponad 60 000 specjalistów kadr i płac oraz Dyrektor Zarządzającą Akademią Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi – projektu, w ramach którego od 2017 roku z sukcesem przeszkolonych zostało już ponad 10.000 osób z całej Polski. „Sparingpartnerka biznesu”. Wspiera przedsiębiorców w obszarze kadrowo-płacowym, rozwiązując problemy, z którymi borykają się dynamicznie rozwijające się organizacje. Jest Dyrektor Zarządzającą outsourcingiem rachunkowości, kadr i płac w międzynarodowej korporacji Grant Thornton, gdzie zarządza pracą ponad 300-osobowego zespołu świadczącego usługi księgowe i kadrowo-płacowe dla rozwijających się klientów polskich i zagranicznych.

Przemysław Jeżekwykładowca akademicki, znany i ceniony na rynku szkoleń trener z wieloletnim doświadczeniem. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku”. Posiada wieloletnią i bogatą praktykę zawodową. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR oraz Starszy Specjalista ds. kosztów pracy w Departamencie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w jednej z największych firm energetycznych w Polsce. W ramach współpracy z wydawnictwem Gofin odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy”.
Przemysław Jeżek jest autorem licznych publikacji, trenerem prowadzącym szkolenia i wykładowcą na wyższych uczelniach.

Dołącz do AkademiI

Akademia Prawa Pracy
dla Wymagających

Zostań Ekspertem
ds. kadr
3000 PLN Możliwość płatności w transzach
 • Start: 22 listopada 2023
 • 2,5 miesiąca nauki
 • Materiały dydaktyczne
 • Zaświadczenie MEN
 • Certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu

AKADEMIA MASTER

Zostań kierownikiem
działu kadr i płac
7000 PLN Możliwość płatności w transzach
 • Start: 7 czerwca 2023
 • 6 miesięcy nauki
 • Zarządzanie zespołem kadrowo-płacowym - warsztaty stacjonarne
  o wartości 2500 PLN
 • Materiały dydaktyczne
 • W skład wchodzi:
  Kalkulacja Wynagrodzeń.
  Prawo Pracy.
  Zarządzanie Zespołem Kadrowo-Płacowym.
 • Zaświadczenie MEN
 • Certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla wymagających

Zostań Ekspertem ds. Wynagrodzeń
i Rozliczeń z ZUS
3500 PLN Możliwość płatności w transzach
 • Start: 7 czerwca 2023
 • 3 miesiące nauki
 • Materiały dydaktyczne
 • Zaświadczenie MEN
 • Certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu

Razem z nami zdobędziesz umiejętności z zakresu:

ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM KADROWO-PŁACOWYM

ZASAD PRAWIDŁOWEJ KALKULACJI WYNAGRODZEŃ
I ZASIŁKÓW, ROZLICZEŃ Z ZUS

ROZLICZANIA WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ODDELEGOWANYCH ORAZ PRZYCHODÓW CUDZOZIEMCÓW PRACUJĄCYCH W POLSCE

DOBORU WŁAŚCIWEJ FORMY ZATRUDNIENIA I OCHRONY INTERESU PRACODAWCY

ZARZĄDZANIA CZASEM PRACY
I UPRAWNIENIAMI PRACOWNIKÓW

RESTRUKTURYZACJI ZATRUDNIENIA I WSPÓŁPRACY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

Program Szkolenia

MODUŁ I
Akademia Prawa Pracy dla Wymagających

 1. Na co powinien zwracać uwagę kierownik działu kadr rekomendując formę zatrudnienia optymalną dla organizacji i równocześnie zgodną z oczekiwaniami kandydatów uwzględniając ich koszty wynikające z Polskiego Ładu
 2. Jakie sankcje mogą spotkać pracodawcę i jego przedstawicieli (w tym kierownika działu kadr) w przypadku wyboru niewłaściwej formy zatrudnienia
 3. W jaki sposób wprowadzić i efektywnie stosować pracę zdalną
 4. W jaki sposób przeprowadzić proces rekrutacji, aby nie narazić się na sankcje związane z naruszeniem przepisów „O ochronie danych osobowych oraz dyskryminacji”
 5. Jak zgodnie z prawem i bezpiecznie dla organizacji przetwarzać dane osobowe pracowników
 6. Jakie informacje należy przekazywać pracownikom w świetle nowelizacji Kodeksu pracy związanej z wdrożeniem dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy work-life-balance
 7. Jak w zgodzie z prawem wynagradzać i motywować pracowników, aby przy aktualnych uwarunkowaniach rynku pracy osiągnąć cel organizacji

 1. W jaki sposób zgodny z prawem zarządzać czasem pracy. Jakie są w tym zakresie obowiązki organizacji, menedżerów oraz kierowników działów kadr, uwzględniając uregulowania wynikające z tarcz antykryzysowych
 2. Kto i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów o czasie pracy i jakie są z tego powodu sankcje
 3. Czy wykorzystanie urlopu wypoczynkowego jest prawem czy obowiązkiem pracownika
 4. W jaki sposób udziela się urlopu wypoczynkowego i kto ponosi odpowiedzialność za jego niewykorzystane w terminie
 5. Jakie są obowiązki pracodawcy w stosunku do kobiet w ciąży oraz karmiących piersią
 6. Kto i w jakim wymiarze może wykorzystać urlopy związane z rodzicielstwem i opieką w świetle nowelizacji Kodeksu pracy związanej z wdrożeniem dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy work-life-balance
 7. Jakie obowiązki zostały nałożone na pracodawcę w stosunku do pracowników opiekujących się dziećmi
 8. Jakie są konsekwencje prawne dla organizacji oraz menedżerów w przypadku naruszenia uprawnień opiekunów dzieci

 1. W jaki sposób prawo chroni interesy podmiotu zatrudniającego w stosunku do pracowników oraz osób świadczących pracę na innej podstawie niż umowa o pracę
 2. Co to są kary porządkowe i w jaki sposób należy je stosować. Jakie są w tym procesie obowiązki menedżerów oraz kierowników działów kadr
 3. W jaki sposób można wyegzekwować od pracownika szkodę majątkową jaką poniósł pracodawca
 4. Jak powinna brzmieć umowa o zakazie konkurencji, aby w optymalny sposób chroniła interes aktualnego i byłego pracodawcy
 5. Jakie są obowiązki nałożone na pracodawców z tytułu wprowadzenia instytucji sygnalisty
 6. Jakie są sposoby ustania stosunku pracy i w jaki sposób pracodawca powinien się do nich przygotować
 7. Jaka jest rola menedżerów oraz kierownika działu kadr w rozwiązywaniu umów o pracę
 8. Jakie są konsekwencje prawne dla podmiotu zatrudniającego oraz menedżerów naruszenia przepisów o rozwiązaniu stosunku pracy

 1. W jaki sposób można przeprowadzić restrukturyzację zatrudnienia równocześnie optymalnie dla pracodawcy oraz zgodnie z prawem
 2. Co to są zwolnienia grupowe i jaka jest ich procedura
 3. Jakie są zasady rozwiązywania umów o pracę w przypadku restrukturyzacji zatrudnienia
 4. Jakie uprawnienia przysługują pracownikom zwolnionym ze względu na przyczyny dotyczące pracodawcy
 5. W jaki sposób można przeprowadzić transfer pracowników do innego pracodawcy
 6. Jakie są uprawnienia pracowników „przeniesionych” do innego pracodawcy
 7. Jakie są inne sposoby obniżania kosztów zatrudnienia
 8. Jakie są podstawowe zasady współpracy pracodawcy z zakładowymi organizacjami związkowymi, uwzględniając uregulowania wynikające z tarcz antykryzysowych

MODUŁ II
Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających

 1. Wynagrodzenie za część miesiąca w różnych systemach czasu pracy
 2. Wynagrodzenie a choroba w dni wolne od pracy
 3. Wynagrodzenie a choroba przypadająca na dni robocze
 4. Wynagrodzenie za 1 dzień pracy w razie choroby przez 30 dni
 5. Wynagrodzenie a okres wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych
 6. Wynagrodzenie niepełnoetatowca za część miesiąca i choroba
 7. Zmiana wynagrodzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego
 8. Świadczenie chorobowe i urlop wypoczynkowy w danym miesiącu
 9. Brak ZUS e-ZLA do momentu sporządzenia listy płac
 10. Łączenie pracy z urlopem rodzicielskim
 1. Czas wolny w kolejnych miesiącach kalendarzowych
 2. Normalne wynagrodzenie i wysokość dodatków za nadgodziny
 3. Zmienne składniki wynagrodzenia a udzielenie czasu wolnego
 4. Niepełny wymiar etatu
 5. Praca w dniach wolnych
 6. Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy w okresie rozliczeniowym
 1. Zmienne składniki wynagrodzenia w podstawie (premie, nagrody, dodatki)
 2. Zmiana w składnikach wynagrodzenia a przeliczenie podstawy
 3. Powrót po długotrwałej nieobecności pracy
 4. Wykorzystanie urlopu w pierwszym i kolejnym miesiącu zatrudnienia
 5. Zawarcie kolejnej umowy o pracę
 6. Wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę
 1. Dopełnianie podstawy przy różnych składnikach wynagrodzenia za okresy miesięczne, kwartalne
  i roczne
 1. Dopełnienie podstawy przy pracy zleconej w dniach wolnych
 2. Ekwiwalent za urlop przy krótkotrwałym zatrudnieniu
 3. Wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę
 1. Łączna kwota składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
 2. Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy
 3. Ograniczenie kosztów uzyskania przychodu i kwoty zmniejszającej
 4. Wynagrodzenie z kosztami uzyskania 50%
 5. Zawarcie z własnym pracownikiem umowy cywilnoprawnej
 6. Koszty i kwota zmniejszająca po ustaniu zatrudnienia
 1. ulga dla młodych
 2. ulga na powrót, rodziców dzieci 4+, seniorów 60+
 3. „hipotetyczny podatek” a obniżenie składki zdrowotnej
 4. przekroczenie rocznego limitu przychodów zwolnionych z opodatkowania
 5. zasiłki i świadczenia niepieniężne
 1. Zwolnienie od wykonywania pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:
  • Badania lekarskie
  • Dni na poszukiwanie pracy
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
  • Opieka nad dzieckiem
  • Urlopy okolicznościowe
  • dzieckiem
  • Karmienie dziecka piersią
 2. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
  • Pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko piersią
  • W okresie wypowiedzenia z prawem do wynagrodzenia
 3. Szkolenia BHP
 1. Świadczenia finansowane z ZFŚS
 2. Zapomogi finansowane ze środków obrotowych i ZFŚS
 3. Świadczenia dla dzieci i młodzieży do lat 18
 4. Wyżywienie w podróży służbowej przekraczające limit
 5. Rozliczenie kosztów noclegów z ulgą podatkową 500 zł
 6. Benefity pracownicze: posiłki, ubezpieczenie grupowe, karty multisport, pakiety medyczne, samochód służbowy
 1. Potrącenia z nagród oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 2. Odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia z wypłacanych świadczeń chorobowych
 3. Wypłata świadczeń w różnych terminach a kwota wolna
 4. Potrącenia w razie „dwukrotnej” wypłaty wynagrodzenia
 5. Potrącenie z wynagrodzenia i zasiłku
 1. Po kontroli ZUS i US:
  • Zapłata za pracownika byłego pracownika zaległych składek ZUS
  • Zaniżenie zaliczki na podatek z wynagrodzeń za lata ubiegłe
  • Błędnie oskładkowane i opodatkowane wynagrodzenie
 2. Roczne przekroczenie podstawy wymiaru składek ER – przeliczenie chorobowego
 3. Zwrot nadpłaconych składek
 4. Uznanie zdarzenie jako wypadek przy pracy
 1. Podstawa wymiaru składek ZUS w razie wykonywania pracy przez część miesiąca:
  • Rozpoczęcie pracy w trakcie miesiąca
  • Pełny i niepełny miesiąc wykonywania pracy za granicą
  • Praca w Polsce i za granicą w danym miesiącu
 2. Opodatkowanie wynagrodzenia pracownika oddelegowanego:
  • Odliczenie od podatku 30% diety
  • Zastosowanie nowej ulgi dla klasy średniej
  • Zaprzestanie poboru zaliczek na podatek w związku z oddelegowaniem
 1. Zatrudnienie obywateli Białorusi i Ukrainy na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia wykonującym pracę na terytorium RP:
  • Ustalenie rezydencji podatkowej
  • Opodatkowanie dochodów w świetle umów o unikaniu podwójnemu opodatkowaniu
  • Podleganie ubezpieczeniom społecznym
 2. Umowa zlecenia z obywatelami państw UE:
  • Zakres obowiązku podatkowego w Polsce
  • Certyfikat rezydencji
  • Postanowienia umowy o unikaniu podwójnemu opodatkowaniu
  • Obowiązku płatnika dla rezydenta i nie rezydenta

MODUŁ III

1000
Uczestników kursów
Wydanych certyfikatów
Stron materiałów
Dni szkoleniowe

Uczestnicy o Akademii

Karolina
Karolina
Absolwentka kursu Kadry
Czytaj więcej
Polecam! Szkolenie dla każdego, dla kogoś kto dopiero zaczyna przygodę z kadrami i dla kogoś, kto jakąś wiedzę posiada i chce ją aktualizować. Bardzo dużo materiałów szkoleniowych pod wieloma postaciami.

Uzupełniłam swoje braki w wiedzy i usprawniłam kilka punktów w mojej pracy.
Zyskałam też większą pewność siebie i poczucie że to co robię - robić będę dobrze. Pani Monika jest pasjonatką zagadnień kadrowo-płacowych co widać na szkoleniach, dzięki czemu zajęcia nie są monotonne i nudne.
Manuela
Manuela
Absolwentka kursu Kadry
Czytaj więcej
Bardzo polecam Akademię, jestem zadowoloną uczestniczką I edycji, bardzo dużo się dowiedziałam i zauważyłam ile miałam “braków” co potwierdziło mi, że uczestnictwo jest niezbędne.

Lekcje przerabiam kiedy mi pasuje, nigdzie nie muszę jeździć, żadnych spotkań przekładać i przy tym nie zaniedbywać synka co jest dla mnie największym plusem.

Spotkania online można oglądać w każdym momencie, Pani Monika je rewelacyjnie prowadzi i co najważniejsze – wszystko jasno i zrozumiale tłumaczy. Jestem bardzo zadowolona.
Anna
Anna
Absolwentka kursu Kadry i kursu Płace
Czytaj więcej
Wszystko czego szukałam z zakresu kadr i płac znalazłam u Pani Moniki. Zapisałam się do Akademii Online i okazała się dla mnie wybawieniem.

Zależało mi na tym, aby nie tracić czasu na dojazdy, uczę się w dogodnym dla mnie czasie i miejscu, codziennie mam dostęp do materiałów i lekcji, a raz w tygodniu uczestniczę w lekcjach online na żywo. Dodatkowo cały czas wymieniamy się z uczestnikami swoimi spostrzeżeniami, pytaniami i rozwiązujemy wspólnie nasze wątpliwości. Pani Monika jest do naszej dyspozycji i służy nam swoją wiedzą. Nauka w tej formie jest niezwykle przyjemna.
Poprzedni
Następny

Akademia MASTER zaczyna się za:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Gwarancja rozwoju kompetencji

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWA

Programy kursów w kompleksowy sposób omawiają całość zagadnień kadrowo-płacowych, tak aby Uczestnicy dysponowali rozległą wiedzą, podstawami prawnymi oraz umiejętnością praktycznego zastosowania przepisów prawa pracy, przy zachowaniu zasad szeroko pojętej etyki zawodowej.

SYSTEMATYCZNOŚĆ I MOTYWACJA

Interakcje pomiędzy Uczestnikami a Ekspertami, a przede wszystkim stała ich dostępność oraz codzienne wspólne zadania w grupie sprawiają, że zapał do zdobywania wiedzy jest silny i efektywny. Formuła Akademii zakłada, że uczysz się w najbardziej dogodnym dla siebie miejscu i czasie a jednocześnie nie jesteś sam.

INWESTYCJA, KTÓRA SIĘ ZWRACA

Inwestycja poniesiona w kursy przekłada się na budowanie silnej marki osobistej i eksperckiej, utożsamianej z rozwojem, profesjonalizmem, przewagą kompetencyjną i silnymi podwalinami merytorycznymi, niezwykle pożądanymi na dzisiejszym rynku pracy. To się po prostu opłaca!

STAŁY KONTAKT I WSPARCIE EKSPERTÓW

Metodyka przygotowywania i prowadzenia kursów przewiduje bieżące wsparcie ekspertów, którymi są wyjątkowi specjaliści z bogatym doświadczeniem w swoim obszarze. Formuła Akademii daje możliwość konsultowania z nimi problemów, z którymi aktualnie zmaga się Twój dział kadrowo-płacowy.

FAQ

Dostęp do każdego kursu jest aktywny przez rok od jego zakończenia.

Istnieje możliwość wpłat częściowych, w przypadku Akademii Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest to maksymalnie 6 wpłat.
Kwotę zamówienia dzielimy na liczbę wpłat i wychodzi nam wysokość comiesięcznej wpłaty. Pierwsza transza płatna w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia, następne do 15-ego kolejnych miesięcy. 

Tak, oczywiście. Wspieramy przedsiębiorców w pozyskaniu wysoko wykwalifikowanego personelu. Działamy legalnie 😉 płacimy podatki i wystawiamy faktury VAT. Na życzenie wystawiamy również faktury pro forma i faktury z odroczonym terminem płatności dla jednostek sfery budżetowej.

Po zakończeniu szkolenia i zaliczeniu wszystkich modułów na platformie szkoleniowej Akademii, uczestnicy przystępują do egzaminu potwierdzającego umiejętności zawodowe, a po jego pozytywnym zaliczeniu otrzymują certyfikat.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie możesz ukończyć kursu w sugerowanym terminie, nie martw się! Możesz w każdej chwili wrócić do materiału i dokończyć kurs w ciągu kolejnych 12 miesięcy od terminu jego zakończenia.

Nie ma odpowiedzi
na Twoje pytanie?