fbpx
Organem prowadzącym jest HR na Szpilkach

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

Zostań Ekspertem ds. Wynagrodzeń
i Rozliczeń z ZUS
 

START

07.06.2023

CZAS TRWANIA

3 miesiące

MATERIAŁY

wideo, PDF

FORMA KSZTAŁCENIA

online

Czy wiesz, że starszy specjalista osiągający w Polsce przeciętne rynkowe wynagrodzenie zarabia średnio ponad 16% więcej od osoby, która zatrudniona jest na stanowisku specjalisty?

Gdy do badań przyjmiemy realne wynagrodzenie z Twojego miejsca zamieszkania najpewniej okaże się, że kwoty te są znacznie wyższe, niż przeciętna… To są konkretne pieniądze wpływające co miesiąc na konta bankowe i podnoszące poziom życia!

Dodatkowo, starsi specjaliści znacznie częściej otrzymują dodatkowe benefity pozapłacowe w postaci możliwości pracy zdalnej, prywatnej opieki medycznej dla rodzin oraz szkoleń i kursów! Warto podnosić kwalifikacje! Warto sięgać po więcej!

Zapraszam Cię do nowej Akademii Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających, czyli 3-miesięcznego programu rozwoju zawodowego dedykowanego osobom, które planują zdobyć wąską specjalizację w zakresie kalkulacji wynagrodzeń, opodatkowania przychodów cudzoziemców oraz pracowników oddelegowanych do pracy za granicę, a także wyspecjalizować się w rozliczaniu
i korygowaniu wynagrodzeń i świadczeń w szerokim spektrum współpracy pracodawców z ZUS.

Wprowadź nową, wyższą jakość naliczania wynagrodzeń i rozliczeń z ZUS! Wyceniaj swoją pracę adekwatnie do kompetencji! Ciesz się prestiżem eksperta!

Naliczasz wynagrodzenia?

Chcesz zostać samodzielnym, starszym specjalistą odpowiedzialnym za całokształt procesów płacowych i rozliczeń z ZUS?

Masz potencjał do automatyzacji jakościowej naliczeń?

Posiadasz umiejętności i zamiłowanie
do wdrażania usprawnień?

Planujesz zarabiać konkretne pieniądze, adekwatne do odpowiedzialności?

Wybierz Akademię Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających!

spotkania online na żywo zapisane na platformie Akademii

materiały merytoryczne dostępne rok po zakończeniu akademii

codzienna współpraca
i pomoc
w zamkniętej grupie

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających to 3-miesięczny program rozwoju zawodowego.

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających to kompleksowy kurs obejmujący zagadnienia wyliczania wynagrodzeń we wszystkich przewidzianych przepisami prawa przypadkach. Podczas kursu omówimy na konkretnych przykładach i detalicznych, skomplikowanych wyliczeniach przypadki, z którymi z pewnością spotkasz się w swoich zawodowych działaniach. Najwyższej klasy renomowani Trenerzy z bogatym dorobkiem szkoleniowym i autorytetem w branży usług edukacyjnych omówią takie zagadnienia, jak szeroko pojęte ustalanie wynagrodzenia za pracę i zwolnienia od pracy oraz tajniki wyliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Przeanalizują przepisy prawa podatkowego, w tym ulgi podatkowe i ich wpływ na wysokość wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców. Zagłębimy się w rozliczanie świadczeń niepieniężnych i benefitów, w tym ZFŚS, podróży służbowych i wiele innych. Skomplikowane przypadki potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków omówione zostaną z uwzględnieniem indywidualnych składników wynagrodzeń. Merytorycznej analizie poddamy korygowanie wynagrodzeń i świadczeń po kontrolach ZUS oraz w przypadki związane z przekroczeniem limitu podstawy emerytalno-rentowej w trakcie roku. Podczas kursu zdobędziesz też specyficzną i rzadko spotykaną na rynku specjalistów wiedzę dot. rozliczania wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy za granicę oraz przychodów cudzoziemców pracujących w Polsce. Dołącz do Akademii! Zdobądź kwalifikacje potwierdzone certyfikatem MEN i zostań Ekspertem ds. kalkulacji wynagrodzeń i rozliczeń z ZUS! Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających będzie nowym rozdziałem w Twojej spektakularnej karierze zawodowej!

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Oświatową, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych Ministerstwa Edukacji Narodowej pod numerem RSPO 273974.

Absolwenci naszych kursów i szkoleń otrzymują zaświadczenia ukończenia kursu wystawione na druku MEN, wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652).

Osoby, które ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym zdały egzamin końcowy otrzymują certyfikat elektroniczny z tytułem Eksperta ds. kalkulacji wynagrodzeń i rozliczeń z ZUS potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu:

 • specjalista ds. wynagrodzeń (kod zawodu 242310)

Kurs Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających stanowi część modułowego programu rozwoju zawodowego w zakresie kompetencji Kierownika działu kadr i płac, na który składają się:

 1. Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających
 2. Akademia Prawa Pracy dla Wymagających
 3. Zarządzanie Zespołem Kadrowo-Płacowym.

Osoby, które ukończą pełen program otrzymają certyfikat elektroniczny potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu:

 • Kierownik działu kadr i płac (kod zawodu 121201)
AM-trenerzy-Monika
Monika Smulewicz
Ekspert prawa pracy. Prezes HR na Szpilkach Sp. z o.o.
AM-trenerzy-Przemek
Przemysław Jeżek
Praktyk i wybitny specjalista z zakresu prawa pracy

WYKŁADOWCY

Monika Smulewicz – jest uznanym praktykiem i ekspertem prawa pracy. Od ponad 20 lat edukuje pracowników i menedżerów w obszarze prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń oraz tego, jak efektywnie i zgodnie z prawem zarządzać kapitałem ludzkim w organizacjach. Prekursorka szkoleń online z zakresu prawa pracy w Polsce. Jest założycielką społeczności HR na Szpilkach liczącej ponad 60 000 specjalistów kadr i płac oraz Dyrektor Zarządzającą Akademią Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi – projektu, w ramach którego od 2017 roku z sukcesem przeszkolonych zostało już ponad 10.000 osób z całej Polski. „Sparingpartnerka biznesu”. Wspiera przedsiębiorców w obszarze kadrowo-płacowym, rozwiązując problemy, z którymi borykają się dynamicznie rozwijające się organizacje. Jest Dyrektor Zarządzającą outsourcingiem rachunkowości, kadr i płac w międzynarodowej korporacji Grant Thornton, gdzie zarządza pracą ponad 300-osobowego zespołu świadczącego usługi księgowe i kadrowo-płacowe dla rozwijających się klientów polskich i zagranicznych.

Przemysław Jeżekwykładowca akademicki, znany i ceniony na rynku szkoleń trener z wieloletnim doświadczeniem. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku”. Posiada wieloletnią i bogatą praktykę zawodową. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR oraz Starszy Specjalista ds. kosztów pracy w Departamencie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w jednej z największych firm energetycznych w Polsce. W ramach współpracy z wydawnictwem Gofin odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy”.
Przemysław Jeżek jest autorem licznych publikacji, trenerem prowadzącym szkolenia i wykładowcą na wyższych uczelniach.

Dołącz do Akademii

Akademia Prawa Pracy
dla Wymagających

Zostań Ekspertem
ds. kadr
3000 PLN Możliwość płatności w transzach
 • Start: 22 listopad 2023
 • 2,5 miesiąca nauki
 • Materiały dydaktyczne
 • Zaświadczenie MEN
 • Certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu

AKADEMIA MASTER

Zostań kierownikiem
działu kadr i płac
7000 PLN Możliwość płatności w transzach
 • Start: 7 czerwca 2023
 • 6 miesięcy nauki
 • Zarządzanie zespołem kadrowo-płacowym - warsztaty stacjonarne
  o wartości 2500 PLN
 • Materiały dydaktyczne
 • W skład wchodzi:
  Kalkulacja Wynagrodzeń.
  Prawo Pracy.
  Zarządzanie Zespołem Kadrowo-Płacowym.
 • Zaświadczenie MEN
 • Certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla wymagających

Zostań Ekspertem ds. Wynagrodzeń
i Rozliczeń z ZUS
3500 PLN Możliwość płatności w transzach
 • Start: 7 czerwca 2023
 • 3 miesiące nauki
 • Materiały dydaktyczne
 • Zaświadczenie MEN
 • Certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu

Razem z nami zdobędziesz umiejętności z zakresu:

Prawidłowego ustalania wysokości wynagrodzeń,
w tym rozliczania świadczeń niepieniężnych
i benefitów

Rozliczania przychodów pracowniczych
z zastosowaniem aktualnych przepisów podatkowych, w tym ulg podatkowych

Prawidłowego ustalania wysokości potrąceń
z wynagrodzeń i zasiłków

Korygowania błędnie rozliczonych wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych w kontekście rozliczeń
z ZUS

Rozliczania wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy za granicę

Rozliczania przychodów cudzoziemców pracujących w Polsce

Dla kogo przygotowaliśmy kurs?

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla Wymagających to kompleksowy program szkoleniowy mający na celu dostarczenie eksperckiej wiedzy w zakresie procesów naliczania wynagrodzeń w firmach, obejmujący zagadnienia rozliczania płac we wszystkich przewidzianych przepisami prawa przypadkach. Podczas kursu omówimy na konkretnych przykładach i detalicznych, skomplikowanych wyliczeniach przypadki, z którymi Uczestnicy – osoby posiadające ugruntowaną, podstawową wiedzę z zakresu rozliczania wynagrodzeń, podatków i zasiłków, z pewnością spotkają się w swoich zawodowych działaniach. Kurs podzielony został na moduły podczas których renomowani Trenerzy przekażą ekspercką wiedzę z zakresu naliczania wynagrodzeń – umożliwi ona Uczestnikom samodzielne projektowanie i kontrolowanie prawidłowości wszystkich typów naliczeń w firmach, z uwzględnieniem najnowszych przepisów podatkowych oraz rozliczeń wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy za granicę, a także rozliczanie przychodów cudzoziemców pracujących w Polsce.
Podczas kursu przekazana zostanie rzetelna wiedza z obszaru korygowania błędnie rozliczonych wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych w kontekście współpracy z ZUS, co wzmocni nie tylko kompetencje Uczestników, ale również umożliwi im poszerzenie odpowiedzialności w firmach o nowe procesy płacowe. Dzięki temu połączeniu, Uczestnicy programu szkoleniowego po jego zakończeniu będą dysponować rozległą wiedzą pozwalającą samodzielnie projektować procesy płacowe oraz procedury kontrolne.

Po zdaniu testu końcowego z wynikiem pozytywnym otrzymają certyfikat potwierdzający znajomość zagadnień płacowych na poziomie eksperckim i tym samym, posiądą możliwość awansów pionowych w strukturach działów kadrowo-płacowych na stanowiska starszych specjalistów, kierowników i menedżerów procesów płacowych. Szkolenie prowadzone w sposób interaktywny z wykorzystaniem przykładów z praktyki zarządzania procesami płacowymi  w firmach.

Program Szkolenia

 1. Wynagrodzenie za część miesiąca w różnych systemach czasu pracy
 2. Wynagrodzenie a choroba w dni wolne od pracy
 3. Wynagrodzenie a choroba przypadająca na dni robocze
 4. Wynagrodzenie za 1 dzień pracy w razie choroby przez 30 dni
 5. Wynagrodzenie a okres wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych
 6. Wynagrodzenie niepełnoetatowca za część miesiąca i choroba
 7. Zmiana wynagrodzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego
 8. Świadczenie chorobowe i urlop wypoczynkowy w danym miesiącu
 9. Brak ZUS e-ZLA do momentu sporządzenia listy płac
 10. Łączenie pracy z urlopem rodzicielskim
 1. Czas wolny w kolejnych miesiącach kalendarzowych
 2. Normalne wynagrodzenie i wysokość dodatków za nadgodziny
 3. Zmienne składniki wynagrodzenia a udzielenie czasu wolnego
 4. Niepełny wymiar etatu
 5. Praca w dniach wolnych
 6. Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy w okresie rozliczeniowym
 1. Zmienne składniki wynagrodzenia w podstawie (premie, nagrody, dodatki)
 2. Zmiana w składnikach wynagrodzenia a przeliczenie podstawy
 3. Powrót po długotrwałej nieobecności pracy
 4. Wykorzystanie urlopu w pierwszym i kolejnym miesiącu zatrudnienia
 5. Zawarcie kolejnej umowy o pracę
 6. Wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę
 1. Dopełnianie podstawy przy różnych składnikach wynagrodzenia za okresy miesięczne, kwartalne
  i roczne
 1. Dopełnienie podstawy przy pracy zleconej w dniach wolnych
 2. Ekwiwalent za urlop przy krótkotrwałym zatrudnieniu
 3. Wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę
 1. Łączna kwota składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
 2. Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy
 3. Ograniczenie kosztów uzyskania przychodu i kwoty zmniejszającej
 4. Wynagrodzenie z kosztami uzyskania 50%
 5. Zawarcie z własnym pracownikiem umowy cywilnoprawnej
 6. Koszty i kwota zmniejszająca po ustaniu zatrudnienia
 1. ulga dla młodych
 2. ulga na powrót, rodziców dzieci 4+, seniorów 60+
 3. „hipotetyczny podatek” a obniżenie składki zdrowotnej
 4. przekroczenie rocznego limitu przychodów zwolnionych z opodatkowania
 5. zasiłki i świadczenia niepieniężne
 1. Zwolnienie od wykonywania pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:
  • Badania lekarskie
  • Dni na poszukiwanie pracy
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
  • Opieka nad dzieckiem
  • Urlopy okolicznościowe
  • dzieckiem
  • Karmienie dziecka piersią
 2. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
  • Pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko piersią
  • W okresie wypowiedzenia z prawem do wynagrodzenia
 3. Szkolenia BHP
 1. Świadczenia finansowane z ZFŚS
 2. Zapomogi finansowane ze środków obrotowych i ZFŚS
 3. Świadczenia dla dzieci i młodzieży do lat 18
 4. Wyżywienie w podróży służbowej przekraczające limit
 5. Rozliczenie kosztów noclegów z ulgą podatkową 500 zł
 6. Benefity pracownicze: posiłki, ubezpieczenie grupowe, karty multisport, pakiety medyczne, samochód służbowy
 1. Potrącenia z nagród oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 2. Odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia z wypłacanych świadczeń chorobowych
 3. Wypłata świadczeń w różnych terminach a kwota wolna
 4. Potrącenia w razie „dwukrotnej” wypłaty wynagrodzenia
 5. Potrącenie z wynagrodzenia i zasiłku
 1. Po kontroli ZUS i US:
  • Zapłata za pracownika byłego pracownika zaległych składek ZUS
  • Zaniżenie zaliczki na podatek z wynagrodzeń za lata ubiegłe
  • Błędnie oskładkowane i opodatkowane wynagrodzenie
 2. Roczne przekroczenie podstawy wymiaru składek ER – przeliczenie chorobowego
 3. Zwrot nadpłaconych składek
 4. Uznanie zdarzenie jako wypadek przy pracy
 1. Podstawa wymiaru składek ZUS w razie wykonywania pracy przez część miesiąca:
  • Rozpoczęcie pracy w trakcie miesiąca
  • Pełny i niepełny miesiąc wykonywania pracy za granicą
  • Praca w Polsce i za granicą w danym miesiącu
 2. Opodatkowanie wynagrodzenia pracownika oddelegowanego:
  • Odliczenie od podatku 30% diety
  • Zastosowanie nowej ulgi dla klasy średniej
  • Zaprzestanie poboru zaliczek na podatek w związku z oddelegowaniem
 1. Zatrudnienie obywateli Białorusi i Ukrainy na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia wykonującym pracę na terytorium RP:
  • Ustalenie rezydencji podatkowej
  • Opodatkowanie dochodów w świetle umów o unikaniu podwójnemu opodatkowaniu
  • Podleganie ubezpieczeniom społecznym
 2. Umowa zlecenia z obywatelami państw UE:
  • Zakres obowiązku podatkowego w Polsce
  • Certyfikat rezydencji
  • Postanowienia umowy o unikaniu podwójnemu opodatkowaniu
  • Obowiązku płatnika dla rezydenta i nie rezydenta
1000
Uczestników kursów
Wydanych certyfikatów
Stron materiałów
Dni szkoleniowe

Uczestnicy o Akademii

Karolina
Karolina
Absolwentka kursu Kadry
Czytaj więcej
Polecam! Szkolenie dla każdego, dla kogoś kto dopiero zaczyna przygodę z kadrami i dla kogoś, kto jakąś wiedzę posiada i chce ją aktualizować. Bardzo dużo materiałów szkoleniowych pod wieloma postaciami.

Uzupełniłam swoje braki w wiedzy i usprawniłam kilka punktów w mojej pracy.
Zyskałam też większą pewność siebie i poczucie że to co robię - robić będę dobrze. Pani Monika jest pasjonatką zagadnień kadrowo-płacowych co widać na szkoleniach, dzięki czemu zajęcia nie są monotonne i nudne.
Manuela
Manuela
Absolwentka kursu Kadry
Czytaj więcej
Bardzo polecam Akademię, jestem zadowoloną uczestniczką I edycji, bardzo dużo się dowiedziałam i zauważyłam ile miałam “braków” co potwierdziło mi, że uczestnictwo jest niezbędne.

Lekcje przerabiam kiedy mi pasuje, nigdzie nie muszę jeździć, żadnych spotkań przekładać i przy tym nie zaniedbywać synka co jest dla mnie największym plusem.

Spotkania online można oglądać w każdym momencie, Pani Monika je rewelacyjnie prowadzi i co najważniejsze – wszystko jasno i zrozumiale tłumaczy. Jestem bardzo zadowolona.
Anna
Anna
Absolwentka kursu Kadry i kursu Płace
Czytaj więcej
Wszystko czego szukałam z zakresu kadr i płac znalazłam u Pani Moniki. Zapisałam się do Akademii Online i okazała się dla mnie wybawieniem.

Zależało mi na tym, aby nie tracić czasu na dojazdy, uczę się w dogodnym dla mnie czasie i miejscu, codziennie mam dostęp do materiałów i lekcji, a raz w tygodniu uczestniczę w lekcjach online na żywo. Dodatkowo cały czas wymieniamy się z uczestnikami swoimi spostrzeżeniami, pytaniami i rozwiązujemy wspólnie nasze wątpliwości. Pani Monika jest do naszej dyspozycji i służy nam swoją wiedzą. Nauka w tej formie jest niezwykle przyjemna.
Poprzedni
Następny

Akademia Kalkulacji Wynagrodzeń dla wymagających zaczyna się za:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Gwarancja rozwoju kompetencji

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWA

Programy kursów w kompleksowy sposób omawiają całość zagadnień kadrowo-płacowych, tak aby Uczestnicy dysponowali rozległą wiedzą, podstawami prawnymi oraz umiejętnością praktycznego zastosowania przepisów prawa pracy, przy zachowaniu zasad szeroko pojętej etyki zawodowej.

SYSTEMATYCZNOŚĆ I MOTYWACJA

Interakcje pomiędzy Uczestnikami a Ekspertami, a przede wszystkim stała ich dostępność oraz codzienne wspólne zadania w grupie sprawiają, że zapał do zdobywania wiedzy jest silny i efektywny. Formuła Akademii zakłada, że uczysz się w najbardziej dogodnym dla siebie miejscu i czasie a jednocześnie nie jesteś sam.

INWESTYCJA, KTÓRA SIĘ ZWRACA

Inwestycja poniesiona w kursy przekłada się na budowanie silnej marki osobistej i eksperckiej, utożsamianej z rozwojem, profesjonalizmem, przewagą kompetencyjną i silnymi podwalinami merytorycznymi, niezwykle pożądanymi na dzisiejszym rynku pracy. To się po prostu opłaca!

STAŁY KONTAKT I WSPARCIE EKSPERTÓW

Metodyka przygotowywania i prowadzenia kursów przewiduje bieżące wsparcie ekspertów, którymi są wyjątkowi specjaliści z bogatym doświadczeniem w swoim obszarze. Formuła Akademii daje możliwość konsultowania z nimi problemów, z którymi aktualnie zmaga się Twój dział kadrowo-płacowy.

FAQ

Dostęp do każdego kursu jest aktywny przez rok od jego zakończenia.

Istnieje możliwość wpłat częściowych, w przypadku Akademii Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest to maksymalnie 6 wpłat.
Kwotę zamówienia dzielimy na liczbę wpłat i wychodzi nam wysokość comiesięcznej wpłaty. Pierwsza transza płatna w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia, następne do 15-ego kolejnych miesięcy. 

Tak, oczywiście. Wspieramy przedsiębiorców w pozyskaniu wysoko wykwalifikowanego personelu. Działamy legalnie 😉 płacimy podatki i wystawiamy faktury VAT. Na życzenie wystawiamy również faktury pro forma i faktury z odroczonym terminem płatności dla jednostek sfery budżetowej.

Po zakończeniu szkolenia i zaliczeniu wszystkich modułów na platformie szkoleniowej Akademii, uczestnicy przystępują do egzaminu potwierdzającego umiejętności zawodowe, a po jego pozytywnym zaliczeniu otrzymują certyfikat.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie możesz ukończyć kursu w sugerowanym terminie, nie martw się! Możesz w każdej chwili wrócić do materiału i dokończyć kurs w ciągu kolejnych 12 miesięcy od terminu jego zakończenia.

Nie ma odpowiedzi
na Twoje pytanie?