fbpx
Organem prowadzącym jest HR na Szpilkach

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

START

14 września 2023 r.

CZAS TRWANIA

4 miesiące

MATERIAŁY

wideo, PDF

FORMA KSZTAŁCENIA

online

Obszar ochrony danych rozwija się bardzo dynamicznie. Nowe technologie i sposoby przetwarzania danych, powodują nieustanną konieczność zmian prawnych
i proceduralnych. Dlatego właśnie powstała Akademia Inspektora Ochrony Danych. Dołącz do grona RODO ekspertów i zmień swoją organizację na lepsze.

Dzięki naszej autorskiej metodologii 5 filarów, bardzo szybko zrozumiesz czym jest RODO. Dowiesz się o co i jak należy zadbać, aby Twoja organizacja była bezpieczna. Zarządzanie ochroną danych osobowych, może być ciekawym i rozwijającym wyzwaniem. Podejmiesz się?

fingerprint-cock

STAŃ NA STRAŻY OCHRONY DANYCH!

Zarządzasz obszarem RODO w swojej organizacji? Chcesz zostać Inspektorem Ochrony Danych? Pragniesz osiągnąć mistrzostwo zawodowe i stać się wsparciem dla Zarządu?

Wybierz Akademię IOD – Certyfikowany Kurs Inspektora Ochrony Danych.

spotkania online na żywo zapisane na platformie Akademii

materiały merytoryczne dostępne rok po zakończeniu akademii

codzienna współpraca i pomoc w zamkniętej grupie

Akademia IOD to kompleksowy 4-miesięczny program rozwoju zawodowego.

Kurs umożliwi Ci praktyczne zarządzanie obszarem RODO w Twojej organizacji.

Nauczymy Cię audytować, wdrażać proste i skuteczne RODO procedury, prowadzić wymagane przez RODO rejestry. Dowiesz się jak zarządzać ryzykiem i jak radzić sobie w sytuacji RODO incydentów.

Pokażemy Ci realne wizerunkowe i biznesowe korzyści związane z odpowiednim wdrożeniem RODO.

Dołącz do Akademii! Zdobądź kwalifikacje potwierdzone certyfikatem MEN i zostań Inspektorem Ochrony Danych. Akademia IOD może być początkiem Twojej kariery zawodowej.

Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Placówką Oświatową, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych Ministerstwa Edukacji Narodowej pod numerem RSPO 273974.

Absolwenci naszych kursów i szkoleń otrzymują zaświadczenia ukończenia kursu wystawione na druku MEN, wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652).

Osoby, które ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym zdały egzamin końcowy otrzymują certyfikat elektroniczny potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu:

 • Inspektor Ochrony Danychkod zawodu 242212

KURS PROWADZĄ

Dołącz do Akademii IOD

Akademia IOD

Certyfikowany kurs
Inspektora Ochrony Danych
3 500 PLN Możliwość płatności w transzach
 • Start: 14 września 2023
 • 4 miesięce nauki
 • Materiały dydaktyczne
 • Zaświadczenie MEN
 • Certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu

Razem z nami zdobędziesz umięjętności z zakresu

Wdrażania RODO

Audytu RODO

Prowadzenia rejestrów RODO

Budowania świadomości RODO

Zarządzania ryzykiem

Dołącz do nas!

Akademia IOD to kompleksowy kurs umożliwiający absolwentom praktyczne zarządzanie obszarem RODO w organizacji. Jest dedykowana nie tylko przyszłym
i obecnym Inspektorom Ochrony Danych, ale również wszystkim osobom, które chcą uporządkować obszar RODO.

Nauczysz się audytować, wdrażać proste i skuteczne RODO procedury. Zdobędziesz umiejętność prowadzenia wymaganych przez RODO rejestrów. Duży nacisk położymy  na budowanie RODO świadomości. Tak abyś skutecznie szkolił swój zespół z zakresu wdrażanych procedur. Dowiesz się jak zarządzać ryzykiem i jak radzić sobie w sytuacji RODO incydentów.

Kurs oparty jest na idei „law in action” R. Pounda. Nie koncentrujemy się na  teorii
i samym brzmieniu przepisów.  Bazujemy na praktycznych kejsach i przykładach.

Pokażemy Ci realne wizerunkowe i biznesowe korzyści związane z odpowiednim wdrożeniem RODO. Wdrożenie RODO, zawsze pociąga za sobą zmiany dla organizacji.

Bez odpowiedniej komunikacji tematu RODO, Zarządom i Twojemu Zespołowi, wdrożenie pozostanie jedynie na papierze. Opowiemy w jaki sposób budować relację wewnątrz Twojej organizacji, aby zmiana była trwała i miała pozytywne skutki dla wszystkich.

Praktyka od praktyków, specjalizujących się w budowie systemów ochrony danych osobowych od 2008 roku.Do kursu dołączymy obszerny materiał i narzędzia Twojej pracy. Otrzymasz wzory i szablony procedur oraz rejestrów, a także roczny dostęp
do modułu RCP i RKCP w systemie SODO.

Program Szkolenia

Lekcja 1 – Fundamenty i filary RODO

 • Opowiem o celach i założeniach kursu oraz metodach naszej pracy. Przedstawię Ci zespół ekspertów, którzy opowiedzą o wybranych zagadnieniach. Przedstawimy koncepcję 5 filarów RODO, która będzie nam towarzyszyła przez cały kurs. 5 filarów pozwoli Ci zobaczyć szeroką perspektywę i lepiej zrozumieć nowe wyzwania. Opowiem o tym w jaki sposób szukać interpretacji RODO oraz jakie są plusy elastyczności Rozporządzenia. Pokażę Ci skąd się biorą RODO absurdy i jak ich unikać. Dowiesz się też, jakie inne akty prawne poza RODO będą potrzebne w Twojej pracy.

Lekcja 2 – Inspektor Ochrony Danych RODO

 • Opowiem Ci na czym polega praca i specyfika pracy IODa lub tzw. „osoby od RODO”. Jak dużą część etatu poświęcisz na ochronę danych osobowych? Czy i w jaki sposób wynegocjujesz dodatkowe zasoby, aby dobrze pełnić nowe obowiązki? Jak zbudujesz swój autorytet w Zespole jako IOD? Jakich narzędzi pracy potrzebujesz? Jakie zadania stawia przed Tobą RODO, a czego będzie oczekiwał od Ciebie pracodawca? Jak radzić sobie

Lekcja 3 – Definicje

 • Poznasz i zrozumiesz podstawowe terminy z zakresu RODO: dane osobowe, przetwarzanie danych, powierzenie, państwo trzecie, dane wrażliwe.

Lekcja 4 – Powierzenie czy udostępnienie

 • Nauczymy Cię zadbać o prawidłowy przepływ danych. Poznasz różnicę między powierzaniem, a udostępnianiem danych. Dowiesz się o tym jak powinna wyglądać dobra umowa powierzenia. Przygotuj się na solidną dawkę wiedzy prawniczej!
 

Lekcja 1 – Powierzenie czy udostępnienie

 • Przećwiczymy zdobytą na poprzednich zajęciach wiedzę prawniczą na praktycznych przykładach.

Lekcja 2 – Transfer do państw trzecich i współadministrowanie danymi

 • Opowiem o tym co zrobić, aby legalnie przekazywać dane osobowe do Państw trzecich (np. do USA czy Wielkiej Brytanii). Dowiesz się czym jest współadministrowanie danymi osobowymi.

Lekcja 3 – Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych

 • Opowiem Ci w jaki sposób korzystać z przesłanek legalności. Kiedy korzystać ze zgody, umowy czy prawnie uzasadnionego interesu? Która z przesłanek będzie dla Ciebie najkorzystniejsza?

Lekcja 4 – Urząd Ochrony Danych Osobowych i odpowiedzialność

 • Opowiem Ci w jaki sposób przejść pomyślnie kontrolę UODO. Na co zwracają uwagę inspektorzy, a co nie jest dla nich tak istotne? Przedstawię szczegóły dotyczące odpowiedzialności za nieprzestrzeganie RODO. Opowiem także o odpowiedzialności cywilnej i karnej.


Lekcja 1 – Budowanie RODO świadomości w Twoim Zespole

 • Wdrożenie RODO polega również na skutecznym zapoznaniu Zespołu z nowymi procedurami. Jak szkolić, żeby zbudować odpowiedni poziom świadomości? Jak mierzyć poziom świadomości RODO procedur? Jakie są konsekwencje niskiego poziomu świadomości?


Lekcja 1 – Budowanie RODO świadomości w Twoim Zespole

 • Wdrożenie RODO polega również na skutecznym zapoznaniu Zespołu z nowymi procedurami. Jak szkolić, żeby zbudować odpowiedni poziom świadomości? Jak mierzyć poziom świadomości RODO procedur? Jakie są konsekwencje niskiego poziomu świadomości?


Lekcja 1 – Prawa osób

 • Jakie prawa przysługują osobom wobec podmiotu który przetwarza ich dane. Omówione zostaną także sposoby realizacji poszczególnych praw, a także to jak przygotować organizację do procesu obsługi żądań, jakie są terminy udzielania odpowiedzi, dobre praktyki czy najczęstsze błędy.

Lekcja 2 – Obowiązek informcyjny

 • W tej częśći dowiesz się kiedy i w jaki sposób informować osoby o przetwarzaniu ich danych, jakie są obowiązkowe elementy takiej informacji, czym jest obowiązek informacyjny pierwotny i wtórny, jak i kiedy można stosować warstwową (skróconą) klauzulę obowiązku informacyjnego

 


Lekcja 1 – Zabezpieczenia, które musisz wdrożyć

 • RODO nie mówi wprost, o konkretnych zabezpieczeniach, które powinienieś/aś stosować. Opowiem Ci jakie konkretnie zabezpieczenia, rekomendujemy do wdrożenia. Spojrzymy na zabezpieczenia z trzech perspektyw: zabezpieczeń fizycznych, informatycznych i organizacyjnych.

Lekcja 2 – Polityka Ochrony Danych Osobowych

 • Polityka to jeden z pierwszych dokumentów, które chcą zobaczyć inspektorzy UODO. To zbiór Twoich kluczowych RODO procedur. Od jakości i przejrzystości tych procedur zależy jakość Twojego wdrożenia RODO. Opowiem Ci jak zbudować proste i skutecznie działające w praktyce RODO procedury.

Lekcja 3 – Rejestr Czynności Przetwarzania i Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania

 • Dwa kluczowe rejestry w pracy każdej osoby zajmującej się RODO. Jak je prowadzić? Jak często aktualizować? Jak sprawić, żeby RCP i RKCP były praktycznymi dokumentami, które pomogą w Twojej pracy, zamiast ją komplikować?

Lekcja 4 – Podejście oparte na ryzyku

 • Jak przeprowadzić ocenę ryzyka? Z jakich matryc korzystać? Jak zbudować matrycę oceny ryzyka samodzielnie?

Lekcja 5 – DPIA i uprzednie konsultacje

 • Ocena skutków dla ochrony danych osobowych. Kiedy musimy ją wykonać? Jak wykonujemy ocenę skutków? Jak działa mechanizm uprzednich konsultacji z UODO?


Lekcja 1 – Incydenty RODO

 • Najlepszym sposobem na naruszenia RODO, jest zapobieganie. Jak zapobiegać naruszeniom? Co jest do zrobienia, jeśli już wydarzy się naruszenie? Jak ocenić ryzyko naruszenia?

1000
Uczestników kursów
Wydanych certyfikatów
Stron materiałów
Dni szkoleniowe

Uczestnicy o Akademii

Karolina
Karolina
Absolwentka kursu Kadry
Czytaj więcej
Polecam! Szkolenie dla każdego, dla kogoś kto dopiero zaczyna przygodę z kadrami i dla kogoś, kto jakąś wiedzę posiada i chce ją aktualizować. Bardzo dużo materiałów szkoleniowych pod wieloma postaciami.

Uzupełniłam swoje braki w wiedzy i usprawniłam kilka punktów w mojej pracy.
Zyskałam też większą pewność siebie i poczucie że to co robię - robić będę dobrze. Pani Monika jest pasjonatką zagadnień kadrowo-płacowych co widać na szkoleniach, dzięki czemu zajęcia nie są monotonne i nudne.
Manuela
Manuela
Absolwentka kursu Kadry
Czytaj więcej
Bardzo polecam Akademię, jestem zadowoloną uczestniczką I edycji, bardzo dużo się dowiedziałam i zauważyłam ile miałam “braków” co potwierdziło mi, że uczestnictwo jest niezbędne.

Lekcje przerabiam kiedy mi pasuje, nigdzie nie muszę jeździć, żadnych spotkań przekładać i przy tym nie zaniedbywać synka co jest dla mnie największym plusem.

Spotkania online można oglądać w każdym momencie, Pani Monika je rewelacyjnie prowadzi i co najważniejsze – wszystko jasno i zrozumiale tłumaczy. Jestem bardzo zadowolona.
Anna
Anna
Absolwentka kursu Kadry i kursu Płace
Czytaj więcej
Wszystko czego szukałam z zakresu kadr i płac znalazłam u Pani Moniki. Zapisałam się do Akademii Online i okazała się dla mnie wybawieniem.

Zależało mi na tym, aby nie tracić czasu na dojazdy, uczę się w dogodnym dla mnie czasie i miejscu, codziennie mam dostęp do materiałów i lekcji, a raz w tygodniu uczestniczę w lekcjach online na żywo. Dodatkowo cały czas wymieniamy się z uczestnikami swoimi spostrzeżeniami, pytaniami i rozwiązujemy wspólnie nasze wątpliwości. Pani Monika jest do naszej dyspozycji i służy nam swoją wiedzą. Nauka w tej formie jest niezwykle przyjemna.
Poprzedni
Następny

Akademia IOD zaczyna się za

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Gwarancja rozwoju kompetencji

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWA

Programy kursów w kompleksowy sposób omawiają całość zagadnień kadrowo-płacowych, tak aby Uczestnicy dysponowali rozległą wiedzą, podstawami prawnymi oraz umiejętnością praktycznego zastosowania przepisów prawa pracy, przy zachowaniu zasad szeroko pojętej etyki zawodowej.

SYSTEMATYCZNOŚĆ I MOTYWACJA

Interakcje pomiędzy Uczestnikami a Ekspertami, a przede wszystkim stała ich dostępność oraz codzienne wspólne zadania w grupie sprawiają, że zapał do zdobywania wiedzy jest silny i efektywny. Formuła Akademii zakłada, że uczysz się w najbardziej dogodnym dla siebie miejscu i czasie a jednocześnie nie jesteś sam.

INWESTYCJA, KTÓRA SIĘ ZWRACA

Inwestycja poniesiona w kursy przekłada się na budowanie silnej marki osobistej i eksperckiej, utożsamianej z rozwojem, profesjonalizmem, przewagą kompetencyjną i silnymi podwalinami merytorycznymi, niezwykle pożądanymi na dzisiejszym rynku pracy. To się po prostu opłaca!

STAŁY KONTAKT I WSPARCIE EKSPERTÓW

Metodyka przygotowywania i prowadzenia kursów przewiduje bieżące wsparcie ekspertów, którymi są wyjątkowi specjaliści z bogatym doświadczeniem w swoim obszarze. Formuła Akademii daje możliwość konsultowania z nimi problemów, z którymi aktualnie zmaga się Twój dział kadrowo-płacowy.

FAQ

Dostęp do każdego kursu jest aktywny przez rok od jego zakończenia.

Istnieje możliwość wpłat częściowych, w przypadku Akademii Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest to maksymalnie 6 wpłat.
Kwotę zamówienia dzielimy na liczbę wpłat i wychodzi nam wysokość comiesięcznej wpłaty. Pierwsza transza płatna w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia, następne do 15-ego kolejnych miesięcy. 

Tak, oczywiście. Wspieramy przedsiębiorców w pozyskaniu wysoko wykwalifikowanego personelu. Działamy legalnie 😉 płacimy podatki i wystawiamy faktury VAT. Na życzenie wystawiamy również faktury pro forma i faktury z odroczonym terminem płatności dla jednostek sfery budżetowej.

Po zakończeniu szkolenia i zaliczeniu wszystkich modułów na platformie szkoleniowej Akademii, uczestnicy przystępują do egzaminu potwierdzającego umiejętności zawodowe, a po jego pozytywnym zaliczeniu otrzymują certyfikat.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie możesz ukończyć kursu w sugerowanym terminie, nie martw się! Możesz w każdej chwili wrócić do materiału i dokończyć kurs w ciągu kolejnych 12 miesięcy od terminu jego zakończenia.

Nie ma odpowiedzi
na Twoje pytanie?