fbpx
Organem prowadzącym jest HR na Szpilkach

Najbardziej obszerne w wiedzę z naszych produktów online

Najedź kursorem, na któryś z naszych programów.

Start: 10 październik 2023

9–miesięczny program rozwoju zawodowego

05-AHRBP-logo
Unikalny program rozwoju zawodowego dla HRBP i HR Menedżerów

START

23 maja 2022 r.

CZAS TRWANIA

4 spotkania po 6h

MATERIAŁY

wideo, PDF

FORMA KSZTAŁCENIA

online

W związku z dynamiczną sytuacją na świecie i nieustannie zmieniającymi się przepisami, przed HR Biznes Partnerami i HR Menedżerami stawiane są coraz większe oczekiwania. Większość z nich w głównej mierze specjalizuje się w „miękkich” aspektach zarządzania, zaś analizę „twardych przepisów” pozostawia działom personalnym lub podmiotom zewnętrznym prowadzącym sprawy kadrowo-płacowe. Jednakże, aktualne uwarunkowania powodują, że pracodawcy oczekują od swojego doradcy, aby operacyjnie odpowiadał na podstawowe pytanie jak optymalnie zatrudniać w tak dynamicznie zmieniającym się świecie?

Właśnie dlatego powstała Akademia Prawa Pracy dla HRBP i HR Menedżerów. Jej celem jest wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu Prawa Pracy, uwzględniającą najnowsze i nadchodzące zmiany w przepisach.

REALIZUJ CELE!
ZWIĘKSZAJ KOMPETENCJE!
DORADZAJ MĄDRZE!

Jesteś HR Biznes Partnerem lub HR Menedżerem i czujesz, że potrzebujesz usystematyzować wiedzę z obszaru "Twardego HR" ?

Pragniesz zostać HRBP, ale brak Ci wiedzy z zakresu Prawa Pracy?

Marzysz o awansie na HR Menedżera, lecz nie miałeś okazji zagłębić się w tajniki Prawa Pracy?

Chcesz osiągnąć mistrzostwo zawodowe i być wsparciem dla Zarządu?

Wybierz Akademię Prawa Pracy
dla HRBP i HR Menedżerów!

spotkania online na żywo zapisane na platformie Akademii

materiały merytoryczne dostępne rok po zakończeniu akademii

codzienna współpraca
i pomoc
w zamkniętej grupie

Akademia Prawa Pracy dla HRBP i HR Menedżerów
to kompleksowy cykl 4 szkoleń

Dzięki udziałowi w szkoleniu sprostasz wymaganiom związanym z koniecznością dopasowania polityki personalnej do wyzwań dotyczących koronawirusa  (takich jak praca zdalna) oraz do zmian w przepisach wynikających z Polskiego Ładu a także z konieczności dostosowania prawa polskiego do wymogów dyrektyw UE (takich jak sygnaliści, nowe obowiązki dotyczące informowania pracowników o warunkach zatrudnienia czy też nowe uprawnienia pracownicze związane z opieką nad dziećmi i innymi członkami najbliższej rodziny

Dołącz do Akademii! Zdobądź pożądane kwalifikacje!

Prof. dr hab. Krzysztof Walczak

NASI TRENERZY TO PRAWNICY
I DOŚWIADCZENI PRAKTYCY

Krzysztof Walczakjest Partnerem kancelarii C&C Chakowski & Ciszek oraz doktorem habilitowanym nauk prawnych i wykładowcą prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi także zajęcia na studiach podyplomowych i MBA m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii L. Koźmińskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Jest autorem lub współautorem około 100 referatów prezentowanych na konferencjach, seminariach i szkoleniach organizowanych m. in. przez European Commission (Bruksela), International Labour Office (Genewa), European Network of Labor Inspections (Dusseldorf), Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania Personelem (EAPM). Jest autorem lub współautorem wielu publikacji książkowych m.in. „Europejskie prawo pracy i jego wpływ na ustawodawstwo polskie”, „Zbiorowe prawo pracy. Komentarz”, „Komentarz do Kodeksu pracy” oraz „Prawo pracy (dla sędziów i pełnomocników)”. Specjalizuje się w tematyce fuzji, przejęć, restrukturyzacji zatrudnienia, a także motywacji płacowej i pozapłacowej pracowników. Doradza w języku polskim i angielskim.

Dołącz do Akademii

Akademia Prawa Pracy
dla HRBP i HR Menedżerów

Cykl szkoleń
2500 PLN Możliwość płatności w transzach
 • Start: 23 maja 2022 r.
 • 4 spotkania po 6h
 • Materiały dydaktyczne
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Razem z nami zdobędziesz umięjętności z zakresu:

Doboru właściwej formy zatrudnienia

Ochrony interesu pracodawcy

Zarządzania czasem pracy
i uprawnieniami pracowników

Restrukturyzacji zatrudnienia
i współpracy ze związkami zawodowymi

Dla kogo przygotowaliśmy kurs?

HR Biznes Partner oraz HR Menedżer odpowiadając na praktyczne potrzeby biznesu musi w swojej działalności uwzględniać liczne uwarunkowania! Do tej pory w tym kontekście najczęściej mówiło się o zmieniającym się prawie zatrudnienia, które w coraz bardziej sformalizowany sposób regulowało kwestie nie tylko zatrudnienia na podstawie umów o pracę (co jest powszechnie znane) ale również na podstawie tzw. „elastycznych” umów cywilnoprawnych. Natomiast w ostatnich miesiącach jednymi z najistotniejszych są wyzwania związane z koniecznością dopasowania polityki personalnej do wyzwań związanych z koronawirusem (takich jak praca zdalna) oraz do zmian w przepisach wynikających z Polskiego Ładu a także z konieczności dostosowania prawa polskiego do wymogów dyrektyw UE (takich jak sygnaliści, nowe obowiązki dotyczące informowania pracowników o warunkach zatrudnienia czy też nowe uprawnienia pracownicze związane z opieką nad dziećmi i innymi członkami najbliższej rodziny).

Zdajemy sobie sprawę, że większość HRBP w głównej mierze specjalizuje się w „miękkich” aspektach zarządzania, zaś analizę „twardych przepisów” pozostawia działom personalnym lub podmiotom zewnętrznym prowadzącym sprawy kadrowo-płacowe. Tym niemniej, aktualne uwarunkowania powodują, że biznes mając świadomość ryzyka oczekuje od swojego doradcy, aby operacyjnie odpowiadał na podstawowe pytanie jak optymalnie zatrudniać w tak szczególnej sytuacji jaką jest pandemia oraz wprowadzane coraz częściej nowe uregulowania.
Aby umożliwić realizację tej jakże istotnej funkcji przygotowaliśmy ofertę czterodniowego cyklu szkoleń, dedykowanego właśnie dla osób pełniących funkcje HRBP i HR Menedżerów. Z naszych wieloletnich doświadczeń wynika bowiem, że szkolenia prowadzone dla „twardych kadrowców” nie odpowiadały często na potrzeby tej grupy zawodowej, dla której prawo jest tylko jednym z uwarunkowań działania i muszą oni znać je jedynie w zakresie niezbędnego minimum bez wgłębiania się w dogmatykę prawniczą.

Zajęcia mają charakter warsztatów interaktywnych,
podczas których zostaną przedstawione podstawowe instytucje prawa i ich interpretacja dokonywana przez sądy oraz inspekcję pracy, a następnie w trakcie dyskusji będzie możliwość weryfikacji praktyki istniejącej w firmach uczestniczących w szkoleniu

W ramach Akademii zaplanowano cztery spotkania online, trwające w sumie 24 godziny zegarowe. Będzie to optymalny czas do nabycia kluczowej wiedzy dotyczącej podstawowych instytucji prawa oraz ich interpretacji dokonywanej przez sądy oraz inspekcję pracy, wraz z omówieniem oraz weryfikacją praktyki istniejącej w firmach szkoleniowych.

Program Szkolenia

 • Na co powinien zwracać uwagę HRBP rekomendując formę zatrudnienia optymalną dla organizacji i równocześnie zgodną z oczekiwaniami kandydatów uwzględniając ich koszty wynikające z polskiego ładu
 • Jakie sankcje mogą spotkać pracodawcę i jego przedstawicieli (w tym hrbp) w przypadku wyboru niewłaściwej formy zatrudnienia
 • W jaki sposób wprowadzić i efektywnie stosować pracę zdalną
 • W jaki sposób przeprowadzić proces rekrutacji, aby nie narazić się na sankcje związane
  z naruszeniem przepisów „O ochronie danych osobowych oraz dyskryminacji”
 • Jak zgodnie z prawem i bezpiecznie dla organizacji przetwarzać dane osobowe pracowników
 • Jakie informacje należy przekazywać pracownikom w świetle nowelizacji kodeksu pracy która ma wejść w życie w sierpniu 2022 r.
 • Jak w zgodzie z prawem wynagradzać i motywować pracowników, aby przy aktualnych uwarunkowaniach rynku pracy osiągnąć cel organizacji
 • W jaki sposób zgodny z prawem zarządzać czasem pracy. Jakie są w tym zakresie obowiązki organizacji, menedżerów oraz hrbp, uwzględniając uregulowania wynikające z tarcz antykryzysowych
 • Kto i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów o czasie pracy
  i jakie są z tego powodu sankcje
 • Czy wykorzystanie urlopu wypoczynkowego jest prawem czy obowiązkiem pracownika
 • W jaki sposób udziela się urlopu wypoczynkowego i kto ponosi odpowiedzialność za jego niewykorzystanie w terminie
 • Jakie są obowiązki pracodawcy w stosunku do kobiet w ciąży oraz karmiących piersią
 • Kto i w jakim wymiarze może wykorzystać urlopy związane z rodzicielstwem i opieką
  w świetle nowelizacji kodeksu pracy która ma wejść w życie w sierpniu 2022 r.
 • Jakie obowiązki zostały nałożone na pracodawcę w stosunku do pracowników opiekujących się dziećmi
 • Jakie są konsekwencje prawne dla organizacji oraz menedżerów w przypadku naruszenia uprawnień opiekunów dzieci
 • W jaki sposób prawo chroni interesy podmiotu zatrudniającego w stosunku do pracowników oraz osób świadczących pracę na innej podstawie niż umowa o pracę
 • Co to są kary porządkowe i w jaki sposób należy je stosować. Jakie są w tym procesie obowiązki menedżerów oraz hrbp
 • W jaki sposób można wyegzekwować od pracownika szkodę majątkową jaką poniósł pracodawca
 • Jak powinna brzmieć umowa o zakazie konkurencji, aby w optymalny sposób chroniła interes aktualnego i byłego pracodawcy
 • Jakie są obowiązki nałożone na pracodawców z tytułu wprowadzenia instytucji sygnalisty
 • Jakie są sposoby ustania stosunku pracy i w jaki sposób pracodawca powinien się do nich przygotować
 • Jaka jest rola menedżerów oraz hrbp w rozwiązywaniu umów o pracę
 • Jakie są konsekwencje prawne dla podmiotu zatrudniającego oraz menedżerów naruszenia przepisów o rozwiązaniu stosunku pracy
 • W jaki sposób można przeprowadzić restrukturyzację zatrudnienia równocześnie optymalnie dla pracodawcy oraz zgodnie z prawem
 • Co to są zwolnienia grupowe i jaka jest ich procedura
 • Jakie są zasady rozwiązywania umów o pracę w przypadku restrukturyzacji zatrudnienia
 • Jakie uprawnienia przysługują pracownikom zwolnionym ze względu na przyczyny dotyczące pracodawcy
 • W jaki sposób można przeprowadzić transfer pracowników do innego pracodawcy
 • Jakie są uprawnienia pracowników „przeniesionych” do innego pracodawcy
 • Jakie są inne sposoby obniżania kosztów zatrudnienia
 • Jakie są podstawowe zasady współpracy pracodawcy z zakładowymi organizacjami związkowymi, uwzględniając uregulowania wynikające z tarcz antykryzysowych
1000
Uczestników kursów
Wydanych certyfikatów
Stron materiałów
Dni szkoleniowe

Uczestnicy o Akademii

Karolina
Karolina
Absolwentka kursu Kadry
Czytaj więcej
Polecam! Szkolenie dla każdego, dla kogoś kto dopiero zaczyna przygodę z kadrami i dla kogoś, kto jakąś wiedzę posiada i chce ją aktualizować. Bardzo dużo materiałów szkoleniowych pod wieloma postaciami.

Uzupełniłam swoje braki w wiedzy i usprawniłam kilka punktów w mojej pracy.
Zyskałam też większą pewność siebie i poczucie że to co robię - robić będę dobrze. Pani Monika jest pasjonatką zagadnień kadrowo-płacowych co widać na szkoleniach, dzięki czemu zajęcia nie są monotonne i nudne.
Manuela
Manuela
Absolwentka kursu Kadry
Czytaj więcej
Bardzo polecam Akademię, jestem zadowoloną uczestniczką I edycji, bardzo dużo się dowiedziałam i zauważyłam ile miałam “braków” co potwierdziło mi, że uczestnictwo jest niezbędne.

Lekcje przerabiam kiedy mi pasuje, nigdzie nie muszę jeździć, żadnych spotkań przekładać i przy tym nie zaniedbywać synka co jest dla mnie największym plusem.

Spotkania online można oglądać w każdym momencie, Pani Monika je rewelacyjnie prowadzi i co najważniejsze – wszystko jasno i zrozumiale tłumaczy. Jestem bardzo zadowolona.
Anna
Anna
Absolwentka kursu Kadry i kursu Płace
Czytaj więcej
Wszystko czego szukałam z zakresu kadr i płac znalazłam u Pani Moniki. Zapisałam się do Akademii Online i okazała się dla mnie wybawieniem.

Zależało mi na tym, aby nie tracić czasu na dojazdy, uczę się w dogodnym dla mnie czasie i miejscu, codziennie mam dostęp do materiałów i lekcji, a raz w tygodniu uczestniczę w lekcjach online na żywo. Dodatkowo cały czas wymieniamy się z uczestnikami swoimi spostrzeżeniami, pytaniami i rozwiązujemy wspólnie nasze wątpliwości. Pani Monika jest do naszej dyspozycji i służy nam swoją wiedzą. Nauka w tej formie jest niezwykle przyjemna.
Poprzedni
Następny

Akademia Prawa Pracy dla HRBP, rozpoczyna się za:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Gwarancja rozwoju kompetencji

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWA

Programy kursów w kompleksowy sposób omawiają całość zagadnień kadrowo-płacowych, tak aby Uczestnicy dysponowali rozległą wiedzą, podstawami prawnymi oraz umiejętnością praktycznego zastosowania przepisów prawa pracy, przy zachowaniu zasad szeroko pojętej etyki zawodowej.

SYSTEMATYCZNOŚĆ I MOTYWACJA

Interakcje pomiędzy Uczestnikami a Ekspertami, a przede wszystkim stała ich dostępność oraz codzienne wspólne zadania w grupie sprawiają, że zapał do zdobywania wiedzy jest silny i efektywny. Formuła Akademii zakłada, że uczysz się w najbardziej dogodnym dla siebie miejscu i czasie a jednocześnie nie jesteś sam.

INWESTYCJA, KTÓRA SIĘ ZWRACA

Inwestycja poniesiona w kursy przekłada się na budowanie silnej marki osobistej i eksperckiej, utożsamianej z rozwojem, profesjonalizmem, przewagą kompetencyjną i silnymi podwalinami merytorycznymi, niezwykle pożądanymi na dzisiejszym rynku pracy. To się po prostu opłaca!

STAŁY KONTAKT I WSPARCIE EKSPERTÓW

Metodyka przygotowywania i prowadzenia kursów przewiduje bieżące wsparcie ekspertów, którymi są wyjątkowi specjaliści z bogatym doświadczeniem w swoim obszarze. Formuła Akademii daje możliwość konsultowania z nimi problemów, z którymi aktualnie zmaga się Twój dział kadrowo-płacowy.

FAQ

Dostęp do każdego kursu jest aktywny przez rok od jego zakończenia.

Istnieje możliwość wpłat częściowych, w przypadku Akademii Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest to maksymalnie 6 wpłat.
Kwotę zamówienia dzielimy na liczbę wpłat i wychodzi nam wysokość comiesięcznej wpłaty. Pierwsza transza płatna w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia, następne do 15-ego kolejnych miesięcy. 

Tak, oczywiście. Wspieramy przedsiębiorców w pozyskaniu wysoko wykwalifikowanego personelu. Działamy legalnie 😉 płacimy podatki i wystawiamy faktury VAT. Na życzenie wystawiamy również faktury pro forma i faktury z odroczonym terminem płatności dla jednostek sfery budżetowej.

Po zakończeniu szkolenia i zaliczeniu wszystkich modułów na platformie szkoleniowej Akademii, uczestnicy przystępują do egzaminu potwierdzającego umiejętności zawodowe, a po jego pozytywnym zaliczeniu otrzymują certyfikat.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie możesz ukończyć kursu w sugerowanym terminie, nie martw się! Możesz w każdej chwili wrócić do materiału i dokończyć kurs w ciągu kolejnych 12 miesięcy od terminu jego zakończenia.

Nie ma odpowiedzi
na Twoje pytanie?